RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 8. november 2014

MATTI ILVES: LOOMISEL ON UUS RAHVUSLASTE ERAKOND!

Eestis on praegu juba kolm nn. rahvuslikku erakonda. Milleks on nende kõrvale vaja luua siis veel üks? Kas selleks, et lõhestada rahvuslased lõplikult ja sellega tegelikult kindlustada kartellparteide võimu? Muidugi mitte, vaatame nüüd olukorda osariigis lähemalt.

1. Eesti Vabaduspartei - Põllumeeste Kogu. See erakond tegelikult ei tegutse ja valimistest võtab osa harva, vaid mõne üksikkandidaadiga. Kuigi parteisse kuuluvad mitmed tunnustatud vabadusvõitlejad, on erakonnast kujunenud vaid poliitiline klubi ja nii ei avalda see mingit mõju Eestis teostavale poliitikale laiemalt.

2. Eesti Iseseisvuspartei. Tegutseb loiult, näib, et eluaegse parteiliidri Vello Leito juhtimisel. Valimistest võetakse küll osa, aga mitte täisnimekirjaga (kautsjoni maksmine käib tõenäoliselt üle jõu ja pole ka niipalju aktiivseid liikmeid) ja saadakse regulaarselt vaid kusagil 1 % valijate häältest, sedagi ilmselt tänu erakonna nimele.

3. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) on kõige suurem ja vastavalt võimalustele aktiivselt tegutsev, rahvuslusele pretendeeriv erakond Eestis. Miks ainult pretendeeriv? Partei programm on tõesti rahvuslik ja tegelikult iseseisvale riigile omane, kuid paraku seda ei püütagi täita. Kuna programmilisi eesmärke proovitakse ellu viia Euroopa Liidu raames, see aga ei ole tegelikult võimalik, siis on erakonna eesmärgid vaid näilised ning mõeldud rahva hullutamiseks. Vähesed parteisse kuuluvad rahvuslased ei pääse selles suures masinavärgis mõjule. EKRE-l on kõige paremad võimalused pääseda Riigikogusse, küsitluste järgi kõigub nende populaarsus praegu 3...4 protsendi vahel. Karta aga võib, et vähemalt osa parlamenti pääsenuid nende saadikuid läheb kokkuleppele Eesti poliitkartelliga.


Selline on olukord siis praegu rahvuslike erakondade maastikul ning see on eriti soodus tõeliselt rahvusliku, riigi iseseivust ja põhiseadusjärgset rahvusriiklust taotleva aktiivse erakonna sünniks. See erakond ongi praegu loomisel - Eesti Rahvusriigi Erakond.
Kodulehekülje aadress, kus saate tutvuda partei programmi ja põhikirja visandiga (kõigil asutatava erakonna liikmetel on võimalik esitada veel neisse oma ettepanekuid): http://www.rahvusriik.ee/et
Kutsun kõiki Eesti rahvusriiki kalliks pidavaid inimesi astuma erakonda, avalduse saab täita kodulehel: http://www.rahvusriik.ee/tooted
Teie kõigi aktiivsusest (levitage seda teavet oma tuttavate ja sõprade seas) sõltub, kas loodav erakond saab osa võtta juba eelseisvatest Riigikogu valimistest.

Pange tähele ka seda, et riigiparteide juhtimisel on eestlased, eestlus ja meil veel säilinud riigijäänused määratud täielikule hävitamisele!
Eestlased põgenevad riigist. Tartu Ülikooli Eetikakeskus professor Margit Sutropi juhtimisel on välja andnud raamatu “Eesti ustest – sisse, välja” ja sealt selgub, et et Eestist on välja rännanud üle 200 000 inimese ja neist paljusid ei seo Eestiga enam keel ega kultuur, rännatud on 124 riiki.
Nii jäävad kiratsema väikelinnad, tühjaks jäävad alevikud ja külad. Tühjaks jäävad ka koolimajad, "Praxise" tehtud uuringu järgi 2020. aastaks suletakse 132 praegu põhiharidust pakkuvat kooli ja 150(!) gümnaasiumi. (Praegu Eestis gümnaasiume 194.)
Et osariik rahvast tühjaks ei jääks ja oleks keda valitseda, on valitsus kavandanud massilise pagulaste sisseveo. "Uudised.err.ee" kirjutas alles äsja: "Hiljuti siseministeeriumi poolt ellu kutsutud kohanemisprogrammi järgi nähakse ette, et järgneva viie aasta jooksul jõuab Eestisse kokku ligi 49 000 uut immigranti."
Järjest traditsioonilisele perekonnale, mis on laste põhiline kasvulava, antavad hoobid (kooseluseadus, vastuvõetav "lastekaitseseadus") kahandavad veelgi rahva elujõudu ja kiirendavad meie väljasuremist.

Ainus väljapääs üha meeleheitlikumaks muutuvast olukorrast on Eesti rahvusriikluse ja riikliku iseseisvuse ning seeläbi eesti rahvuse elujõu taastamine. Selle nimel Eesti Rahvusriigi Erakond aga tegutsebki.

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP