RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 27. november 2014

Loomakaitsjad: seksist loomadega saagu kuritegu!


JUBE MÕELDA: Kas Eesti on teel liikidevaheliste partnerlussuhete poole. (AOP)


"Igasugune loomadele kannatusi põhjustav tegevus, ka juhul, kui see väljendub zoofiilias, ei ole lubatud juba praeguste seaduste järgi," lükkab justiitsministeeriumi pressiesindaja Maria-Elisa Tuulik ümber väite, nagu soosiks riik loomapilastust. Kui aga kannatusi ei ole, kas siis tee, mida tahad, küsivad loomakaitsjad vastu.
Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL) tegi juba 2012. aastal justiitsministeeriumile ettepaneku kriminaliseerida Eestis vahekord loomadega.
Justiitsministeeriumist kinnitati toona, et käima on lükatud üldine karistusõiguse revisjon, kus vaadatakse üle olemasolevad väärteo- ja kuriteokoosseisud. Revisjoni ajal lubati ühtlasi pöörata tähelepanu ELLi tõstatatud ettepanekutele, neid koos teiste juba olemasolevate süüteokoosseisudega analüüsida ning vajadusel koostada muudatusettepanekud.
Justiitsministeeriumi hinnangul oli juba aastate eest teoreetiliselt võimalik kohaldada loomade seksuaalse ahistamise karistamisel sel ajal kehtinud seadusepügalaid. Vastav praktika olevat aga vähemalt 2012. aasta lõpus olnud olematu.

Taanis lubatud
Kas kaks aastat hiljem on olukord muutunud? Kelle hulgas tunneksime end nüüd paremini: kas koos zoofiiliat legaalseks tunnistava Taani ja Soomega või seda tauniva Rootsiga?
"Igasugune loomadele kannatusi põhjustav tegevus, ka juhul, kui see väljendub zoofiilias, ei ole lubatud juba praeguste seaduste järgi," ütleb Õhtulehele justiitsministeeriumi pressiesindaja Maria-Elisa Tuulik, andes mõista, et zoofiilia sõnaselge kriminaliseerimiseni pole Eestis paraku veel jõutud.
Loomakaitseseaduse täiendamist, et lisada loomadega armatsemine looma suhtes lubamatute tegude loetellu, ei pea justiitsministeerium praegu vajalikuks.
Siiski on riik Tuuliku sõnul mitme loomakaitseseaduse ja karistusseadustiku sätte kaudu väljendanud oma selget tahet loomade kohtlemist reguleerida.
Küllap selle otsustamatuse tõttu olemegi maailmas halli tsooni riikide hulgas, kus seksuaalne läbikäimine loomadega otsesõnu keelatud ei ole, kuid looma kui partneri vigastamisele, talle valu, füüsiliste või vaimsete kannatuste põhjustamisele riik läbi sõrmede vaadata ka ei kavatse.
Veel hiljuti pingeid tekitanud kooseluseaduse äärmuslikemate vastaste üheks argumendiks oli see, et järgmisena hakkavad oma õigusi nõudma zoo- ja pedofiilid.
Veebilehel nihilist.fm "liikidevahelist armastust" analüüsides tunnistab kodanikuühiskonna aktivist Elver Loho irooniliselt, et zoofiilia ehk seks loomadega on Eestis täiesti legaalne ja riiklikult tunnustatud partnerlussuhe.
Valner: zoofiilia on hälve
Mis pole keelatud, on lubatud, hindab ebamäärast olukorda loomakaitseliidu president Heiki Valner.
"Eestimaa Loomakaitse Liit on endiselt seisukohal, et loomakaitseseadus ei kaitse piisavalt loomi zoofiilide eest ja seks loomadega tuleks kriminaliseerida," lausub Valner resoluutselt.
"ELL esitas paar aastat tagasi justiitsministeeriumile ettepanekud nii karistusseadustiku kui ka loomakaitseseaduse täiendamiseks, kuid toetust need ei leidnud. Eestis vist taolist kohtupraktikat üldse polegi. Kohtunikul on zoofiili väga raske süüdi mõista, kui see kinnitab, et ohver lausa ise nurus ja nautis seksi."
Loomakaitsjate seisukoht on Valneri sõnul üheselt selge: zoofiilia ehk sodoomia on seksuaalne hälve, mille korral on inimese sugutung suunatud loomadele.
"Meie hinnagul on zoofiilid loomade väärkohtlejad, kelle tegevus peaks olema sõnaselgelt taunitav ka seadusandluses," ütleb Valner.
"Seks loomadega on meie kultuuriruumis võõras ja zoofiilia on keelustatud paljudes riikides." Suguühe loomaga on keelatud ning kriminaalkorras karistatav enamikus USA ja Austraalia osariikides ning Kanadas.
Vahepeal lubatud zoofiilia on taas keelatud mitmes Euroopa riigis, sh Inglismaal ja Šveitsis (alates 2003. aastast), Prantsusmaal (2004), Belgias (2007), Norras (2008), Hollandis (2010), Saksamaal (2013) ja Rootsis (2014).
Zoofiilide paradiisina tuntud Taanis esitati vastavasisuline seaduse parandusettepanek parlamendile eelmisel kuul. Iirimaal, Poolas ja Portugalis keelustati seks loomadega juba üheksakümnendatel aastatel."
Eesti seadus ei tunne zoofiiliat
Loomakaitseseadus
§ 4. Looma suhtes lubamatu tegu
(1) Looma suhtes lubamatu tegu on looma hukkumist, ­vigastamist või talle valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu, nagu looma sundimine talle üle jõu käivatele pingutustele, loomavõitluse korraldamine, looma hülgamine või abitusse seisundisse jätmine, loomale kannatusi põhjustav aretustegevus ja muu sarnaste tagajärgedega ­tegu, mis ei ole tingitud looma ravimisest, muust veterinaarsest menetlusest ega hädaolukorrast.
§ 66 2. Looma suhtes lubamatu teo toimepanemine
(1) Looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.
Karistusseadustik
§ 264. Looma julm kohtlemine
(1) Looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest:
1) isiku poolt, keda on varem karistatud sellise teo eest;
2) avalikus kohas või
3) julmal viisil –
karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase ­vangistusega.
Õõvastavad lood loomapilastajatest
"Umbes kaheksa aastat tagasi saime jaaniõhtul kokku sõprade-tuttavatega," meenutab tollal kahekümnene Kaja (nimi muudetud).
"Pidime minema kiigeplatsile, kus põles lõke ja mängis pill. Läksimegi siis reipal sammul, kui kuulsime veidi eemalt võpsiku vahelt kummalisi hääli. Läbisegi häälitsenuks nagu inimene ja loom, raske lausa eristada, et mis, kus ja kes. Oli veidi tapakisa moodi.
Kuna uudishimu sai võitu, läksime lähemalt uurima, et mis seal siis ikkagi toimub. Jõudsime läbi võsa lagendikule ning seal avanes vaatepilt, mis pole mälust tänaseni kustunud: üks muidu igati viks ja viisakas noormees seisis lamba taga, tal kahe käega kõrvade juurest kinni hoides, püksid põlvini maas ning ajas oma "asja".
***
Kaja meenutab noormeest, keda kunagi tundis ja kes kiitis mõnusat tunnet, kui vasikale näpp suhu pista. Noormees polevat vasikale aga sugugi ainult näppu andnud, kuni ükskord laudas talitajale vahele jäi.
Täiskasvanuna võtnud mees endale paar kitse, lambad ja kanad seltsiks ning elavat nendega siiamaani ühes ruumis.
***
Kümme aastat tagasi kirjutas Õhtuleht nelja-aastasest lüpsilehmast Tarvist ja lauda lähedal elanud 20aastasest Jaagust, kelle öövalvur tabas loomapilastamiselt.
Noormees, keda oli varemgi sarnastelt tegudelt tabatud, ei osanud oma käitumist politseile põhjendada. Ta väitis, et oli purjus.
Farmitöötajate sõnul lehm Tarvi juhtunust füüsilist ja vaimset traumat ei saanud ning loomaarsti talle ei kutsutud.
Politsei alustas Jaagu suhtes väärteomenetluse loomakaitseseaduse paragrahvi järgi, mis käsitleb looma suhtes lubamatu teo toimepanemist.
***
Kuigi justiitsministeeriumi sõnul zoofiilide üle Eestis eraldi arvet ei peeta, jõuab vahel harva siiski mõni loomapilastusjuhtum laiema avalikkuse ette.
Näiteks saatis kohus läinud sajandi 90. aastate algul hullumajja mehe, kes seksis koerte ja kassidega ning üritas linnuga vahekorda astuda.
Psühhiaater Jüri Ennet kinnitab, et taolisi juhtumeid aeg-ajalt esineb, kuigi väga levinuks seda Eestis pidada ei saa.
***
Heiki Valner meenutab aastatetagust juhtumit, kui politsei reageeris koeraomaniku väljakutsele, et rotveiler on peremeest rünnanud.
Kohale jõudes leidsid politseinikud koeraomaniku millegipärast alasti. Kas see juhtum oli seotud nüüd zoofiiliaga või mitte, jäigi selgusetuks. Valneri sõnul lasi peremees selle koera igatahes hukata.

_________________
Seksist loomadega ei saa kuritegu, see jääb vaid loomakaitsjate unistuseks. Sest selline on osariigi ja ELi poliitika, hävitada moraalne ning traditsiooniline ühiskond.
Zoofiilide elust Saksamaal lugege SIIT.
M.I. 0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP