RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 22. oktoober 2012

MATTI ILVES: EESTLASTE JA EESTLUSE VAIKNE HÄÄBUMINE

Praegu veel kehtivas põhiseaduse preambulas on kirjutatud: "Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade - võttis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud põhiseaduse § 1 alusel 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel vastu järgmise põhiseaduse."
Euroopa Liidu ja meil valitseva liberaalvõimu tingimustes see aga ei kehti, sest EL on igasuguse ühe rahvuse teisest kõrgemale seadmise vastu, samuti proovis meie parlamendi eelmine koosseis seda vastuolu, seekord veel ebaõnnestunult, kõrvaldada. Järjest valjemini räägivad reeturpoliitikud vajadusest koostada uus põhiseadus, mis oleks vastavuses kõigi liitriigi seaduste ja nende seaduste mõttega, sellisel juhul aga ei jää kindlasti ka preambula muutmatuks.

Peab kohe alguses ütlema, et neomaksistlikus Euroopa Liidus sureb välja meie kultuur ja väljasuretamisele on määratud ka eestlased. Näen ainust võimalust meie riigi ja rahva elus püsimiseks väljaastumist sellest imperiaalsest moodustisest.

Liberalistliku valitsuse "pingutused" sündivuse suurendamiseks on vaid näilised. Riigi vahendeid ebaefekiivselt kasutanud emapalk avaldas vaid lühiajalist mõju. Isegi 2010. nn buumiaastal ei saavutanud iive taset, mis oleks vajalik rahva taastootmiseks, rääkimata juurdekasvust. Loomuliku iibe kordaja oli siis vaid 0,03 kuid vaja oleks üle 0,11-ne pidevalt, et rahvaarv säiliks. Samuti ei avalda mingit mõju lastetoetuse tõstmine vaesematele peredele 2. kordseks, või sotside ja Keskerakonna unistus tõsta lastetoetusi 6. kordseks. See lubab vaid veidi paremat toimetulekut, kuid ei peata meie väljasuremsist. Praegu elab kodumaal vähem eestlasi kui 1897. aasta esimese rahvaloenduse ajal.
Milleks islamiusulistel riikidel on kõrge positiivne iive? Selleks, et neil on on usuga seotud kindel moraalne eluviis ja tugevad perekonnad.
Iive on negatiivne kõigis EL-u riikides ja see on täiesti teadlik tegevus, et oleks võimalik sisse tuua immigrante: 2008. aasta sügisel kirjutas briti ajaleht Daily Express, et Euroopa Liidul on plaanis aastaks 2050 Euroopasse importida veel 50 miljonit neegrit.
Maailma tegelikud juhid on vaid käputäis miljardäre, kes on ammu mures rahvaarvu plahvatusliku kasvu pärast maailmas ja proovivad teha kõik, et seda protsessi peatada ja rahvastiku kasv pöörata kindlale mitmekordsele vähenemisele. Nad räägivad ka saabuvast toidupuudusest, samal ajal on maailmas ülesharimata 1,6 miljardit ha põllumajandusmaad.
Kirjeldan nüüd mõnda vahendit, mis on selleks kasutusele võetud. Esiteks hakati avaldama järjest suuremat survet perekonnale kui institutsioonile ja see surve järjest süveneb. Möödunud sajandi 60. aastatest alates kasutatatkse perekonnasidemete nõrgendamiseks sex-revolutsiooni, ehk vabaarmastust. Seksi propageerimiseks kasutati isegi "ebateaduslikuks" kuulutatud subliminaalseid sõnumid, vaatamata ebateaduslikusele kasutakse neid pidevalt ka praegu.

Subliminaalsed sõnumid:

Lähtutakse ka teisest "ebateadusest" telegooniast. Mina veel mäletan, kuidas vanaemad-vanaisad pidasid tähtsaks vere puhtust, pruudi neitsilikust ja sugukonna väärikust, inimesed vanasti teadsid millised on ebamoraalsuse tagajärjed. Nüüd aga omistatakse sellised mõisted tavaliselt fašismile.

Telegoonia - väljamõedis või genotsiidi instrument:
Telegoonia - aeglase, pika tegevuajaga pomm:
Väga efektiivne vahend rahvaste väljasuretamiseks on ka tänapäeva teaduse "suursaavutus" geneetiliselt muundatud toit, selle toimel muutub juba kolmas põlvkond viljatuks.

Viljatus GMO toimel, ehk genotsiid:
Viimastes näidetes on kasutatud vene teadlaste uurimuste baasil koostatud videomaterjale, sest Läänes ei ole tavaliselt nendest probleemidest kombeks rääkida. Venelasi võib siin usaldada, sest nende eesmärk pole mitte venelasi hävitada.

Moraali ja perekonna hävitamiseks kasutatakse tänapäeval eriti intensiivselt sundtolerantsi, see käib ka lausa teaduslikult. Marksistlik filosoof H. Marcuse (elas aastatel 1889-1979) kirjutas raamatu “Repressive tolerance". See on kujunenud üheks tähtsamaks teoseks, millest juhindutakse. Lühidalt kokkuvõetult sisaldab see järgmist: Kasuks tulevad kõik vähemused, kes aitavad lagundada senist ühiskonda. Kõikide “vaenatud” vähemuste - anarhistid, immigrandid, pederastid, lesbid jne - taotlusi tuleb soodustada, kuniks varasem ühiskonnamudel on muutunud ebakindlaks, et sellele siis suurem löök anda.

Eestlaste väljasuremist ei saa peatada vaid mõne üksiku abinõu kasutuselevõtmisega, nii kui valitsus ja ka kõik kartelliparteid seda teha proovivad. Mitte üheski lääneriigis pole need andnud tulemusi, tähenab, et ainult rahaga lapsi ei osta, kui rahale ei lisata ka moraalseid komponente.

See vajab komplekset lähenemist:

1.Väljaastumine Euroopa Liidust, mis on manduva tsivilisatsiooni osa
2.Otsustav lahtiütlemine moraalitust liberaaldemokraatiast ja uuest inimõigusest - "õigusest tappa", abordid.
3.Sundtoleransi propageerimise lõpetamine
4.Vabaarmastuse ja pornograafia leviku piiramine
5.Teha lõpp ülemäärasele naisõiguslusele, taastada looduslikud soorollid
6.Perekonna maksimaalne tugevdamine ja pereväärtustest lugupidamine
7.Põllumajanduses tuleks taastada peretalud, kuna need on üks rahva kasvulava

Ja alles nüüd tulevad mitmesugused toetused:

8.Lastetoetused puudustkannatavatele peredele
9.Toetused üksikemadele ja vanema kaotanud lapsele
10.Suurperede toetused
11.Muudetud emapalk

Nüüd ma tahaksin küsida, kas oleme kõigeks selleks valmis? Tegelikult siin ei ole midagi saavutamatut, peab vaid pöörduma tagasi moraalsete eluviiside juurde, mis valitsesid veel Eesti Wabariigis. See aga on iseseiva riigi puhul täiesti mõeldav.

1 kommentaari:

Ain Loide 4. juuni 2017, kell 20:11  

Asi on lihtsamast lihtsam. Wall Streetil positsioneeruv ülirikaste kuritegelik ühendus teab sama hästi kui meiegi, et planeet eivõimalda inimväärset elu rohkemale kui 2 miljr. inimest, sellest ka homode promomine, feminism ja muud ühiskonna harmoonilist toimimist hüvitavad sammud.Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP