RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 1. oktoober 2015

LJChr!

"Uus Maailmakord", eriti tema joonealustes märkustes ja mujal sisalduvad tsitaadid kõrgvabamüürlastelt ja muudelt Uue Maailmakorra arhitektidelt kujutaks endast suurepärast allikat kommenteerimaks kaasaja sündmusi, näiteks "pagulaskriisi", terrorismi, homo-, LBGT ja gender-ideoloogiat jms. Uue Maailmakorra kehtestamise elemente. 

**********************

PAGULASKRIIS ON PLAANIPÄRANE ETAPP TEEL SEGARASSILISE EUROOPA RAHVUSE JA RAHVUSRIIGID ALLA NEELAVA EUROOPA ÜHENDRIIKIDE POOLE

Tsitaat: "Uus Maailmakord - kelle kasuks ja kelle juhtimisel?" (Eesti-Poola Uurimisgrupp "Kontrevolutsiooniline vastuluure") , VI.2., pkt 15:
VI.2. Massoonliku ideoloogia ratsionaalsed (filosoofilised) aspektid. Suhtumine religiooni.
15. Kuna traditsioonid on enamalt jaolt seotud mingi kindla rahvusega, väljendudes rahvuskultuuris ja kujundades seda, siis on vabamüürlus ka programmiliselt antinatsionalistlik ja kosmopoliitiline – erandiga ühe kindla rahvuse jaoks. Seepärast on üheks oluliseks uut maailmakorda ettevalmistavaks eesmärgiks ka religioosse sünkretismi ning multietniliste ja multikultuuriliste ühiskondade propageerimine ning väljakujundamine massilise migratsiooni käivitamise ja soodustamise teel, et kujundada “uuele aadelrahvale” valitsemiseks ja plastiliinina vormimiseks ülemaailmne religioonita, kultuurita, rahvuseta, ajaloota ja eneseteadvuseta amorfne multi-kulti inimmass*:
 __________________
 * “Kauge tuleviku inimene saab olema segavereline... Suurlinnas kohtuvad rahvad, rassid ja seisused. Reeglipäraselt on linnainimene segu erinevatest sotsiaalsetest ja rahvuslikest elementidest.... Temas tõusevad esile tema esivanemate vastuolulised iseloomujooned, eelarvamused, kompleksid, suundumused ning maailmavaated... Tagajärjeks on, et sageli on segaverelistes iseloomunõrkus, pidurdamatus ja enesevalitsemise puudumine, tahtenõrkus, tasakaalutus, aukartuse puudus ning truudusetus ühenduses objektiivsusega, mitmekülgsusega, vaimse ärksusega, eelarvamustevabadusega ning maailmavaatelise avarusega” (krahv Richard Coudenhove-Kalergi, Praktischer Idealismus, 1925, tsiteeritud: J. Rothkranz, JA zu Europa heisst NEIN zu Maastricht!, lk 9, alusel). See on suurepärane materjal valitsemiseks uue ajastu aadelrahvusele, kes muidugi mõista ainsana teiste rahvustega ei segune. – “Natsionalism, agressiivne kogu oma olemuselt, on vihkamise ideoloogia ning kahjuks tüüpiline Euroopa haigus. Natsionalism segab Euroopa inimesi eurooplasteks saamast. Üheks euroopa rahvuseks kokkukasvamine, ühe ülemaailmse seaduse all – see peab olema praeguste rahvuste eesmärk. Homne Euroopa on kujutatav ainult multirahvuselise ja multikultuurilise ühiskonstruktsioonina” (Rahvusvahelise PEN-Klubi president György Konrad, tsiteeritud: sealsamas, lk 11). Tõsi küll, oma tänast vaenlast natsionalismi toetasid vabamüürlased ise kõigi vahenditega 19. sajandil Euroopas ja 20. sajandi esimesel poolel terves maailmas – et rahvusriikide tekkimise läbi hävitada Euroopas paljurahvuselised monarhiad ning erinevaid rahvaid ühendava kristliku universalismi viimased jäänused ning et tekitada pingekoldeid, mida hiljem annaks vahelesegamiseks ära kasutada. See oli esimene etapp. Nüüd aga, teisel etapil, võideldakse sellesama natsionalismiga kui takistusega teel paljurahvuselisele Euroopa impeeriumi poole. On siin üldse mingi loogika? On küll, nimelt hegellik teesi-antiteesi-sünteesi dialektika koos “jaga ja valitse!” põhimõttega.

*******************
Raamatu "Uus Maailmakord ..." lingid blogis:
Autori nimi on teada.
M.I.

2 kommentaari:

Anonüümne 1. oktoober 2015 17:45  

Täpselt nii see kõik ongi

Anonüümne 3. oktoober 2015 12:29  

http://www.dredgingtoday.com/2015/01/05/photo-update-dredging-at-new-suez-canal/ sellisena hakkavad väljanägema tallinn ja helsinki 2 aasta pärast, kui läheb ehitamisele talsinki tunnel ja railbaltica, mis suundub otse suure iisraeli-suezi kanali piirkonda ja siis edasi uue siiditee riikide suunas (türgimaa, saudiaraabia, emiraadid, iraan, india, hiina, indochina, korea,jaapan, austraalia jt). soome, rootsi, baltikumi, vene föd, poola maavarade väljavedu siiditee riikide suunas. vt. 'pealtnägija' videot! baktikumkaputt myass...Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP