RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 17. veebruar 2011

VEIKO RÄMMEL, ÜKSIKKANDIDAAT 889: FANAATILISE ATEISTI JA TEMA PROJEKTIPARTEI JUMALATAPMINE


Ma teadsin juba ammu, et Strandberg on fanaatiline ateist ja, et tema teadmised filosoofiast, kristlusest rääkimata, suures osas nullilähedased.

Käesolev SI uudis, mis räägib kaplanite ametikohtade kaotamisest ja lihavõtete kustutamisest riigipühade nimistust ületab siiski oma räiguses ja rumaluses kõik eelneva. Olgu öeldud, et käesolev kirjatükk ei ole kristluse apoloogia. Ma ise olen oikumeeniliste vaadetega, mis lahtiseletatult tähendab, et arvan Jumala vaid ühe olevat, erinevus inimeste tõlgenduses, sest teda ei saa ju silmaga näha ega käega katsuda.

KAPLANID JA PSÜHHOLOOGID KAS VASTANDID?

Räägime psühholoogide, keda Rohelised näivad soovivat rohkem väärtustada, ja kaplanite erinevusest. Asi iseenesest lihtne, psühholoog võtab inimese tükkideks ja vaatleb siis tema hinge(aju, mõistuse) igat tükki eraldi, mõnikord on sellest abi, kuid enamasti vähe. Kaplan(ka hingehoidja) käsitleb inimest tervikuna, kui vaimset, füüsilist ja religiooset olendit, mida inimene tegelikult on. Kaplani jaoks ei oma isiku konkreetne usutunnistus mingit olulist tähtsust, tema jaoks on oluline inimene oma terviklikkuses, erinevalt psühholoogist, kes vaatleb ja käsitleb vaid mõistust-aju, üht osa tervikust. See ei ole mõeldud halvustamisena, kuid hingelisi ning religiooseid vajadusi ta ei saagi käsitleda, sest tal puudub vastav koolitus ja teadmine. Psühholoog ja kaplan peaksid ideaalis üksteist täiendama, teisiti ei saakski see olla, kuid nii rohelised, kui ka Maavalla Koda soovivad neid vastandada ja see on väär.

Ma üritan mõista Maavalla Koja (taara- ja maausulised) muret, kuid raske on seda mõista. On arusaadav, et püütakse hoida muinasusku, kahjuks ise sellest suurt midagi teadmata. Ikka ja jälle kuuleme, et allikaks on Liivimaa Hendriku Kroonika, vabandust, see ei ole Pühakiri, kroonika on kirja pandud okupandi (Ordurüütlid) kaaskondlase poolt, mistõttu selle objektiivsuses põhjust kahelda. Tegelikult on meie muinasusku märgatavalt rohkem uurinud ja rahvapärimust kirja pannud kristliku kiriku vaimulikud, mu oma mentor Eenok Haamergi. Seega oleks maausulistel olla põhjust tänulik, sest nende endi poolt ei ole samasugust panust märgata. Taarausulistest ei ole samuti suurt midagi rääkida, sest siin on tegu 30-l loodud kunstliku usundiga, mille eesmärk oli ja on rohkem ideoloogiline, kui religioosne ja mis on loodud täiesti tühjalt kohalt. Maausulisi ei kiusa keegi taga, vastupidi, kristlik kirik on igati osutanud kaasabi maausu uurimisel, seetõttu jääb täielikult arusaamatuks nende protest ja mure. Nad võiksid ka kaplanitena teenida, kui vaid suudaksid olla nii oikumeenilised ja tolerantsed nagu seda on praegused kaplanid ja kui neil oleks vajalik vaimulik ning erialane ettevalmistus oma usu raames. Ei ole ju härrased?

TRADITSIOONID JA EETIKA

Iga ühiskond on tugev, kui ta säilitab oma traditsioonid ja eetika, moraalse elutunnetuse ning käitumise. Kristlus oli meie mail juba tervelt 100 aastat enne Ordurüütlite vallutusi, lähtudes Ojamaalt ja levides kaupmeeste kaudu. Piiskop Alberti ristiusustamine oli puhtakujuline vallutus, millel usuga sisuliselt midagi ühist ei olnud. Jättes loomuõiguse kõrvale, siis on Eestlase moraali ja eetika aluseks kristlus, täpsemalt Rotterdami Erasmuse õpetus (humanism) ja dekalooog (10 käsku). Roheliste soovi rakendumisel hävitaksime oma ühiskonna põhjalikumalt, kui seda suutis teha nõukogude võim. Me heidame maha tsivilisatsiooni, mis sajandite pikkune ja pöördume roheliste lippude lehvides tagasi mestlusesse. Kui see on Roheliste "püha soov", siis võiks selle ka ausalt välja öelda. Niigi on Eestis eetikaga lood väga halvad. Muidugi ma olen kindel, et ei Strandberg, ega teised Roheliste tippjuhid ei tea isegi selle sõna definitsiooni. Ma usun, et kuuleksin vastust analoogselt ühe homoapologeedi suust kuulduga. Eetika on kirjas Põhiseaduses. Kommentaarid ilmselt liigsed. Tappes viimased eetika jäänused Eestis on võimalik muidugi uuesti karistamatult toimetada, uue rublatehingu analoogiga näiteks.

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP