RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 25. oktoober 2014

Ksenofoobia

KSENOFOOBIA tuleb kreekakeelsetest sõnadest KSENOS - võõras, välismaalane ja FOOBIA - hirm (mitte VIHKAMINE, nagu teda poliitikute poolt püütakse inimestele tõlgendada). HIRM, mida kaasaegne teadus vaatleb psühhilise emotsioonina. Psühholoogia lühisõnastik trakteerib HIRMU, kui emotsiooni, mis tekkinud indiviidil ohu korral tema bioloogilisele või sotsiaalsele olemasolule, suunatud tegelikule või mööduvale ohu allikale.

Filosoofia entsüklopeediline sõnastik - HIRM salgav emotsioon, tekkinud reaalse või kujutletava ohu resultaadina, mis ähvardab organismi elu, isiksust, tema kaitstavaid väärtusi (ideaale, sihte, printsiipe, jne.). HIRMU selles valguses saab vaadelda, kui omanäolist enda MINA isiksuse kaitsemehanismi. KSENOFOOBIA selles kontekstis tähendab - isiksuse hirm kaotada oma kultuuriline ja sotsiaalne identiteet, tingitud isiksustevahelise suhtluse muutunud situatsioonist, mõjutatud välismaalaste sootsiumist, mis kannab teist kultuurilist - ajaloolist mentaliteeti. Kus peaksime leidma põhjuse MITTE OLLA ksenofoobne? Kas üle selle maalapi käinud võõrvallutajate sõdadest? Kas pool sajandit kestnud NSVLiidust, mille tagajärjeks on rahvusluse plahvatuslik tõus ja teiste rahvuste massiline vihkamine? Mida taotlevad need, kes võitlevad ksenofoobiaga?

Tolerantsust. Et me poleks vastu elada koos erinevaid kultuurilisi orientatsioone omavate rahvastega. Et laseksime segada kõik rahvad, jätta nad ilma oma etnilisest identiteedist, jätta inimene, rahvas ilma oma ajaloost. See on finantskapitali bolševism uues kuues. Kui varem - NSVLiidu ajal, oli tees - loobuda oma minevikust rahvaste sõpruse nimel, siis nüüd tehakse ettepanek inimesele loobuda minevikust enda isikliku omakasu päras. Kui proletariaadi revolutsioon kõrvaldas piirid, pühkis rahvaste vahelised erinevused sest arvati, et proletariaadil pole enda kodumaad ja tal pole midagi kaotada peale oma ahelate, käis jutt uue maailma loomisest, milles puuduvad inimesi eristavad võimaluste barjäärid, siis nüüdsed liberaal-mondialistid loovad indiviid-aatomite maailma, kus pole vaja isiksusi, vaid on vaja rida andmebaasis, aruandlusalused, kontrollialused (milleta puudub tõeline võrdsus). See on abstraktse võrdsuse maailm, kus võidutseb ülim julmus ja väärastunud despotism - ülemailmne totalitarism ! Kõike ja kõike ostev - müüv maailm (päikese valgust, õhku, maad, kehasid, lapsi, vanemaid, Isamaad, südametunnistust, usku. Virtuaalse Vabaduse Maailm! See on ksenofoobiaga võitluse tulemus, üleilmsete liberaal - demokraatide siht, mille vastu intuitiivselt lihtsad inimesed võitlevad, kelle ettevaatus muutub HIRMUKS ja hirm VIHKAMISEKS!

Allikas: http://web.zone.ee/mulk/Ksenofoobia.pdf

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP