RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 16. oktoober 2012

MATTI ILVES: ÕIGLUS JÄLLE VÕIDUTSES?

Reformierakonna rahastamisskeemide kriminaalmenetluses oli peale justiitsminister Kristen Michali ning riigikogu liikmete Kalev Lillo ja Kalle Pallingu kahtlustuse saanud ka välisministri nõunik ja erakonna välissekretär Priit Kallakas.
"Postimees" kirjutas: "Juhtiv riigiprokurör Heili Sepp selgitas, et kuna kriminaalasjas kogutud tõendid ei võimalda kõrvaldada kahtlust selles, kas kahtlustatavad panid toime neile inkrimineeritud kuriteod, ning täiendavaid tõendeid koguda ei saa, siis ei ole süüdistuste esitamine võimalik." Ühesõnaga, tõendeid ei hinnanud kohus, vaid justiitsministri alluv.

Täiendavaid tõendeid ilmselt ei tahetudki koguda. Prokuratuur teatavasti allub justiitsminister Kristen Michalile, kes määrab ka ametisse juhtiva riigiprokuröri, siis on kriminaalasja lõpetamine enam kui arusaadav. Pealegi ei suvatsemud justiitsminister kriminaalasja algatamisel tagasi astuda ja näib, et isiklikust seisukohast lähtuses tegi ka õieti, kuid moraalsest seisukohast tulenevalt oli see täiesti ebaeetiline käitumine. Lääneriikides on Kristen Michaeli kolleegid pidanud vajalikuks tagasi astuda märksa väiksemate süüdistuste pärast ja isegi enne uurimise alustamist.

Toon nüüd väljavõtted seadusest:

Prokuratuuri põhimäärus

§ 1.  Prokuratuuri staatus

 (1) Prokuratuur on justiitsministri valitsemisalas olev valitsusasutus, kes täidab seadusega talle pandud ülesandeid ning teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud ulatuses ja korras.

 (2) Oma ülesannete täitmisel esindab prokuratuur riiki.

 (3) Prokuratuuri kõrgemalseisvaks valitsusasutuseks on Justiitsministeerium.

§ 3.  Prokuratuuri aruandekohustuslikkus

  Prokuratuur on aruandekohustuslik justiitsministri ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust.

§ 16. Prokuröri ametisse nimetamine

 (1) Riigi peaprokuröri nimetab ametisse Vabariigi Valitsus justiitsministri ettepanekul, olles ära kuulanud Riigikogu õiguskomisjoni arvamuse.

 (2) Juhtiva riigiprokuröri, riigiprokuröri ning juhtivprokuröri nimetab ametisse justiitsminister riigi peaprokuröri ettepanekul.

Kas keegi veel arvab tõsiselt, et justiitsministril ei olnud võmalik mõjutada prokuratuuri ja uurimine viidi läbi sõltumatult ning põhjalikult?
Mina igatahes olen kaotanud ammu lootuse selles, et Eesti Vabariigis on uurimine ja kohus sõltumatu ning aus. Rahva õiglustunde arvestamisest ei ole meil põhjust ka kõneleda.

Andres Haabu foto: juhtiv riigiprokurör Heli Sepp

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP