RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 19. aprill 2013

Kongressi avaldus: nõuame valimissüsteemi muutmiseks rahvahääletust

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Kongressi
Pöördumine avalikkuse ja Riigikogu poole

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Kongress pöördub Riigikogu ja avalikkuse poole nõudmisega korraldada sügiseste kohalike valimiste päeval rahvahääletus kolmes Eesti riikluse seisukohalt olulise tähtsusega küsimuses.

Kongress on seisukohal, et rahvale kui kõrgeima võimu kandjale tuleb anda põhiseadusega ettenähtud õigus ja võimalus otsustada riigi ja ühiskonnaelu kõige tähtsamate küsimuste üle, et panna Eestis tegelikult maksma rahva tahe.

Väljendame oma sügavat rahulolematust Rahvakogu ja Jääkeldri protsessiga, mis kujunes lõppkokkuvõttes oskuslikult läbi viidud poliittehnoloogiliseks auru välja laskmise kampaaniaks. Rahva poolt esitatud põhimõttelise tähtsusega nõudmised moondusid osavalt raamistatud ja juhitud manipulatsioonide tulemusel propagandaürituseks, pakkumata tegelikku väljapääsu Eestit vaevavast poliitilisest stagnatsioonist ning poliitilise kultuuri kriisist.

Konservatiivse Rahvaerakonna Kongress teeb sarnaselt Rahvakogule kodanikualgatuse korras Riigikogule ettepaneku panna 20. oktoobril 2013 kohalike valimistega samal päeval rahvahääletusele järgmised Riigikogule kohustuslikku täitmist nõudvad küsimused:
- Kas pooldate või olete vastu presidendi otsevalimistele Eestis?
- Kas pooldate või olete vastu vähemalt 25 000 kodaniku allkirjaga rahvaalgatuse seadustamisele?
- Kas pooldate või olete vastu valimissüsteemi muutmiseks nii, et Riigikogu valimistel tuleb kõik mandaadid jaotada valimisringkondades vastavalt kandidaatide poolt antud häälte arvule?

Eesti poliitiline kultuur ja demokraatia ei saa edeneda, valitsejate võõrandumine rahvast ning vaimne ja aineline korruptsioon riigis ei saa väheneda, kui ei muudeta valimissüsteemi ega anta kodanikele võimu tagasi. Seda saab rahumeelsete vahenditega teha vaid parlament, kes on praegu pannud rahva kui kõrgeima võimu kandja poliitikas pealtvaataja rolli.

Kutsume kogu Eesti avalikkust ja kodanikuühiskonda toetama meie nõudmist rahvahääletuse läbiviimiseks, andmaks rahvale reaalse võimaluse põhiseadusliku kõrgeima riigivõimu teostamiseks.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna
Kongress
Tallinnas 13.04.2013

——————-

Eelnõu

Riigikogu otsus

Rahvahääletuse läbiviimine.


Riigikogu otsustab:

1. Korraldada kooskõlas Põhiseaduse §§-dega 56 p. 2, 65 p.2 ja 105 rahvahääletus järgmistes küsimustes:

1.1. Kas kodanikele tuleb anda Eesti Vabariigi Presidendi otsevalimise õigus?
1.2. Kas peate vajalikuks anda vähemalt 25000 kodanikule seadusandliku algatuse õiguse?
1.3. Kas Riigikogu valimistel tuleb kõik mandaadid jaotada valimisringkondades vastavalt kandidaatide poolt antud saadud häälte arvule?

2. Viia rahvahääletus läbi 20. oktoobril 2013. aastal samaaegselt kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega.

3. Panna rahvahääletuse läbiviimine ja tulemuste kinnitamine Vabariigi Valimiskomisjonile.


Riigikogu esimees

Ene Ergma

Toompeal, … ……….. 2013.a.

Allikas: http://www.ekre.ee/kongressi-avaldus-nouame-valimissusteemi-muutmiseks-rahvahaaletust/

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP