RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 29. august 2017

Varro Vooglaid: Toredaid pärle võib leida, lugedes Euroopa Liidu direktiive.

Näiteks saame direktiivi 2000/43/EÜ preambulist teada, et "Euroopa Liit ei tunnista teooriaid, mis püüavad tõestada üksteisest erinevate inimrasside olemasolu". Niisiis saame teada, et direktiivi koostajate ja vastuvõtjate arvates on erinevate inimrasside OLEMASOLU mitte fakt, vaid teooria – ja pealegi veel põhjendamatu teooria. 2000. aastast ehk ajast, mil kõnealune direktiiv vastu võeti, on muidugi palju vett merre voolanud ning nagu oleme näinud, ei peeta nn progessiivsetes ringkondades enam põhjendatuks tunnistada ka "teooriaid", mis "püüavad tõestada" erinevate rahvuste ja sugude olemasolu. Kõige lühemalt öeldes on niisuguse mõistuse sulgumise näol tegu sõjaga reaalsuse ehk olemise enda vastu – püütakse luua olukorda, kus inimeste adekvaatne suhe reaalsusega asendatakse ideoloogilise pettekujutelmaga. Kes aga keeldub uskumast neid uusmarksistlikke pettekujutelmi ja usaldab pigem oma silmi – nt selle osas, et faktiliselt eksisteerivad üksteisest erinevad sood, rahvused ja rassid –, see tembeldatakse äärmuslaseks, vihakõnelejaks ja kõige üldisemalt ühiskonna vaenlaseks. Selline on siis haiglaselt reaalsusest irdunud nägemus vabast ja sallivast, euroopalikel väärtustel rajanevast ühiskonnast.
Allikas: Facebook

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP