RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 4. veebruar 2011

MART HELME: Kus on Eesti mõjuagendid? Kes on Eesti mõjuagendid?

Suursaadik
President Toomas Hendrik Ilvese ümber puhkenud vikilekete skandaal on õigupoolest järg Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare nn. idaraha skandaalile. Teatavasti ühines ka Ilves Savisaare Moskva-tehingute päevavalgele ilmumise ajal viimase süüdistajatega ning kvalifitseeris sellega tule alla jäänud Savisaare - täiesti õigustatult - Venemaa mõjuagendiks.
Ent juba tookord oli ilmne, et sellega seadis Ilves ka enda samasisulise rünnaku märklauaks. On ju kahtlustused tema koostööst USA luureorganitega saatnud teda kõigi avalikkuse silme all veedetud aastate jooksul.
Vikilekked ilmusidki seepärast vaevu vaibuma hakanud idarahaskandaali taustal Savisaare jaoks välja nagu tellimise peale. Aga võib-olla just nimelt tellimise peale? Igal juhul on Savisaar saanud nüüd magusa võimaluse nimetada ka Ilvest mõjuagendiks, tõsi küll, mitte Venemaa, vaid USA omaks. Ja taas ilmselt sama õigustatult nagu tema enda kohta käivad süüdistused.
Loomulikult ei tule mitte kunagi mitte keegi meile mustvalgel näitama, et Savisaar on Vene eriteenistuste agent ja et Ilves on CIA agent. Järelduste tegemiseks peame kasutama lihtsalt sherlocklikku deduktiivset meetodit. Ja mõlema mehe puhul on järeldused pehmelt öeldes mõtlemapanevad.
Mis kõigest eelpool öeldust aga selgemast selgemini välja koorub, on see, et kõige vähem näime viimase kahekümne aasta jooksul välja kujunenud olukorras oma territooriumi ja siin toimuvat kontrollivat meie, eestlased.
Mõjuagentluses kahtlustatavate liidrite juhtimisel oleme laostanud omamaise majanduse, delegeerinud märkimisväärse osa oma suveräänsusest Euroopa Liidule, meie majandust kontrollivad Rootsi pangad ja välispäritolu suurettevõtted, oma sõjalist julgeolekut tagame me esmase kaitsevõime sihikindla ja süstemaatilise arendamise asemel pisivasallidena välismissioonidel, meie sisejulgeolek on „sõprade“ poolt meile dikteeritud integratsiooniotsuste tõttu antud suuresti mittekodanike ja kampaania korras kodanikeks muudetud muulaste kätte, samm-sammult on vähemalt Põhja-Eestis kehtestatud kakskeelsus, ning meie välisnõustajate poolt antud soovituste alusel juba kakskümmend aastat tagasi välja töötatud ning kehtestatud valimisseadus on taganud meile suuresti mõjuagentidest ning poliitbroileritest koosneva poliitilise eliidi ja ministeeriumite kõrgema ametnikkonna, kes on eesti rahvalt sisuliselt tema riigi varastanud, endale aga legaliseeritud korruptsiooni korras sisse seadnud iga palehigis oma leiba teenivat inimest solvavad ja alandavad ebaproportsionaalselt suured sissetulekud ning hüvitised.
Selles olukorras jääb meil üle vaid küsida: kus on need, kes seisavad eesti rahva ja Eesti kui eestlaste riigi, mitte meie „sõprade“ huvide eest? Ehk siis, kus on Eesti mõjuagendid? Kes on Eesti mõjuagendid?
Pealiskaudne vastus oleks - neid ei olegi. Tegelikult on inimesed, kellede esmane mure on Eesti (mitte Eestimaa!) eestlased (mitte eestimaalased!) täiesti olemas. Neid võib kohata igas maanurgas, igas külas, igas linnas. Need on lihtsad eestlased, kes ei soovi mitte midagi muud kui seda, et Eesti oleks maa, kus eestlased saavad elada rahus oma tavade, oma harjumuste ja oma emakeelega. Et neil oleks töö, et neil oleks kodu, et nende lastel oleks kodu lähedal korralik kool, et nad saaksid asjaliku arstiabi, et neid ei sunnitaks vägisi olema sallivad ja et nad ei peaks pidevalt tundma, kuidas nendelt mandaati selleks tegelikult mitte saanud tegelased (meie valimisseadus!) neid järjepanu lollitavad ja alandavad. Ühesõnaga - need on inimesed, kes soovivad, et nad saaksid oma kodus, oma kodumaal elada inimväärselt, iseendast, oma rahvast, oma riigist ja selle juhtidest lugu pidades.
Eesti oma mõjuagendid on aga ka need inimesed, kes on avalikkuses ühel või teisel moel ka avalikus ja poliitilises tegevuses identifitseerinud ennast patriootide ja rahvuslastena. Paraku on neid inimesi peavoolu poliitikute ja nende poolt mõjutatava meedia abil süstemaatiliselt diskrediteeritud ja sildistatud, lahterdatud marginaalideks, äärmuslasteks, ksenofoobideks jne.
Ent tõde tõuseb, vale vajub. Praeguseks on igale mõtlevale inimesele Eestis selge, et stagneerunud poliitkartell võib küll poliittehnoloogiaid kasutades ja meediat suunates järjekordselt valimised varastada, kuid sellega astuvad nad ise sellest endale aru andmata lihtsalt veel ühe sammu lähemale selle laeva hukule, millel nad sõidavad. Sest eestlaste poolt oodatavate muutuste tulemata jäämisel hääletavad inimesed üha enam jalgadega. Jah, lahkuvad eestlased võib mingi aja vältel asendada migrantidega, kuid Savisaare ja teda ümbritsevate noorte venelaste mass näitab selgelt, kuidas migrandid instinktiivselt orienteeruvad mitte-eestilikele sihtidele ja väärtustele, loovad oma subkultuurid ja destabiliseerivad kiiresti ning põhjalikult homogeensena (loe: eestlaste poolt domineeritavana) hästi toimiva süsteemi.
On aeg - viimane aeg! - asendada võõrad mõjuagendid meie oma, Eesti mõjuagentidega. Inimestega, kes oskavad oma kodus käituda peremeestena. Ja nii itta kui läände vaadata partnerite, mitte lakeidena.
Vaata ka:
Ühinenud üksikkandidaadid
Allikas:http://www.syndikaat.ee/index.php 

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP