RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 29. aprill 2013

Ivar Raig: Vajame rahvuslikku ideoloogiat

Paneb mõtlema, et meil pole siiani õnnestunud välja töötada uut rahvuslikku ideoloogiat.
Mitmes viimase aja raamatus ja artiklis võib küll leida uue rahvusliku ideoloogia kandvaid elemente või läbimõeldud ettepanekuid eestluse elujõu jätkusuutlikuks arendamiseks, kuid kaasaegset terviklikku pilti eestluse elujõust ja jätkusuutliku arengu tagamise süsteemsetest meetmetest riigi, omavalitsuste ja kodanike tasemel pole.
Sellepärast kutsungi kõiki rahvuslasi, eelkõige aga sotsiaalteadlasi ja Eesti Rahva Muuseumi töötajaid, kellele võiks see olla oluline osa nende põhitööst, välja töötama uut kaasaegset eestluse arendamise ideoloogiat ja selle elluviimise rakenduskava.
ERM olgu esirinnas
Eesti Rahva Muuseum võiks sel eesmärgil koostöös teiste rahvuslike institutsioonidega (Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Rahvuskultuuri Fond, Eesti Kultuurkapital, Eesti Klubi, Eesti Rahvusliku Arengu Fond jt) kutsuda kokku suurüritusi nagu näiteks Eestluse Tuleviku Konvent, Eestluse Elujõu Kongress, Eesti Rahvusliku Arengu Foorum vms.
Kultuure, ideoloogiaid ja poliitilisi voolusid võib klassifitseerida mitmeti, ent rahvuslik ideoloogia eristub või kohati isegi vastandub liberaalsele, kristlikule, sotsialistlikule, kommunistlikule või mis tahes teisele ideoloogiale. Ühte domineerivat ideoloogiat pole isegi ühelgi suurel rahval õnnestunud välja töötada, ilmselt ei õnnestu ka edaspidi.
Kuid rahvuslik ideoloogia vajab edasiarendamist, tema esindajad peavad olema võimelised seda kaitsma kõigi teiste ideoloogiate esindajate kriitika ja rünnakute eest.
Ükski rahvusriik ei saa maailma globaliseerumise tingimustes sulguda, kuid ta ei pea olema ka täiesti avatud kõikvõimalike moodsate tormituulte ja mõjutuste suhtes. Mitmed eluvaldkonnad, eriti rahanduses ja majanduses, muutuvad järjest ühetaolisemaks, kuid sellest hoolimata rahvused jäävad ning ka rahvusriikide teke on jätkunud.
Sellepärast peame ka meie, eestlased, arendama rahvuslikku ideoloogiat, rahvuspoliitikat, rahvuskultuuri ja rahvusriiki ning seisma vastu mis tahes katsetele seda nõrgestada.
Et köidaks ja erutaks
Eesti Rahva Muuseum võiks lisaks rahvusliku ideoloogia väljatöötamise algatamisele võtta enda koordineerimisele ka kultuuriseltside toetamise ning isegi ühistegevuse elustamise näiteks sellistes rahvuslike traditsioonidega valdkondades nagu linakasvatus ja savitöötlemine, miks mitte isegi energeetika (kõrgtehnoloogiline rehe­ahi, kus soojusenergia kasutegur ulatuks enam kui 95%ni).
Uus rahvuslik ideoloogia peab olema midagi, mis köidab inimesi ning kutsub neid kokku uusi ideid arutama − nagu omal ajal IME programm ja foorumid.See leht on trükitud Maaleht internetiväravast
Aadress http://www.maaleht.ee/archive/article.php?id=66022288 

___________________
Rahvulikust ideoloogiast lähtub EKRE programm: http://www.ekre.ee/erakond/programm/
M.I.

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP