RAHVUSLANE

Rahvuslane

pühapäev, 20. detsember 2015

MATTI ILVES: RISTO M. TEINONEN´I VÄLJASAATMINE EESTIST

Facebook: KAMRAADID JA SÕBRAD! Mind võeti täna kinni, kuulati üle ja viidi politseiautos Tallinna ja saadeti otse laeva peale. Riigist väljasaatmise otsus [16.12.2015], kohene täitmine pluss sissesõidukeeld 5 aastat. Lisaks väärteomenetlus, kodu läbiotsimine jne jne.
Põhjendus: Vaenu õhutamine, mis on jätkunud ka pärast 2007.a. alatud menetlust, ja mis on eriti ohtlik hetkel, kui riiki ollakse toomas pagulasi.
Minult võeti ära arvuti ja telefonid. Palun kõigil teil mulle saata võimalikult palju kamraadide kontaktandmeid, meiliaadresse ja telefoninumbreid, ja neid kindluse mõttes nii siia kui ka mu meiliaadressile risto.teinonen@gmail.com
Jõudu võitluseks, kamraadid! Võitlus on alles alanud! Heil Hitler!
___________
Elulooliseid andmeid Vikibeediast:

Risto Mikael Teinonen (sündinud 26. aprillil 1960 Helsingis) on soome päritolu dissident, natsionaalsotsialist ja endine Eesti skaudiliikumise tegelane.
Alates 1992. aastast elas Teinonen põhiliselt Eestis, kuni kolis 2009. aasta sügisel Hispaaniasse. Aastal 2002 pälvis ta eriliste teenete eest Eesti kodakondsuse, kuna tema tegevus oli tõstnud Eesti rahvusvahelist tuntust ja ta oli aktiivselt kaasa aidanud Eesti Vabariigi taastamisele. Aastal 2011 võttis ta tagasi Soome kodakondsuse.

Teinonen on aastatel 1983–1984 õppinud Soome Riigikaitse Instituudis ja hiljem ülikoolides Rootsis, Soomes, Hispaanias, Eestis ja Lätis (Lundi, Stockholmi, Helsingi, Malaga, Salamanca, Tartu ja Läti Ülikoolis); tal on keele-, õigus- ja usuteaduslik kõrgharidus.
Risto Teinonen asutas 2006 koos kahe Tartu Ülikooli usuteaduse tudengiga ajaloohuviliste seltsi MTÜ Uus Euroopa, mis on välja andnud kordustrükid raamatutest "Adolf Hitler – vabastaja" ning "Adolf Hitler ja lapsed".
Ta on andnud välja kordustrükke Teise maailmasõja aegsetest raamatutest. Tartu Ülikoolis usuteadust õppides kirjutas ta töö "Vabadussõjalaste liikumine ja religioon".

Teinonen on olnud Eesti Iseseisvuspartei juhatuse liige. Erakonnast astus ta aprillis 2009 välja. 2010. aastal valiti ta Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu juhatuse liikmeks.

Risto Teinoneni on tunnustatud Eesti Gaidide Ühenduse teenetemedaliga. Teinonen pälvis Soome skaudijuhina 2. veebruaril 2001 Maarjamaa Risti V klassi teenetemärgi, kuid 13. märtsil 2009 kirjutas president Toomas Hendrik Ilves alla otsusele see temalt ära võtta, sest Teinosest oli juulis 2007 avaldatud foto, millel ta kandis Maarjamaa Risti koos Eestit okupeerinud riigi (rahvussotsialistliku Saksamaa) embleemiga. Juba 13. juulil 2007 teatas presidendi kantselei, et uurib võimalusi Teinoselt aumärk ära võtta. Teinonen teatas, et vaidlustab presidendi otsuse kohtus. Hiljem Teinonen loobus sellest, öeldes, et mitteväärikat presidenti kohtu abil väärikalt käituma sundida ei saa. Maarjamaa Risti kinkis Teinonen enne presidendi otsust oma emale.

Aastal 2007 esitati Teinosele kahtlustus, nagu looks ta Eesti iseseisvuse vastast organisatsiooni ja selle poolsõjaväelist tiiba. Süüasja uurisid Lõuna Ringkonnaprokuratuur ja Kaitsepolitseiamet. 17. jaanuaril 2007 algatati tema vastu kriminaalasi nr 07760000007, mis käsitles Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastu suunatud püsiva organisatsiooni loomist, sellesse liikmete värbamist ja riiki õõnestavate sõjaliste laagrite korraldamise kavatsust. Järgmise aasta novembris lõpetati süüteo kohtueelne uurimine ilma süüdistust esitamata.
_____________
Täiest ükskõik on osariigi seisukohast, millist maailmavaadet Risto Teinonen toetab ning jagab, sest Eestis peaks olema täielik sõna- ja arvamusevabadus. Aga paistab, et see enam nii vasakliberaalse valitsuse tingimustes ei ole. See võimude väide, et R.Teinonen õhutab vaenu on lihtsalt naeruväärne. Maalt väljasaatmiseks ei ole demokraatlikus ühiskonnas mingit õigustust, kui isik on täieti legaalselt sisenenud riiki. Mõistetegu R. Teinoneneni üle kohut, kui leitakse, et ta on mingit seadust rikkunud. Aga väljasaatmine on lihtsalt võimudele tülikast inimesest lahtisaamine.
Peab veel ütlema, et Pätsi autoritaarse valitsemise ajal saadeti riigist välja Risto Teinoneni vanaisa vend, Vabadusõja veteran.

Arvatavasti oli asi selles, et ta pidi viima-saatma kõigile riigikogulestele kirjastuse "Haamer" väljaande uurimusest erinevate rasside kuritegevusest USAs - "Kuriteo värv", raamatu lühitutvustus SIIN.
Kui see teoks sai (meie organitele piisab ka ainuüksi kavatsusest), siis oli väljasaatmise põhjus tõenäoliselt selles. Ei tohi ju meie riirikogulaste teadvust "mürgitada" sellise vastiku raamatu-uurimusega, eriti veel nüüd, kus nn. pagulaste sissetoomine on juba alanud.

Jaa, olukord kujuneb juba selliseks, kui oli NSV Liidu ajal, kusjuures pole veel isegi vastu võetud uut vihakõneseaduse redaktsiooni. Maha on võtud juba ausammas (Lihula) ja saadetud Eestist välja inimene tema tahte vastaselt, see on alles algus.
Ühiskonnas on loodud hirmuõhkond, inimesed kardavad kõige rohkem töökoha kaotuse pärast, kui ei olda nõus valitseva vasakliberaalse ideoloogiaga, või siis valitusparteide ja valitsuse tegevusega. Seda on eriti hästi näha mitmesugustest petitsioonidest, kus kodanikud annavad küll allkirja, kuid peidavad enda nime ja nende inimeste arv on pidevas kasvamises.
Töökoha kaotamine poliitilistel põhjustel on tõsine probleem, näiteks Tiit Madisson, kui vallavanema ametiaeg lõppes, siis ei leidnud tema ega ta naine enam tööd ja sisuliselt olid sunnitud seepärast kodumaalt lahkuma. See oli otsene poliitiline represseerimine kaudsete vahenditega.
_______________
RISTO TEINONEN:

On selgunud,
et Teinoneni riigist väljasaatmise ajastus oli kavandatud selle päeva hommikule,
mil tal oli kavas viia Riigikogu saadikutele raamat Kuriteo värv.Väljasaatmise ja 5-aastase sissesõidukeelu otsusele kirjutas alla Siseministeeriumi asekantsler Erki Koort, kes oli ilmselt saanud kuskilt käsu raamatu levitamine ära hoida.
Härra Koortile ja teistele trüki- ja sõnavabaduse piirajatele õpetuseks laeme raamatu siia samasse kõigil kodanikel lugeda. On siis ka nn rahvasaadikutelgi võimalus teada saada, mida võõra rahva Eestisse asustamine endaga kaasa toob.

Lugege kindlasti!

Kuriteo värv - kaaned siin
Kuriteo värv - tekstiosa siin
MIS ON TOIMUNUD?

Reedel 18. detsembril saadeti riigist üks meie liikmetest, et ruumi teha rassiliselt ja kultuuriliselt võõrale elemendile, mida rezhiim kavatseb peagi importima hakata.

Eestlane! Kas Sa tahad, et see riik jääb Sinu lastele, või et ta jääb nende lastele, kes Aafrikast ja Aasiast tulevad siia Sinu maksust elatuma?

Võimud võtsid meilt väär(teo)menetluse käigus ära ka suure hulga meie raamatuid.
Raskendatud on hetkel erinevate etniliste rühmade kuritegevust kajastava raamatu Kuriteo värv saatmine. Kes on juba tellinud või kavatseb tellida, arvestagu sellega, et saatmine võib venida. Kui võimud raamatuid ei tagasta, anname välja uue trüki.
On täiesti selge ja kindel, et:
Raamatumüük jätkub
Raamatute väljaandmine jätkub
Käesolev sait jääb püsima ja uueneb
Natsionaalsotsialistide koosolekud jätkuvad


"Kui riigivõim suhtub teisse kui vaenlasesse, ei ole ka teil mõtet riigivõimu teisiti suhtuda"
Eesti riik EI OLE SAMA kui Toompea praegune, väga ajutine rezhiim.


Hetkeseis (21. detsember)

Toome siin katkendi põhjendustest, mis Teinoneni sissesõidukeelu otsuses toodud.
Lugeja võib näha, et isiku väljasaatmise tegelik põhjus on võimude mure selle üle, et eestlased tahavad oma maa oma lastele jätta, mitte Vahemere tagand toodavate ja eestlaste ülalpeetavate võõraste lastele.

Katkend asekantsler Erkki Koorti otsusest, mille avaldame peagi siin ka tervikuna:

"Olukord, kus Eestisse asub lähiaastatel elama arvestatav hulk teisest rahvusest, rassist ja religioonist inimesi, on ühtlasi äärmiselt soodus pinnas võõraviha ja vägivalla õhutamiseks. Euroopat tabanud pagulaskriisi valguses on tuntavalt kasvanud äärmuslikult meelestatud isikute huvi MTÜ La Colonia tegevuses osalemise vastu. Risto Mikael Teinoneni MTÜ La Colonia suhtumine pagulastesse ning teise nahavärvi ja kultuuritaustaga inimestesse on aga rassistlik ning vägivalda õhutav."

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP