RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 4. detsember 2015

MATTI ILVES: MÕNI SÕNA GENDERI TEOORIAST

Genderi teooria (soouuringud) käsitleb multidistsiplinaarset ja interdistsiplinaarset lähenemist peamiselt inimese seksuaalsusele ja soolisele identiteedile.

Selline teooria sündis Põhja-Ameerikas seitsmekümnendatel ja kaheksakümnendatel aastatel, levis ka Lääne-Euroopas 80-ndatel aastatel. See on teatav feministliku mõtte haru. Erilise tätsusega on nn. soouuringud lesbi ja gei kogukonna juures. Genderi teooria tähtsamaiks uurimisobjektiks on muu kõrval (rassiline ja etniline rõhumine, homoseksuaalsus ja teised rõhutud vähemused) põhiliselt seks ja inimeste sugu.
Mõned tähtsamad genderi "teoreetikud": Judith Butler, Helene Cixous, Teresa De Lauretis ja Evelyn Fox Keller.
Genderlased ei piirdu sellega, et nende uuringuid ja analüüse ei rakendata ainult kultuuri, vaid nende eesmärk on kutsuda muutusi esile inimeste mentaliteedis ja terves ühiskonnas.Üks põhiline väide, mis kaasajal õige levinud lääneriikides juurutatavas antikultuuris, on see, et inimeste sugu on vaid kultuuriline konstruktsioon!!
Sugu olevat pigem pigem toode, mis on kujunenud senise inimkultuuri ja tootmisprotsessi soolise identiteedi kaasabil. Tähtis on selline genderlaste väide, et mehed ja naised võivad muutuda ja mõisted mehelikkus ja naiselikkus on hoopis dünaamiline protsess.

Tänapäeva Euroopa Liidus levitatavas pseudokultuuris on genderlaste teooria saanud eriti sooja vastuvõtu osaliseks, ega siis muidu ei ole nende luulud jõudnud juba mitmete riikide lasteaedadesse ja neid kasutatakse laste kasvatamisel, näiteks Saksamaal, Taanis ja Rootsis.
Nende riikide lasteaedades tegeletakse täiesti loomuvastaste asjadega, lapsi pannakse kandma vastassugupoole riideid ja mängima mänguasjadega, mis meie kultuuris kuuluvad vaid poistele või tüdrukutele. Samuti õpetatakse lastele, et soovalik sõltub vaid nendest. Selliselt tekitatakse lastes ebakindlus ja paljud neist ei teagi kas nad on poisid või tüdrukud. Kusjuures on vanemate sekkumine sellisesse kasvatusse rangelt keelatud ja keelust üleastunuid vanematele on ette nätud ka karistused. See mõjub eriti halvasti tulevikus kujunemisele tõelisteks naisteks ja meesteks, kes on loodud armastama teineteist ning meie sugu jätkama.
Raudne leedi Margaret Thatcher on öelnud, et elu peamised tõsiasjad on konservatiivsed ja feministid on teinud naistele vaid halba.
Feminismi mõjust tervikuna lugege SIIT.

Kui soovime, et kogu meie kultuur ei manduks, siis on meil ainult üks väljapääs: astuda välja Euroopa Liidust!
Lisasan ka ühe Reimo Sillamaa Facebookis avaldatud pildi äsjailmunud väikestele lastele mõeldud raamatust. Selliste raamatute kaudu hakatakse nüüd meie lapsi koolide algklassides ja lasteaedades õpetama! Nagu kuulda on, ei jää sellisest "õpetusest" kõrvale isegi erivajadustega lapsed.

1 kommentaari:

Ivo Õunpuu 4. detsember 2015, kell 13:55  

Varasemalt ilmus siin samas Rahvuslase Blogis pikem käsitlus gender-ideoloogiast ning LGBT-õiguste eest võitlemisest kui neomarksistlike juurtega ideoloogiatest ja osast kõikehõlmava kultuurirevolutsiooni programmis:
http://rahvuslane.blogspot.com.ee/2014/04/revolutsioon-perekonnas-homoseksualismi.html.
Kõik kunagi De Civitates ilmunud artiklid on saadaval portaali De Civitate ideelise järglase, portaali Objektiiv arhiivis.Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP