RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 17. november 2014

Toomas Lepa avalik märgukiri Eesti valitsusele: Ärme toome pronkssõdurit tagasi - ärme tee idanaabrile teenet!


Toomas Lepp
Foto: Andres Putting
 
ETV kunagine juht ja täna Tallinna TV-d juhatav Toomas Lepp kirjutas emotsionaalse arvamusloo Eesti valitsusele ja avalikkusele, et me ei teeks valesammu uut venekeelset telejaama tehes.

Praeguses Eestis võideldakse keelepuhtuse eest.
Faktid:
1. Kapo on pidanud vajalikuks liigitada venekeelsete gümnaasiumide jätkamise Eesti-vaenulikuks tegevuseks.
2. Keeleamet on keelustanud venekeelsed tänavasildid Ida-Virumaal.
3. Haridusminister ei ole rahul, et venekeelses põhikoolis on eestikeelne õpe
mitterahuldaval tasemel.

Enne, kui valitsus hakkab sellel nädalal otsustama venekeelse kanali asutamist, selle prioriteete ja rahastamist, sooviksin juhtida tähelepanu mõningatele asjaoludele.
Eesti põhiseadus sätestab:
Faktid:

1. Tuleb tagada eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade.

2. Eesti riigikeel on eesti keel.
3. Igaühel on õigus saada eestikeelset õpetust.
Kas loodav venekeelne telekanal Eestis vastab põhiseadusele? Vaevalt!
Sisuliselt on venekeelse kanali tegemine riigi poolt võrreldav pronkssõduri tagasitoomisega. Valitsus on tegemas seda, mida Venemaa meie poolt just ootab.
Selmet õpetada vähemusrahvustele paremini eesti keelt, teeb valitsus täismõõdus venekeelse telekanali koos venekeelsete lastesaadetega, venekeelse hommikuprogrammiga, venekeelsete uudistega jne.
Kas valitsus tõesti ei hooma, et venekeelne telekanal tehtuna venelaste poolt ei hakka kunagi kandma meie põhiseaduse kultuurivaimu ega eesti kultuuri põhiväärtusi. Ta ei saagi seda teha, sest Puškin, Tšehhov, Solovjov-Sedoi aga ka Bulgakov, Nabokov ja Mihhalkov on venelased. Nende vastu ei saa võidelda. Asjad ei ole ühesed. Mihhalkov on hea näide, tema mõned filmid on head, üldtunnustatud. Aga Mihhalkov on paadunud šovinist, Kremli-meelne pugeja. Vene kultuurieliiti tunnustavad nii Kremli-meelsed kui ka -vastased. Aga propagandakanalis ei saa olla ühist mõtlemist vaenlasega. Mitte üheskis punktis.
Adekvaatse informatsiooni andmiseks venelastele vene keeles ERR sees ei ole vaja uut telekanalit vaid primetime’is normaalset venekeelset infoteinmentlikku programmi ca 3 – 4 tundi igal õhtul.
Venekeelne kanal oleks võimalik ainult erastruktuurina, mille valitsus võib tellida, aga mitte avalik-õiguslikuna.

Avalik-õiguslik programm on sõltumatu, seaduse järgi ei tohi tema programmiloomesse mitte keegi sekkuda, isegi RHN mitte. Seaduse järgi otsustab uute programmide loomise üle ainult RHN. Juba see, et valitsus ja sic! ka kapo arutavad ERR tulevase progammi põhimõtteid ja selle loomist, on tegelikult seadusevastane. Jah, valitsuse praegune tegevus ERR programmi arutamisel on seadusevastane. Seda saab teha ainult RHN ja ERR ise.
Loodan, et valitsuses, nii Reformierakonnas kui ka SDE-s, leidub inimesi, kes vastutatavad meediapoliitika eest, ja hoomavad seda, et selline kanal on ju vesi Venemaa propaganda veskile.
Iga rahvus sööb enda keeles, lööb aga teises keeles.
Ärgem olgem sinisilmsed.

Mõned näited. Artjom Troitski, keda meie press on kujutanud vaata et Kremli põhivastasena, kritiseeris Eesti võimude tegutsemist:
Pole erilisi kahtlusi selles, et seda organisatsiooni (meediaklubi Impressum) rahastatakse Venemaalt ning ta on Eesti venekeelse diasporaa jaoks üks „pehme jõu“ instrumente. No ja siis?
Kas pole silmnähtav, et see „meediaklubi“ kujutab endast imepisikest vahendit selle massilise ajupesu juures, mida viivad läbi föderaalsed telekanalid?
Mäletate, kui suur sõber oli meile Aleksander Solženitsõn dissidendina. Eesti omariiklusse suhtus ta aga põlgusega.
Dožd TV peatoimetaja Natalja Sindejeva, kes kutsuti siia kui Kremli-vastane, ütles vastuseks küsimusele, kas Venemaa on agressor: "Aga et Venemaa on agressor – see on ainult ühte värvi propaganda väide. Läänelike protsesside mõju Ukrainale on ju meditsiiniline fakt!"

Meie vastupropaganda ükskõik mil viisil osutub siin jõuetuks, mõttetuks ja absurdseks.
Venekeelne kanal on venekeelne 24 tundi. Kas tõesti valitsus kujutab ette, et ERR suudab 24/7 teha eestimeelset venekeelset kanalit. See pole ju võimalik.

Nii palju pole ei vaimset ega kõlisevat ressurssi.
Kui see kanal ka tehakse, on tulemus vastupidine – saame propgandakanali meie enda rahadega, aga mitte meie mõtetega. See, kes rõõmustab, on vaid Kreml.
Kui praegu hirmutatakse meid Sputnikuga, et tehakse mingi eestikeelne netiraadio ja mõni toob selle praegu argumendiks, et vot nüüd peab vastu panema, siis võib olla see ongi selleks, et õhutada meid oma kätega vene propagandale abiks olema.
Minu arvamus on selline (ja oli ka 1999), et ERR-i praegu tehtav programm peab muudatusteta olema kättesaadav ka vene keeles. Käisin selle mõtte välja ka toona, aga IRL ja Reform olid selle vastu. Ei saa olla ühes ERR-s kahte AK-d, kahte hommikutelevisiooni jne. Näiteks on telekanalid FRANCE24. Selle nii prantsuskeelne kui ka inglisekeelne keelne programm kattuvad 100%. Ei saa olla kahte informatsiooni Eesti riigi poolt siinsele elanikkonnale maskeerituna ERR avalik-õiguslikkusesse.
Halvim kõigist on aga kahepalgelisus, ühe käega keelame venekeelsed gümnaasiumid, ei õpeta vajalikul määral põhikoolides eesti keelt ja teise käega loome venekeelse kanali, mida me ei suudaks hoida meile “vajalikus” suunas.
Niisiis minu ettepanek valitsusele on, et informatsiooni rahvusvähemustele nende emakeeles on vaja, aga seda saab teha ka ETV-2-s suurepäraselt. See info peab olema identne ERR-s tehtavaga.
Uut venekeelset kanalit pole vaja. Ärme teeme idanaabrile vabatahtlikke teeneid.
Ärme toome pronkssõdurit tagasi.
 
See leht on trükitud EESTI PÄEVALEHE internetiväravast
Aadress http://epl.delfi.ee/archive/article.php?id=70165363

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP