RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 31. august 2017

MATTI ILVES: EESTI EESISTUMISEGA SEOSES ÜKS SUURÜRITUS KUKKUS PRAKTILISELT LÄBI

"Estonian World Review" kirjutas: "Tallinnas 16. juunil 2007 toimunud Kommunismivastasest ajalookonverentsist osavõtjad leidsid, et eranditult kõiki eelmisel sajandil Kesk- ja Ida-Euroopas valitsenud kommunistlikke totalitaarseid režiime, mis nüüdki on võimul mitmetes maailma riikides, iseloomustavad ulatuslikud inimõiguste rikkumised. ...
Kommunismivastasest ajalookonverentsist osavõtjad pöördusid oma riikide ja nende valitsuste ning parlamentide, Euroopa Ühenduse, Haagi Tribunali, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja USA kongressi poole üleskutsega "kutsuda ellu ja organiseerida riikidevaheline tribunal kommunismi poolt 20. sajandil toimepandud kuritegudele hinnangu andmiseks ja kommunismi kuulutamiseks inimvaenulikuks ideoloogiaks ning kommunismi võrdsustamiseks tema elluviimisel kordasaadetud roimade poolest natsionaalsotsialistliku ideoloogiaga."

Kuna Kreekas on erti palju kommunismimeelseid, siis tekitas kommunismivastane konverents seal eriti terava disskusiooni ja ERR.ee mainis, et "Riigikogu liige Oudekki Loone kirjutas Kreeka meedias avaliku tänukirja justiitsminister Stavros Kontonis´le, kes jättis protestiks osalemata Tallinnas toimunud konverentsil, milles räägiti kommunistlike režiimide kuritegudest."

Lõppdokumenti toetasid kokku vaid kaheksa riiki: Balti riigid, Visegradi nelik ja Horvaatia. Seejuures ei teatanud Eesti korraldajad, mitu riiki EL 28. liikmesriigist konverentsil üldse osales. Seega või ütelda, et see ajalookonverents kukkus häbiväärselt läbi.

Peale selle teatasid Euroopa Vasakpoolsed, et soovivad kehtestada Balti riikide vastased sanktsioonid. Muidugi ei lähe see tänuväärne algatus Euroopa Parlamendis veel läbi. Kuid tulevikus, mine-sa-tea. Ega muud ei ole ka vasakpoolseste juhtorganitega Euroopa Liidust oodata.

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP