RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 3. veebruar 2011

MATTI ILVES: HÄVITUSPATALJONIDE TEGEVUSEST EESTIS

Oleme kuulnud kõik hävituspataljonide hirmutegudest 1941. aastal, kuid paljudele on võib-olla uudiseks, et hävituspataljonid alustasid Eestis taas tegevust juba 1944. aastal. Tsitaat ühest artiklist:
"Sõjajärgsed hävituspataljonid on sõna otseses mõttes „unustatud sõjavägi”. Hävitajate tegemisi ei kirjeldanud Nõukogude ajaloopropaganda, küllap seetõttu, et algselt siseministeeriumile allunud pataljonid viidi peagi julgeolekuministeeriumi koosseisu ning see tingis materjali salastamise. Ent sõjajärgsestest hävituspataljonidest on seni vaikinud ka iseseisva Eesti ajalookirjutus. Nad näivad olevat kustunud isegi rahva ajaloolisest mälust."
Alo Lõhmus
Väljavõte raamatust "Hävitajad. Nõukogude hävituspataljonid Eestis 1944-1954", koostanud Tiit Noormets ja Valdur Ohmann:
"1. Hävituspataljonide loomisest ENSV-s
EK(b)P KK Büroo protokoll nr.58 2o.4.1944

EKP(b)Keskkomitee otsustab:
1. Selleks, et mooduustada Saksa fašistlikest röövvallutajatest vabastataval Eesti territooriumil relvastatud jõud
vaenulike elementide aktiivse riigivastase tegevuse ennetamiseks ja tõkestamiseks ning vaenlase luurajate ja divesantide kahjutuks tegemiseks, moodustada vastavalt territooriumi vabastamisele Eesti NSV igas maakonnas, suuremas linnas ja asulas hävituspataljon.
a) Hävituspataljoni organiseerimine ja komplekteerimine teha ülesandeks siseasjade rahvakomissarjaadi maakonna- ja linnaosakondadele ning parteikomiteedele, kes arutavad läbi ja kinnitavad personaalselt kõik pataljonide võitlejad ja komandörid maakonna- või linnakomitee bürool." ...

Hävituspataljonid alustasid tegevust kõigis maakondades ja valdades, nende isikkooseis kasvas kiiresti 4000...5000 hävitajani. Haaranguid metsavendade vastu teostsid nad alati koos sisevägedega. Hävituspataljond aitasid kaasa 1949. aasta küüditamisele, elanike terroriseerimisele, "kulakute" ja metsavendade pereliikmete vangistamisele, tapmisele ning nende varade konfiskeerimisele.

Ühesõnaga - hävituspataljonid hoidsid eestlasi pideva hirmu õhkkonnas.

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP