RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 28. detsember 2015

MATTI ILVES: KIRI KULTUURIMINISTRILE

Tere lp. Indrek Saar!

"Vikerraadio" rääkis, et Pariisi veretöö taga olid pranslased, vaid ühe terroristi juurest leiti Süüria pass.
Minu küsimus on selles, et millal mustanahalistest (rahvakeeles neegritest) või araablastest saavad eestlased, kas siis, kui nad on saanud Eestis alalise elamisloa, või siis, kui nad on ära õppinud eesti keele?
Nüüd meil ei ole isegi ID-kaartidel ega passides märgitud rahvust.
Küsimus on tähtis seepärast, et käituda võimalikult poliitkorrektselt.

Vastust ootama jäädes ja lugupidamisega,
Matti Ilves

Vastus:

KULTUURIMINISTEERIUM

Matti Ilves
Teie:  15.11.2015
Meie: kuupäev digitaalallkirjas nr 1-7/212-2                

Lugupeetud Matti Ilves

Tänan Teid pöördumise eest. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 49 sätestab, et igaühel on õigus säilitada oma rahvuskuuluvus.Eesti on ratifitseerinud vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni, mille artikkel 3 sätestab, et igal vähemusrahvusesse kuuluval isikul on õigus vabalt valida, kas ta soovib, et teda koheldakse vähemusrahvusesse kuuluvana, kusjuures sellisest valikust või valikuga seotud õiguste kasutamisest ei tulene sellele isikule mingit kahju.
Riikides kasutatakse rahvuse asemel inimese identiteedi määratlemisel sünniriiki ja kodakondsust, mitmetes Euroopa Liidu riikides ei koguta andmeid rahvastiku rahvusliku koosseisu kohta.

Viimase rahvaloenduse andmetel elab Eestis ligikaudu 190 rahvuse esindajaid. Inimese kodakondsus ei viita rahvuskuuluvusele ja seetõttu ei märgita ka ID-kaartidel ega passides rahvust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Indrek Saar
__________
Saatsin siis ministrile naiivse ja eriti poliitkorrektse kirja. Põhiküsimusele ma vastust ei saanudki. Aga tean seda ise, kõiki inimesi, kellel on Eesti kodakonsus peab välis- ja meie meedia eestlasteks. Ega siis muidu ei räägita meie ajakirjanduses mustanahalistest eestlastest.

Mustanahalisi eestlasi aga sisuliselt ei saa olemas olla. Miks siis? Eestlaseks meie kultuuris saadakse sünnijärgselt, siis, kui lapse isa on eestlane (vaid juudid määrevad rahvust ema järgi). Vähemalt mul ei ole teada ühtegi juhtumit, kus tumedanahalise poja isa oleks eestlane. Tavaliselt abielluvad vaid naised neegritega.

Impeeriumides, nagu NSV Liit hägustati rahvuse mõistet ja inimene võis ise ütelda, millisesse rahvusesse ta kuulub, ilma, et tal isegi oleks tilkagi selle rahvuse verd kellena ta end määrab. Imperiaalses Euroopa Liidus pole rahvusel enam mingit tähtsust ja kõiki meie riigi kodakonseid nimetatakse nüüd tinglikult eestlasteks. Kui peaks läbi minema Euroopa födetatsiooni idee, siis kaovad ka eestlased ja usun, et meid kõiki hakatakse nimetama vaid eurooplasteks.

Aga üht-teist ma ministri vastusest teada ikka sain, "...mitmetes Euroopa Liidu riikides ei koguta andmeid rahvastiku rahvusliku koosseisu kohta." Vaat siis, mis meid ees ootab! Tõenäoliselt oli see viimane rahvaloendus, kus veel küsiti meie rahvust. Siin oleme me vanast EL-ist ikka väga "maha jäänud".

Kordan jälle, et viinane aeg on rahvusi ja nende kultuuri väljasuretavast Euroopa Liidust lahkuda.

3 kommentaari:

Risto Teinonen 28. detsember 2015, kell 23:53  

Täiesti õige jutt - ainus eesti rahvuse pääsetee on Euroopa Liidust lahkumine ja seda kiiremas korras. Tuleb selg sirgu ajada ja igasugu Euroopa toetustele "ei" öelda. Parem on elada kasvõi vaesemalt ja vabana kui ilma otsustusõiguseta teiste toetuste najal. Kusjuures oma põllumajandust ja tootmist soosides ei pea riigi majandus üldsegi vaesem olema.
Muuseas, EW-s oli ka omal ajal seadus, mis võimaldas igal isikul ise oma rahvus valida. Vapsid kritiseerisid seda seadust just näitega, et selline seadus võimaldab eestlasel valida rahvuseks (kuigi see pigem rass) kasvõi neeger, kuigi igaüks võib näha, et isik on aafrika verest täiesti puhas.

Matti Ilves 29. detsember 2015, kell 11:11  

Risto, E Liidust me enam sisuliselt raha ei saa, vaid maksame peale, loe siit:
http://rahvuslane.blogspot.com.ee/2013/09/matti-ilves-kas-ilma-euroopa-liidu.html

traaaa 30. detsember 2015, kell 20:46  

kust selline rõve kalts on välja otsitud?Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP