RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 12. november 2014

Raivo Orgusaar: Ma pöördun Sinu poole abipalvega


Ma pöördun Sinu poole abipalvega ja mu palve on väga tõsine. Ma palun Sinult kaasalöömist Meie kõikide ühises tegevuses, Meie kõikide ja Meie laste ühise ja turvalise ning Inimväärse tuleviku nimel, ise enda huvide eest seismisel. Selleks loe palun läbi järgnev pöördumine.

Hei Hea Inimene

Sa oled kindlasti tähele pannud,et asjalood siin Meie kodumaal ei kulge enam ammu nii, nagu Sulle oleks meeldinud. Vähemal või rohkemal määral on vastu võetud seadusi ja korraldusi, mis ei lange kokku ei Sinu ega ka paljude Su tuttavate arvamuse ja soovidega. Vähe sellest, paljud nendest tunduvad üldse kogu Inimkonna ja Inimeste heaolu ja tervise vastu käivatena olevat. Me paljud oleme sellele mõeldes mõtisklenud, milleks, kelle huvides seda kõike tehakse ja pole enda sisimas tegelike vastusteni jõudes kas soovinud või julgenud neid enesele teadvustada, aga paljud lähiminevikus vastuvõetud otsused seda just vajaksid, sest need teenivad kellegi muu, mitte aga siinse rahva huve.
Juba mitmetel Riigikogu ja KOV valimistel järjest olen ma jälginud Meie võimuerakondade mooduseid, millega rahvast end taas valima meelitada ja üllataval kombel langevad Inimesed taas ja taas madalatesse lubaduspettustesse ja tõsi ta on, et ega valimistel tegelikkuses Inimeste elumuresid lahendavaid lahendusi ju ei pakutagi ja ikka ning jälle jagatakse maid mitteolulistel ja tegelikkuses mittemidagi muutvatel teemadel ning seni on juhtunud alati just nii, et valijad on alati petta saanud.
On saabunud aeg teha kõike teisiti ja inimlikumalt. Et teha kõike nii, nagu Meie rahvas seda oluliseks peame, ei piisa enam poliitikute tühjadest ja kavaldavatest lubadustest, vaid Me ise peame Meie kuristikku tormava koduriigi juhtohjad haarama ja Meie ise, mitte keegi kusagil eemal, peame enda kodumaa ja rahva heaolu eest seisma hakkama. Just selleks Hea Inimene palungi ma Su abi, tulla Meie meeskonda, et luua uus rahvanäoline erakond, et üheskoos ja rahva tahte kohaselt märtsikuistel valimistel oma eluliselt olulised soovid ise ära otsustada ja ka ise need käiku rakendada.
Kui Sa vahegi leiad, et kasvõi mõnigi nendest eluvaldkondadest Sulle hinge läheb ja Sa näed, et neid rahva tahte vastaselt ellu viiakse, on Sul juba alust Meiega ühineda, kasvõi mõnegi ühise eesmärgi kandmise ja teostumise nimel ning anda enda panus muutusteks, sellisteks elumuutusteks, mis hoolivad enamuse siinse rahva tahtest ja vajadustest, sest vaid koos suudame Me kõike muuta.
Me peame keskenduma kolmele põhieesmärgile ja selle nimel unustama paljud teisejärgulised erimeelsused, ka võimuahnuse ning kogu rahva ja Eestimaa huvides koonduma.

Meie kolm PÕHILIST EESMÄRKI:

Eesti peab saama taas Iseseisvaks Eesti pangandus ja rahandus tuleks taasriigistada, Eesti majandus ja maa peaks saama taas riigi kodumaiste elanike omandiks.
Muud ja teisejärgulised eesmärgid, mille üle saame veel palju arutelusid pidada ja vaielda on aga siin:
Kui Sa arvad, et Kooseluseadus hävitab Meie pereväärtusi ja laste moraali,
Lastekaitseseadus vaid lõhub Meie perekondi ning traumeerib laste psühhikat,
Võõrväed ja -raskerelvad ning NATO kohalolek vaid õõnestavad Meie rahu,
Kaugloetavad arvestid ja kõikjal leviv elektromagnetkiirgussaaste on väga ohtlikud Meie tervisele,
Poodides vaikimisi müüdav GMO söök on ohtlik Meie laste geneetikale,
Euroliit ja välismaised suurärid mitte ei tee Meid rikkamaks, vaid viivad siit rikkusi välja,
Tarbimiskasvule suunatud majandus on hukutavaks Eesti ja kogu maailma looduskeskkonnale,
Keemiapritsimised Meie kodutaevas tuleks Inimeste ja looduskeskkonna tervise huvides keelustada,
Eestimaast ei saa kunagi kogu siinset põhjavett ärareostavat kildgaasi- ega ka fosforiidimaardlat ja siia pole selleks otsarbeks vaja rajada ka Rail Balticat.
Aatomienergia kasutaminse ja tootmine Eestis tuleks keelata ja võtta kasutusele priienergia,
Paljude väga tõhusate ravimtaimede keelustamine Eestis ja sunvaksineerimise kehtestamise plaanid ei lähe Eestimaal läbi.
Rahva arvamuse eiramine tuleks lõpetada ja kaasata rahvas mistahes seadusloomesse,
Tuleks ära muuta senine valimisseadus ja muuta üksikisiku osatähtsus poliitilisel maastikul võrdväärseks erakondadega
Me väldime ise ja kutsume enda valijaid vältima ebaturvalisi e-valimisi ja muudame edaspidised valimised e-vabadeks
Keelustame kaugloetavate arvestite paigaldamise ja ohtliku traadita levi Eestimaa koolides

On vaja välja selgitada kõik need asjaolud, mis on tinginud 1/5 Eestimaa noore viljatuks muutumise.
Me ei vaja siia võõramaiseid sisserändajaid, nagu Euroopa Liidu ettekirjutised seda aga ette näevad ja Eesti rahva pagendamine tuleb asendada Eesti rahva arvu taaskasvuga
Kui Sa Eestimaa elanik arvad, et vähemalt midagigi haakub eelpooltoodust Sinu huvidega, siis oled Sa õiges kohas ja Me ootame Sind oma meeskonda ning vajame just Sinu abi, sest iga hooliv Inimene on suureks abiks Meie ühise kodumaa ja Inimlike eluväärtuste eest seismisel.

Seetõttu palume Me Sinul, Hea Inimene osaleda koos Meiega eelseisvatel valimistel ning aiadata Meid ja seeläbi ka kogu Eesti rahvast nendel valimistel ka omapoolse kandideerimis- ja kaasalöömispanusega, sest taganeda pole Meil varsti enam kusagile. Just Meie - Rahvas loome selleks uue Rahvusriigi Erakonna. http://www.rahvusriik.ee/ Eestima, Meie kodumaa vajab ausaid ning julgeid ja tegusaid Inimesi ja Sina ju oled ka selline. Ära lase palun enda panusel kaotsi minna, vaid rakenda see õiglaste tegude teostumiseks, just nüüd, juba eelolevatel valimistel, sest varsti võib olla juba hilja.

Pidagem meeles, et pole olemas enamuses samat meelt olevaid Inimesi, lausasuurte massidena ja seetõttu koondume Me just kolme põhilise ühise eesmärgi nimel, kõik muu laabub selle teostumisel.
Palun jaga sõpradele ja kaasa ka häid ning hoolivaid Inimesi. Rohkemate küsimuste korral palun helista 56496796

Allikas: Facebook

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP