RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 8. november 2014

Homoagenda järgmine sihtmärk: lapsed
Martin Vaher - 13.10.2014

Esimene pääsukene, kes kuulutas homoradikaalide poolsest ohust lastele, saabus küll juba käesoleva aasta juuni alguses, kuid tundub, et pärast kooseluseaduse vastuvõtmist on lapsed homoagenda eriti suure tähelepanu alla sattunud.

2. juunil vahendas ERR, et MTÜ Lastekaitse Liit (mille vanematekogu liige oli ka pedofiil Kaur Hanson) hinnangul on riigikogu menetluses olev samasooliste kooselu seadustamine tervitatav samm ühiskonna avatuse ja võrdõiguslikkuse poole ning protsessi valutumaks kulgemiseks tuleks organisatsiooni arvates hakata suurendama ka selgitustööd samasooliste ja nende kooselu kohta nii koolides kui ka lasteaedades.

"Selleks vajalikud ressursid peab leidma riik. Lapse heaolu tagab muu hulgas kaaslaste teadlik ja neutraalne suhtumine samasoopaaridesse."

Samal päeval algatati valitsuses ka Lastekaitseseaduse eelnõu 677 SE, mille puhul tuvastas praost Enn Auksmann murettekitavaid arenguid, millele juhtis tähelepanu oma Facebooki seinal:

"Jäi silma, et kui praegu kehtivas Lastekaitseseaduses on ka osa, mille pealkiri on "Laps ja perekond", siis uue seaduse eelnõus taolist selgelt eraldi väljatoodud peatükki ei ole.

Ning kui kehtiva seaduse § 24 lg 1 ütleb: "Lapse arengu ja kasvu loomulikuks keskkonnaks on perekond. Lastega perekonnad peavad saama riiklikku kaitset ja toetust," siis uue seaduse eelnõus kõneldakse perekonnast peamiselt üksnes seoses lapse eraldamisega perekonnast.

Samuti on puudu senise Lastekaitseseaduse § 9 lg 1 öeldu: "Sünnihetkest alates on igal lapsel õigus oma nimele, rahvusele, rahvuskultuurilisele üldharidusele, oma vanematele ja hooldamisele oma vanemate poolt.""

Järgmine murettekitav areng on aga seotud "beebibuumiga" Eesti homokogukonnas, mida kajastas 03. septembri "Pealtnägija". Kirjutasin selle põhjal toona ka juhtkirja "Brave New World: laste kaubastamine", kus tundsid muret laste kaubastamise pärast surrogaatemaduse teel.

Mitte kuigi üllatuslikult tõstatus aga surrogaatemaduse küsimus ka kooseluseaduse eelnõu 650 SE teisel lugemisel 8. oktoobril Riigikogus, kus sotsiaaldemokraadist parlamendisaadik Neeme Suur, üks kooseluseaduse läbisurujatest, toonitas:

"Tõenäoliselt tuleb ka Eestis selle teemaga intensiivselt tegelda. /.../ See on hästi lai teema terves maailmas. Kui seda kasutatakse eetilistel, meditsiinilistel eesmärkidel, siis ma ei oska vaielda, kas kuskil välisriigis või terves maailmas peaks ta olema absoluutselt keelatud, ma ei saa nii väita."

Prantsusmaal on aga antud teema juba väga tugevalt tõstatunud, isegi sellisel määral, et 5. oktoobril, samal päeval SAPTK poolt korraldatud meeleavaldusega perekonna ja demokraatia kaitseks, tuli organisatsiooni "La Manif pour Tous" protesti raames Pariisi tänavatele ligikaudu pool miljonit homoabielude vastast, kes protesteerisid seejuures ühtlasi surrogaatemaduse vastu homoseksuaalsete paaride jaoks, mis on homoagenda järgmine loogiline samm täieliku egalitaarsuse saavutamiseks.
Sellest, kuidas pärast kooseluseaduse läbisurumist on ühiskondlik diskursus võrdlemisi järsult muutunud, annab aimu ka pigem konservatiivse pereajakirja "Pere ja Kodu" peatoimetaja Heidit Kaio hiljutine sõnavõtt 11. oktoobri "Rahva teenrites," kus ta entusiastlikult kuulutab, et "lapse sündimine samasoolisse peresse võib lapsele olla täielik lotovõit!"

No palju õnne siis. On igatahes võrdlemisi selge, millises suunas meie ühiskond nüüd liikuma hakkab ning kes selle all kõige enam kannatavad.Allikas: http://www.decivitate.ee/?news_id=2452

Vt seonduval teemal:

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP