RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 8. oktoober 2012

Kas eesti keelt rääkiv neeger muutub eestlaseks?


Jah, just nõnda, vabalt vaarisa moodi...
Naljakas on kuulata toliste multikulturismi apologeetide sõnavõtte nagu Ahto Lobjakas. Tema jutu järgi ei pääse me kusagile neegritest, moslemitest, asiaatidest, hindudest ehk siis võõra kultuuri ja välimusega immigrantidest. See kuuluvat arenenud riigi tunnuste hulka. Olevat väga kena, kui neeger räägiks eesti keelt ja see muudaks ta kohe ilusti eestlaseks. Rootsis juba olla nii, et kõik rootsi keele rääkijad on kenasti rootslased, rassile vaatamata. Rootsi (Skandinaavia) mudel ei ole aga tegelikkuses jätkusuutlik. See põhineb lõppematus immigrantide voos. Kunagi aga jõuab kätte piir, mil võimu võtavad terves riigis üle immigrandid. Mis siis Rootsi heaoluühiskonnast saab? Kas sealsed populistlikud sotsid sellele ka mõtlevad? Ajutisel heaolul on oma hind! On see kõik seda väärt, et riskida tulevase totaalse krahhiga?
Aga mis toimub näiteks Rootsi kõige suurema immigrantide protsendiga linnas Mälmös? Seal on riigi suurem kuritegevus! Igal pool, kus on suur immigrantide populatsioon, on ka probleeme. Miks seda vaja on? Miks Aafrikast tulev immigrant (näiteks poliitiline immigrant) ei lähe elama mõnda Aafrika rahulikku riiki? Miks moslem ei lähe elama mõnde moslemiriiki? Miks asiaat ei emigreeru mõnda teise Aasia riiki? Miks nad kõik Euroopasse tulevad ja sisse lastakse? Kaua selline protsess kestab? Kas siis saabub õnn ja rahu Euroopasse, kui valge nahavärviga põliseurooplane on oma maal vähemusse jäänud ja immigrandid on enamuses ja võimul? Kolmanda maailma riikides on teatavasti vaest rahvast niivõrd palju, et neile ei ole mingiks probleemiks Euroopa täielikult koloniseerida. Ehk nad võiks siiski oma riiki jääda ja seda ise ülesse ehitada? Vaesed kolmanda maailma rahvad sigivad ja saavad laste kasvatamisega hakkama. Kui tõsiselt me peaksime selle valgusel uskuma seda, et Euroopas ei saa kohalikud vaesuse tõttu omale palju lapsi lubada. Tegelikult on selline väide vale ja kohalikke mõjutatakse massimeedia ja igasuguste kampaaniate läbi valima perekonna asemel midagi muud - olgu selleks siis karjäär, vastassoost partner, kallis auto jne. Kas tõesti kuidagi teisiti ei saa?
Immigaratsioon on alati ajutine ja mugav lahendus negatiivse iibe ja tööjõuvähesuse probleemidele. Ärimeestel on muidugi vaja kohe tööjõudu, et kasumid ei väheneks ja saadaks kiiresti rikkaks. Eks seda raha pudeneb ka võimul olevatele poliitikutele. Selleks tuuakse aina uusi võõraid inimesi riiki sissse. See-eest sündivuse suurendamise kampaania oleks aeganõudev ja kulukas. Milleks sellega jännata?
Praegu on ka kohalike hulgas suur tööpuudus, omad inimsedki ei saa tööd. Eestis on praegu niigi muu Euroopaga võrreldes tohutu immigrantide arv - üle 32%! Räägitakse ka spetsialistide sissetoomisest. Aga miks mitte õpetada oma töötuid ümber vajalikeks spetsialistideks? Õpetada saab ka kiiresti ja efektiivselt, ilma aastaid pikaks venitatud tühikargamiseta, mis meie ametikoolides sageli toimub. Efektiivsust ja vajadustepõhist ametiõpet on meil ennekõike vaja. Meie poliitikud unistavad mingist müstilisest "Skandinaavia heoluriigist". See on paraku müüt! See "heolu" on pikas perspektiivis ebaefektiivne ja määratud lõppema krahhiga. tegeleks siiski oma riigi ja rahva elu parandamise ja efektiivsemaks muutmisega. Ei pea koguaeg vaatama heaoluriikide ja igasuguste heolu statistikate poole. Me ei pea meeldima välismaale, vaid oma rahvale. Kui rahvas on rahul, siis pole muul tähtsust. Rahva arvelt riigina kuhugi heale nimekirja sattuda - milleks? Poliitik saab välismaal tunnustava patsutuse õlale, kuid mis on selle tegelik hind?
Kõige hullem on, kui minnakse äärmustesse. Näiteks need sookvoodid. No kehtestame siis juba ka sünnitusmajadesse sookvoodi ja nõuame, et poisse ja tüdrukuid sünniks ühepalju. Statistika näitab aga, et poisse sünnib rohkem kui tüdrukuid. Mida siis teeme? Likvideerime ülearused poisid?
Mis puutub aga eestlaste rassilisse kuuluvusse, siis iga teatmeteos kinnitab, et eestlane on valge rassi esindaja. Kui me hakkaksime eesti keelt rääkivat neegrit eestlaseks pidama, siis me valetaksime isendale. See oleks naeruväärne. Või kirjutame eestlaste ajaloo ümber ja loobume sellisest rahvast nagu eestlane, koos kõigi tema tegelike etniliste tunnustega? Kui me ei loobu, siis on eestlane nii kui vanasti, nii ka nüüd valge rassi esindaja. Näiteks somaallane on aga musta rassi esindaja. See on loomulik ja rassismiga pole siin midagi pistmist!
Eestlane on väga salliv. Me oleme aastasadu talunud kõiki alandusi ilma kättemaksuta. Paljud rahvad ei taluks kõike seda, mis Eestis on lähiminevikus toimunud ja ei suhtuks nii leebelt selle täideviijatesse. eestlastel pole kunagi sallivusega probleeme olnud, nagu mõned kangesti püüavad tõestada (noh mujal välismaal ju on rassismiga probleeme ja kindlasti peab ka Eestis seda leiduma jne). Pigem on eestlaste probleemiks liigne sallivus. Vahest võiks ka enda eest seista. Näiteks öelda sotsiaalminister Pevkurile, et Venemaalt ja mujalt venekeelsest keskonnast tulevad arstid peaks siiski ka eesti keele ära õppima. Pevkuri arust aga ei ole seda vaja, sest nad töötavat enamasti Ida-Virumaal ja mujal, kus on venekeelne keskkond. Aga mida peab tegema sellise arsti juurde sattuv eestlane? Kui ei saada enam omal maal aarstiga rääkida, siis mis ravi sealt saab? See on lausa eluohtlik sistuatsioon!
Ma ei laia, et eelnevas jutus oleks kübetki rassismi. Rassismi süüdistustega vehkimine on tänapäeval muidugi väga moodne ja sellega on ammu üle igasuguste piiride mindud. On riike, kus muust rassist inimese tapmine on automaatselt rassismikuritegu, kuid valge inimese tapmine mittevalge poolt seda pole. Kõige tähtsam on mitte laskuda äärmustesse. See aga, kui me hoiame oma rahvast ja kodu oma rahvale ja perele, ei ole rassism. See on meie kohustus! Isegi loomatõugusid parandatakse (hoitakse) ja kaitstakse kohalikke liike võõrliikide eest. Miks siis rahvaid ei võiks hoida ja säilitada? See ju ongi kogu maailmale rikkuseks, mitte multikultuurne tohuvapohu!
Põhiseaduse preambula (1992) ütleb nii:
"Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade - võttis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud põhiseaduse § 1 alusel 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel vastu järgmise põhiseaduse."
Nii et Põhiseaduses on selgelt juttu eesti rahvuse säilitamisest. Paljudele sallivuse ja võrdsuse apologeetidele on selline ühe rahva eelistamine kindlasti karjuv ülekohus. Preambulast järeldub ka, et sotside ja teiste propageeritav kodakondsuspõhine patriotism või keelel rajanev identiteet on sisuliselt Põhiseaduse vastane. Eestlane on ja jääb valge rassi esindajaks. Teisest rassist inimene ei saa kunagi eesti rahvusest inimeseks. Samamoodi ei saa ükski soovahetuse läbiteinu vastassoo esindajaks. Me võime vaid seda tsirkust ja enesepettust kaasa mängida, kuid reaalsust see ei muuda. Või on tõesti eesti rahvus ajas muutuv nähtus ja uutes teatmeteostes ongi eestlase tunnuseks üksnes keel ja kultuur? Sel juhul ei taga ka Põhiseaduse preambula tegelikkuses eesti rahva ja kultuuri säilimist.
 

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP