RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 2. veebruar 2011

HOMOSEKSUALISM - TEEME ASJAD SELGEKS!

Teaduslikud uurimused tõestavad, et elustiilil on kõrge hind!

Iga-aastane Pride -festival, mis oli algselt kavandatud kui homoseksuaalide üheõiguslikkuse manifestatsioon, on muutumas üha enam sugukõlvatuse ja promiskuiteedi pidustustusteks. Ent kui lõbus see gay-elu tegelikult on? Uus ameeriklaste sulest ilmunud raamat näitab, et sel ei puudu ka oma süngem varjukülg.
Ameerika homo lobby võlgneb oma viimaste aastate edu eest tänu hämamisele ja osavalt liikvele lastud müütidele. Seda kinnitab Family Research Council 'ilt ilmunud uus raamat, milles esitatud faktid pakuvad tulevastele poliitilistele otsustele paremat alust.
Raamatu pealkiri Getting it straight kujutab endast sõnamängu, kus sõnale straight on omistatud homoseksuaalide poolt käibele lastud tähendus 'heteroseksuaal'. Väljendi getting it straight esimene tähendus on midagi selgitada või õigeks panna. See on ka raamatu eesmärgiks.
Autorid tutvustavad homo-organisatsioonide poolt kujundatud müüte, mis tõusid tänu aastatepikkusele pidevale korrutamisele kiiresti tõe staatusesse. Kuid arvukate viidete kaudu eelkõige ameerika teadlaste uurimustele näitab raamat, et tõde võib olla hoopis vastupidine.
Autorid Peter Spriggs ja Timothy Daily kirjutavad, et üldlevinud arusaama kohaselt ei leidu homoseksuaalse elustiili kahtluse alla seadmiseks muud teed kui viidata religioonile ja moraalile. Debati vastaspool on võtnud faktide ja uurimuste monopoli enda kätte ning oma positsioone seeläbi tugevasti parandanud. „Kuid see on vale ning raamatu eesmärk on seda ka näidata“ kõlab selgituses.
Müüdid, mida raamatus käsitletakse, on järgmised: 1. Homoseksuaalsus on bioloogiliselt tingitud. 2. Kümme protsenti rahvastikust on homoseksuaalid. 3. Homoseksuaale diskrimineeritakse. 4. Homoseksuaalsus on ohutu. 5. Homoseksuaalne kasvukeskkond ei mõju lastele halvasti. 6. Pedofiilial ja homoseksuaalsusel pole midagi ühist.
1. Mitmed Ameerika teadlased on püüdnud tõendada, et seksuaalne sättumus on tingitud ajuollusest või geenidest. 1993. aastal teatas geeniteadlane Dean Hamer „gay-geeni“ avastamisest, kuid need uurimistulemused pole leidnud hilisemat kinnitust, nii nagu puuduvad ka igasugused vettpidavad tõendid kogu bioloogilise seletuse kohta. Seevastu esitab aga üks uurimus teise järel ümberlükkamatuid tõendeid seksuaalse sättumuse seotuse kohta kasvukeskkonnaga.
Sugugi harvad pole juhud, kus homoseksuaalil on isaga halvad, emaga aga lähedased suhted. Selgub ka, et suurlinnad kutsuvad homoseksuaalset käitumist esile hoopis teisel viisil kui maapiirkonnad.
2. Sageli öeldakse homoseksuaalide arvuks 10% elanikonnast, kuid see number on pärit Alfred Kinsey'lt, kes ei küsitlenud mitte keskmisi ameeriklasi, vaid näiteks vange.
Suur hulk teaduslikke uurimusi, millele raamatus viidatakse, näitavad homoseksuaalide osakaaluks rahvastikust umbes 1-3%. Kui aga küsida meestelt ja naistelt, kas neil on olnud seksuaalsuhteid vaid eranditult samasooliste partneritega, kahaneb number nullilähedaseks. Samasuguseid tulemusi näitavad ka Euroopas korraldatud uurimused. Kuid neil sihilikult ülepaisutatud arvudel on olnud oma mõju. Kaheksa ameeriklast kümnest usub, et homoseksuaalide osakaal ühiskonnas on märkimisväärselt suurem.
3. Homoseksuaale ei diskrimineerita. Vähemalt mitte selles osas, mis puudutab sissetulekuid ja haridust. Pigem vastupidi. Luues endast kuvandi kui arvukast, jõukast ja tarbimisaltist inimrühmast, on nad pannud suurettevõtted nagu IKEA kasutama homoseksuaalse alatooniga reklaame.
4. Homoseksuaalsusega kaasnevate riskide osas on raamatu faktikogum ehmatav. Pooled aidsi põdevaist ameeriklastest on alla 25-aastased homoseksuaalsed mehed. Üks tunnustatud Ameerika meditsiiniajakiri toob ära taevakõrgused haigestumisriskid, mis kaasnevad anaalvahekorra eelistamisele vaginaalsele. Ometi näitavad uurimistulemused kondoomikasutuse vähenemist. 16 % HIV-positiivsetest tunnistavad, et on olnud haiguse ajal vahekorras kaitsevahendeid kasutamata.
Gonorröa ja süüfilis kuuluvad samuti homoseksuaalseid mehi ohustavate haiguste jadasse. Üheks suurimaks ohuks peetakse pärasoolevähki, millesse haigestutamine on homoseksuaalide hulgas 35 korda kõrgem kui heteroseksuaalidel.
Kanadas läbiviidud suur uurimus näitab, et 25-aastase homoseksuaali oodatav eluiga on keskmisest 8-20 aastat lühem.
Lesbidelgi on omad probleemid – väga kõrge enesetapukalduvus, laialt levinud alkoholism ja narkomaania ning psüühikaprobleemid. Kahe aasta eest hoiatas isegi üks homosuunitlusega organisatsioon kümne ohu eest, mille puhul tuleks homoseksuaalidel ennetavat abi otsida. Sinna hulka kuulusid nii teada-tuntud haigused kui narkootikumid, toitumishäired ja depressioon.
Kas homoseksuaalid elavad partnerite arvu osas umbes samasugust elu, nagu heteroseksuaalidki? Ei, kõik uurimistulemused näitavad radikaalselt teistsugusid tulemusi. Ühe uurimuse järgi on 43 protsendil olnud 500 või enam partnerit ning 28 protsendil 1000 või enam partnerit. Ülejäänud uurimused jäävad oma tulemustega eelnevale pisut alla, kuid sellele vaatamata on paljude homoseksuaalide puhul juttu sadadest partneritest.
5. Raamatust nähtub selgelt, et lapsele on vaja nii isa kui ema. Samasooliste paaride toetuseks korraldatud uurimused, millele on Rootsiski viidatud, põhinevad üpriski haprail alusteil ning nende valimid on tõsiteadlaste poolt kahtluse alla seatud. Raamat annab ülevaate šokeerivatest tunnistustest, mida on levitatud homoseksuaalide endi publikatsioonides.
Et kõige enam valivad homoseksuaalse elustiili just lesbipaaride lapsed, on ehk paljudele üllatuseks – raamatu sõnul 12% tüdrukutest ja 9% poistest.
6. Kõige viimaks tõstetakse üles teema homoseksuaalsuse seotusest pedofiiliaga. 30% laste seksuaalse kuritarvitamise juhtudest on pandud toime homoseksuaalsete meeste poolt, mis tähendab umbes kümnekordset ülekaalu. Ühe uurimuse järgi nimetas 229-st seksuaalkurjategijast 86 protsenti end kas homo- või biseksuaaliks.
Raamatus osutatakse ka sellele, et pedofiilid leiavad homoseksuaalide seas üha suuremat aktsepti. Homode koorekiht soovib neid n.ö salongikõlbulikuks teha. Üks peamisi homo-organisatsioone keeldub katkestamast sidemeid pedofiilse organisatsiooniga – miski, mis mõjus ÜRO-le kui punane rätik ning pani nad koostööst keelduma.
Getting it Straight on raamat teadusest ja faktidest. Autorite sõnul on see ennekõike teatmeteos, mõeldud kasutamiseks kõigile, kes tahavad teada, mida teadus tegelikult homoseksuaalsuse kohta ütleb. Sellega loodetakse luua enam tegelikkusel põhinevat alust tulevikus tehtavatele otsustele.
Mikael Kindbom
Allikas: http://www.hot.ee/homoabielu/homomyydid.htm

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP