RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 18. oktoober 2012

20. oktoobril korraldatakse Tallinnas rahvaalgatusmarss

Saada sõbrale
Rahvaalgatuse nõudmiseks korraldatakse 20. oktoobril kl. 12 Tallinnas Tammsaare pargis kõnekoosolek ja kl. 13 sealtsamast algav marss Toompeale. Mõlema üritusega tahetakse tähelepanu juhtida sellele, et olukord tänapäeva Eestis on küps rahvaalgatuse taasseadustamiseks.
Põhiseaduse §1 järgi on meil „kõrgema riigivõimu kandja rahvas”, § 56 lõige 2 järgi „kõrgemat riigivõimu teostab rahvas hääleõiguslike kodanike kaudu /-/ - rahvahääletusega”.
Tegelikult aga pole Eestis rahval vähimatki võimalust algatada rahvahääletust, sest puudub sellekohane seadusandlus ehk siis seadustatud rahvaalgatus. Seega pole rahval võimalik teostada riigivõimu rahvahääletuse läbi, nagu seda näeb ette põhiseadus. Selline puudus on iseenesest põhiseadusevastane. Selle asemel peab rahvas iga nelja aasta tagant üle ehk siis ära andma oma otsustusõiguse riigiasjade üle isikutele, kes meie silmis on kaotanud oma usalduse, usutavuse ja isegi lugupidamise. Sellele tuginedes nõuabki Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Tallinna Linnaühendus ja Rahvuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) rahvaalgatuse taaskehtestamist, nagu see oli sätestatud Eesti 1920. aasta põhiseaduses:
§ 31: „Rahvaalgatamise korras on kahekümnel viiel tuhandel hääleõiguslikul kodanikul õigus nõuda, et seadus antaks, muudetaks või tunnistataks maksvusetuks. Sellekohane nõudmine antakse väljatöötatud seaduseelnõuna Riigikogule. Riigikogu võib eelnõu seadusena välja anda või tagasi lükata. Viimasel juhtumisel pannakse eelnõu rahvale ette vastuvõtmiseks või tagasilükkamiseks rahvahääletamise korras. Tunnistab rahvahääletusest osavõtjate enamus vastuvõetuks, omab ta seadusliku jõu.”
Rahvaalgatusmarss toimub 4. korda. Järgmine ehk 5. rahvaalgatusmarss toimub 24. veebruaril 2013.
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Tallinna Linnaühendus
Rahvuslaste Tallinna Klubi

Allikas: http://www.syndikaat.ee/index.php

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP