RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 27. oktoober 2012

Vahetevahel saab labasusest siiber

Tänapäeva ühiskondlikus massikultuuris, mille lahutamatuks osaks on ka populismi viljelevad poliitikud, on viisakus ja kultuursus minetamas oma loomulikku rolli. Ta küll ei kao, pigem transformeerub. Leiab uue ja suhteliselt vääritu koha moodsas massikultuuris, valatuna sarkasmi vormi. See minevikust pärinev käitumiskultuuri kaunis osa kinnistub üha kindlamalt sarkasmi lahutamatu osana vestluskultuuris, dialoogimängudes ning kahepalgelistes hoiakutes - nö ärapanemise aktina.
Seetõttu on pisut kurioosne, kuigi mõistliku sammuna vaadeldav see, et näiteks Prantsusmaad valitsevatele sotsidele õpetatakse viisakust ja kultuurset käitumist. Loomulikult ei ole see selline igapäevaõpetus nagu omal ajal aadlitüdrukute gümnaasiumis. See o tegelikult küll vaid ekstraordinaarne kursus, mis peaks idee järgi midagi kupli alla külvama.

Kui aadlisoole, sealhulgas prantsuse aadlile oli ja on olnud alati omane pigem peen käitumiskultuur ning üllas sõnakasutus, sest nimetatu oli lihtsalt aadlikultuuri ning -kasvatuse osa, siis ei ole sedalaadi "peenutsemine" olnud omane kunagi lihtrahvale. Seetõttu need, kes tahtsid/tahavad olla või näidata, et nad on osake lihtsast rahvast ning nende õiguste eest võitlejad - need pidid nii oma käitumises kui suhtumises olema "karused" ja pisut tahumatud. Labasus oli samuti neile lubatud, kohati soovitatavgi.

Selline tahumatus oli ja on justkui identiteedi tunnuseks. Ilma sellise kuvandita polnud võimalik võidelda koos lihtrahvaga barrikaadidel või "rahvariiki" valitseda. Karvane ja kohati "autu" enesehoiak oli omane "laiade masside esindajatele". Sedapidi sai nendest kahtlastest ja kohati labastest hoiakutest maailmavaate osa. Möödunud sajandi suurte revolutsioonide päevil aga muutusid need kuvandid tänu sotsiaalsetele ja ühiskondlikele arengutele ning sidususele läbi "võimu ja rahva sideme" ka ühiskonna üldise käitumis- ja poliitilise kultuuri osaks.

See asjaolu omakorda on devalveerinud (ja jätkab devalveerimist) tänapäevase käitumiskultuuri, võrreldes minevikus olnuga. Kultuursuse regress õhtumaades jätkub üha kasvava tempoga ega jäta kunagistest moraalinormidest kivi kivi peale.

Täna  loetakse tavapäraseks ja normaalseks seda, mida veel 50 aastat tagasi vähemalt viisakates seltskondades (eelkõige kõrgkultuuri ning aadlimaalilmas) peeti labasuse ja häbi tipuks - fopaaks ning blamaažiks.

Lõppkokkuvõttes oleme täna olukorras, et piinliik on olla rikas, piinlik on käituda "rüütellikult", häbiväärne on kasutada aadelliku kõnemaneeri ning vastukaaluna ruulib kõik, mis on lihtne ja labane. Viimast nimetatakse viisakalt otsekohesuseks, mitte silmakirjalikkuseks ning kaitstakse "sõnavabaduse" sildiga.

Mõnikord harva saadakse aga aru, et ka siin on pisut liiale mindud ja labasusepõllule tuleb pisut ka kultuurtaimi lisada. Vähemalt on ilmselt nii aru saanud prantsuse sotsialistid.

Nii saame teada  värsketest uudistest, et Prantsusmaa sotsialistide valitsuse liikmed suunati kultuurikursustele, kus neid tutvustatakse sterotüpiseerimise ja ebasobiva keelekasutusega ning õpetatakse taktitut käitumist vältima.
Kursused käsitlevad ka palgalõhet ja koduvägivalda ning nende eesmärk on juurida poliitikast välja seksismi, vahendas Reuters.

see, milles sotsialiste haritakse on nagu tundmatu maa avastamine. See rõõmustab neid ja annab palju avastamisrõõmu.
"Ministrid naudivad seda," kinnitas üks valitsuse allikas. "Neil tulevad ideed, kus ja kuidas seda praktikas rakendada".

Prantsusmaa televisioon näitas üht tundi, kus majandusminister Benoit Hamon analüüsib autojuhtide värbamise kuulutusest leitavaid stereotüüpe. Kursustest on osa võtnud 12 ministrit, nende seas ka välisminister Laurent Fabius ja rahandusminister Pierre Moscovici. Registreerunud on kokku 26 inimest.

"Neile, kes on teemast juba teadlikud, tuleb kasuks neist taas kuulda. Neile, kes pole, on see aga iseäranis kasulik," kinnitas Moscovicile lähedal seisev allikas.

Põllumajandusminister Stephane Le Foll märkis, et stereotüüpide kaotamiseks tuleb veel kõvasti pingutada.

Tema väide on ju arusaadav, eriti kui mõelda, et sotside püha üritus klassivõitluse läbiviimisel ju koosnebki peaasjalikult vaid stereotüüpidest - pahadest kapitalistidest, kes töölisklassi armutult kurnab.

Anar Rand
BHR
 

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP