RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 28. jaanuar 2016

Henn Põlluaas: Eesti ajalugu võltsivad Rõivas ja Kaljurand peavad astuma tagasi

Peaminister Taavi Rõivas ja välisminister Marina Kaljurand esinesid Riigikogus ootamatute avaldustega, mille põhjal ei ole Eestile kuuluv Petserimaa ja Narva jõe tagused alad okupeeritud ning et nad on omavahel kokku leppinud, et ei esita Venemaale okupatsioonikahjude kompenseerimise nõuet.
Eesti riik taastati restitutio in integrum põhimõttel 1991. aastal, mis tähendab, et ei tekkinud uut riiki uute piiridega, vaid õigusliku ja poliitilise järjepidevuse alusel taastati NSV liidu poolt okupeeritud ja annekteeritud nn esimene vabariik kõigis tema tunnustes, kaasa arvatud riigipiir. Vene okupatsiooniväed lahkusid 1994. aastal küll ebaseaduslikuks tunnistatud ENSV piiridest, kuid 5,2%-l Eesti seaduslikul territooriumil kestab okupatsioon tänaseni.

Arusaamatul kombel keeldub välisminister Kaljurand seda tunnistamast, tema sõnul olevat okupatsioonil ka poliitiline mõõde, mis seoses uue piirilepingu sõlmimisega justkui tühistaks okupeerimise kui ajaloolise fakti. Kinnitades Riigikogus, et uue piirilepinguga loovutatavad Eesti alad ei ole okupeeritud, tunnistasid esiteks nii välisminister kui ka teda järgmisel päeval kaitsev peaminister, et peavad osal Eesti territooriumil okupatsiooni õigusvastaseks (seal, kus Eesti riik taastati) ja teisel osal õiguspäraseks (tänaseni okupeeritud ja annekteeritud Petserimaal ja Narva jõe tagusel alal). Kerkib küsimus, kas ka Krimm ei ole okupeeritud, sest kuulub ju Venemaa poliitilisse retoorikasse selle kindel eitamine?

Kui välis- ja peaminister kinnitavad, et osa Eesti territooriumist ei olegi okupeeritud, siis järeldub sellest, et osal Eesti territooriumist – eesti rahva vastu suunatud genotsiidi, inimsusevastaseid ja sõjakuritegusid, õigusvastaselt vara võõrandamist, rahvuskultuuri ja mälestiste hävitamist, küüditamist, venestamist jne – ei ole toimunudki. See on Eesti võimude poolt täiesti uudne, skandaalne ja vaieldamatult putinliku ja Eestile vaenuliku propaganda hõngu kandev ajaloo võltsimine ja ümberkirjutamine.
Lisaks teatasid mõlemad, et valitsus ei kavatse esitada Venemaale okupatsioonikahjude kompenseerimise nõuet. Ka selle näol on tegemist senistest Riigikogu ja varasemate valitsuste seisukohtadest taganemisega ning avaldustega, mis kahjustavad Eesti rahva enesemääramisõigust ja riiklikku järjepidevust.
Aastal 1992 kutsus Riigikogu ellu Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riikliku Komisjoni, mis koostas teaduslikult põhjendatud kokkuvõte kõikidest kahjudest ja kaotustest, mida eesti rahvas on kandnud okupatsioonide jooksul. Uurimus hõlmas tervel Eesti territooriumil, sh tänaseni okupeeritud Petserimaal ja Narva tagustel aladel sooritatud kuritegusi. Okupatsioonikahjusi hinnati miljardites eurodes.
2002 aastal võttis Riigikogu vastu avalduse „Okupatsioonirežiimi kuritegudest Eestis“, milles mõisteti hukka Eesti okupeerimine ja annekteerimine, kõik okupatsioonirežiimi kuriteod ning kuulutati neid läbi viinud kommunistliku režiimi organisatsioonid kuritegelikeks. Avalduses rõhutati, et inimsusevastased kuriteod on aegumatud.

Neile otsustele tugines 2004. a tehtud Riigikogu otsus, mis seadis valitsusele kohustuse asuda tegelema okupatsioonikahju kompensatsiooninõude esitamisega Venemaale. 2005. aastal andis valitsus sellekohase ülesande justiits- ja välisministeeriumile. Välisministeerium, kus asekantsleriks oli Marina Kaljurand, ülesannet täitma ei asunud. Samal aastal astus ametisse ka uus, Reformierakondlik valitsus ja kahjunõuete teemat enam üles ei võetud. Ükski hilisem Riigikogu koosseis ei ole aga kahjunõuete väljanõudmise otsust tühistanud ja seega puudub täna Kaljurannal ja Rõivasel igasugune mandaat ja õigus Riigikogu kui seadusandliku võimu otsust eirata ja okupatsioonikahjude väljanõudmisest loobuda.

Okupatsioonikahjude hulka kuuluvad ka küüditatud ja arreteeritud Eesti kodanike kümnete aastate pikkune sunnitöö Siberis ja Venemaa vangilaagrites, mida ei ole neile kompenseeritud ja mille eest ei ole isegi vabandust palutud. Samuti toitjate ja vanemateta jäänud laste ja pereliikmete kannatused.
Sõltumata sellest, kas ja millal nõuded esitatakse, on okupatsiooninõuete esitamine  rahvusvahelistele seadustele ja normidele tuginev eesti rahva aegumatu ja võõrandamatu õigus, mida ükski minister ei saa perspektiivituks kuulutada ega omavoliliselt tühistada. See kahjustab ka Balti riikide koostööd, sest Läti ja 

Leedu kavatsevad endiselt okupatsioonikahjud Venemaalt välja nõuda ja selles on varasemalt kolme riigi vahel kokku lepitud nii Balti Assamblees kui justiitsministrite poolt.
Arusaamatuks jääb kuidas ja miks on pea- ja välisminister võtnud üle putinlikud seisukohad, seisavad Kremli huvide eest ja milliseid sellest johtuvaid hukatuslikke tulemeid lisaks otseselt Venemaa huve esindavale piirilepingule meil veel oodata on. Tegemist on sedavõrd skandaalsete avaldustega, et Rõivas ja Kaljurand peaksid viivitamatult esitama tagasiastumispalve või kui nad sellest keelduvad, peaks koalitsioon ise oma ministrid välja vahetama.

Henn Põlluaas
Riigikogu EKRE fraktsiooni aseesimees

Allikas: http://uueduudised.ee/henn-polluaas-eesti-ajalugu-voltsivad-roivas-ja-kaljurand-peavad-astuma-tagasi/

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP