RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 6. aprill 2013

MATTI ILVES: VÄLISMAALASTE ELAMAASUMINE EESTISSE MUUTUB LIHTSAMAKS

Meil oli äsja kuulus IRL-i elamislubade müügi skandaal ja peale seda on poliitikud ja ametnikud hakanud paaniliselt otsima väljapääsu sellest piinlikust olukorrast ja nüüd on väljapääs leitud. Lõigatakse lihtsalt ära sellise musta äri allikas ja muudetakse välismaalaste Eestise elama ja töötama asumine kergemaks!

Siseministeeriumi kodulehekülelt:
"Siseminister Ken-Marti Vaheri sõnul on muudatuste eesmärk viia miinimumini sisserände piirarvu alla kuuluvate tähtajaliste elamislubade väärkasutamise risk ja kindlustada, et elamisloa saaksid välismaalased, kelle Eestisse elama asumine aitab kaasa ühiskonna arengule. Selleks sätestatakse eelnõus elamislubade andmise eesmärgid ja tingimused, millele töötamiseks ja ettevõtluseks elamisluba taotlevad välismaalased peavad vastama. Seda, kas välismaalaste Eestisse tulek annab ühiskonnale lisaväärtust, võimaldab uus regulatsioon hinnata juba taotluse menetluse käigus.
Siseministeerium saatis reedel kooskõlastusringile välismaalaste seadust muutva eelnõu, mis täpsustab väärkasutuste ohu vähendamiseks tähtajaliste elamislubade andmise tingimusi." Mis siis selle propagandateksti taga on?

Üks muudatus on selline, et välismaalane võib nüüd estitada sissesõiduviisa ja elamisloa taotluse mitte Eesti saatkonna kaudu, vaid võib seda teha ka võõrriikide saatkondades ja need omakorda edastavad taotlused juba Eestisse. Teiseks jääb ära igasugune isikuandmete ja taotluse eelnev kontroll ja seda püütaks teha tagantjärele juba Eestis. Sellised kummalised seadusparandused on siis nüüd välja mõteldud.
Vaevalt sellised muudatused täidavad küll Ken-Marti Vaheri seatud eesmärki, et "...kelle Eestisse elama asumine aitab kaasa ühiskonna arengule." Eestisse elama asub niigi inimesi endistest NSV Liidu riikidest ja need ei käi mingi piirarvu alla, sest E Liidu seaduste järgi on perekondade ühinemine inimõigus. Nii, et me tervitame Eestis aastas ligi 2 000-et okupantide ja nende järglaste sugulast.

Britid olid kord sama naiivsed ja arvasid, et immigranditest spetialistide toel saavutavad ühiskonnas arengutõuke ja leevandasid ka nende riiki asumise võimalusi. Hiljem selgus aga, et haritud spetsialistide asemel tulid riiki enamuses algharidusega inimesed, kes olid suutelised tegema vaid kõige lihtsamaid töid.

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP