RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 23. detsember 2015

Maksumaksjate liit viis kuluhüvitiste asjas kriminaalmenetlusest keeldumise kohtusse

Eesti Maksumaksjate Liit (EML) vaidlustas Tallinna ringkonnakohtus riigiprokuratuuri poolt kuluhüvitiste asjas kriminaalmenetluse alustamata jätmise ning taotleb selle ebaseaduslikuks tunnistamist ja tühistamist.
Riigiprokuratuur jättis läbi vaatamata EML-i kaebuse kriminaalmenetluse alustamata jätmise vaidlustamiseks ning asus seisukohale, et kaebuse võib esitada vaid kannatanu, kelleks on riigiprokuratuuri hinnangul riigikogu kantselei.

Liit leiab seevastu, et kannatanuks saab kriminaalmenetluse seadustiku järgi lugeda füüsilise või juriidilise isiku, kuid riigikogu kantselei ei ole neist kumbki.
Liit märkis, et samuti puudub sel ametiasutusel järelevalve või muu sarnane pädevus ning tegemist on riigikogu toetava ja teenindava asutusega.

"Riigiprokuratuuri seisukoht toob kaasa olukorra, kus ametnikud või ka riigikogu liikmed saaksid ise otsustada, kas nad käituvad õiguspäraselt ning ükski isik ega isikuid koondav ühendus ei omaks selles küsimuses kaebeõigust, sh õigust kohtu poole pöörduda," märkis liit.
EML tõdes, et paljudel juhtudel ei eeldagi kuriteokoosseisud karistusseadustiku järgi kindlat kannatanut.
"Tegude puhul, millega kahjustatakse kas avalikku usaldust või näiteks konkurentsi, ei saa rääkida konkreetsest kannatanust. Sellest hoolimata võib kaebuse esitajal olla puutumus või huvi, mis väärib kaitset," kinnitas liit.

Maksumaksjate liit on mittetulundusühing, mille üheks põhikirjas seatud eesmärgiks on kaitsta maksumaksjate õigusi ja huve ning just oma põhikirjas sätestatu tõttu on EML esitanud kuriteoteate ja kaebuse kriminaalmenetluse alustamata jätmise vaidlustamiseks.

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP