RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 14. november 2014

PILOOT: TÕDE EESTIST: Elu Eestis ENNE ja PÄRAST Reformi…

Ahh et Refom tuleks “võimult tõugata” – kuna Eesti ei saavat muidu täiskasvanuks?
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/ahto-lobjakas-eesti-arengule-tuleks-kasuks-kui-reformierakond-voimult-tougata.d?id=70140797
Mis see Reform meile siis halba” on teinud, et nüüd kohe sedasi…? :(

TÕDE EESTIST

Kui uskuda Edgar Savisaare pelgalt esimest köidet kahest samanimelisest raamatust, selgub mh järgmist:
* Eestis tegelikult toimuvat on püütud parempoolse võimukoalitsiooni poolt rahvusvahelise üldsuse eest varjata ja maskeerida, levitades aktiivselt valet. Eestist on tehtud fassaadiriik ja tema majandus rajatud röövpoliitilisele püramiidskeemile, mis püsib vaid uute liitujate panustel – laenudel, välisinvesteeringutel jms-l. Seejuures rakendab valitsus Eesti varadest tühjaksmüümise strateegiat, sh riigivara odavmüüki.
* Ennast ettevõtjate sõpradena reklaaminud parempoolsed poliitikud on suutnud Eestis luua tõeliselt ärivaenuliku keskkonna ja loonud süsteemi rahvusliku rikkuse ümberjaotamiseks endi kasuks. Juba erastamise käigus läks valdav osa Eesti rahvuslikust rikkusest väliskapitalile ja täna Eesti ettevõtlus loovutab oma positsioone järjest enam. Paljud Eesti kapitali suurtegijadki on läinud pankrotti. Eesti Tööandjate Keskliidu koostatud poliitikaettepanekud ei väärinud peaminsitri silmis isegi mitte arutelu.
* Eesti on jäämas alllhandete riigiks madalate tööjõukulude ja ajude äravooluga – tegu tüüpilise arengumaamudeliga.
* Pätikampade katusepakkumine 1990ndatel on asendunud poliitilise katusepakkumisega. Mistap “pole kasulik” annetada opositsioonierakondadele – suhe riigivõimuga määrab äri edukuse, seda nii läbi majanduslike kui ka juriidiliste hoobade. Samas jagunevad (suur)ettevõtjad oma annetustes kolmeks: 1) konkreetse partei lojaalsed toetajad; 2) tuulelipud, kes toetavad parajasti võimulolijaid; 3) need, kes hoiavad poliitikast eemale või annavad kõigile veidi.
* Eestist on saanud tööjõudu eksportiv riik – praegusele ca 200 000-le lahkunule on musta stsenaariumi järgu sunnitud järgnema veel 150-200 tuhat inimest, kusjuures paljudele on see sundkäiguks. Eurobaromeetri uuringu kohaselt on Eesti Euroopas teisel kohal elanike valmisolekult tööotsingul välismaale kolima. Kusjuures 12% ehk 130 000 elabki juba võõrsil (nagu öeldud, on alust arvata, et lahkunute tegelik arv on veel suurem). Lahkunute Eestisse naasmise riski kartus suureneb. Parempoolsete lahendus tööpuudusele: “Töötud, minge ära!” Kusjuures suur osa põgeneb ka pangavõlgade mahajätmiseks. Selline murdumine võib puudutada lähiajal veel tuhandeid inimesi.
* Eesti ametnik kaotab koha, kui räägib tõde Eesti kohta – sest see kaotaks Eesti kui eduka riigi maine.
* Kohalik meedia on parempoolse valitsuse mõjugrupi kontrolli all.
* Parempoolne valitsus taotleb lisaks majanduslikule lõhestatusele ka lõhestatust inforuumis – vähesteks rikasteks ja paljudeks vaesteks, ühtedele mõeldud tõde, teistele vale. Samal ajal toetab Eestis Euroopa heaoluriikides kehtivat astmelist tulumaksu 72% eestlastest.
* Eestis on kaugelt üle 100 000 töötu (2010. a augusti seisuga), mõningatel andmetel aga isegi 150-200 tuhat inimest. Eurostati andmetel küündis Eesti tegelik tööpuudus ca 19%-ni – mis on kõrgeim ELis. Veelgi hullem on noorte tööpuudus – 2010. a alla 25-aastastel 40%. Kusjuures töötutele sisendatakse, et nad on “lollid ja saamatud”. Samal ajal kui välisriikides on nad osutunud väga hinnatud töötegijateks. Lahkuvad noored, kes kohanevad välismaal, ei tule enam tagasi. Selline massiline tööpuudus ja töötute unarussejätmine on Eesti ajaloos esmakordne. Samal ajal kui Tallinn, tegutsedes otsustavalt ja kiirelt, on oma abipakettidega töötutele jt puudustkannatavatele tänaseks saanud nii kohaliku kui rahvusvahelise tunnustuse osaliseks. Euroopas on oma kriisiplaan olemas igal 4. linnal, kõige edukamalt neist Suurbritannias ja Taanis. Euroopa Komisjon valis Tallinna 130 Euroopa linna seast majanduskriisiga toimetuleku järgi 10 parema hulka. Kusjuures välismaal ei saada aru, miks pole samu meetmeid rakendatud terves riigis.
* Eestil on küll madal riigivõlg, kuid väga suur laenukoormus erasektoril.
* Eesti ei kasuta Venemaa suunalist majanduseelist (erinevalt Soomest ja Lätist).
* Eesti on inflatsioonilt Eli esireas pidevalt – kui mitte kõige sagedasem juhtriik.
* Tallinna tasuta ühistransport ei meeldi rahvusvahelistele pankadele, kuna see vähendab autode kasutamist (mis annavad linnas 55% CO2 emissioonit ühistranspordi 5% vastu).
* Ebakindel tööturg tänu Eestis kehtivatele “džungliseadustele” peletab investoreid. Välisinvestorid aga “võtavad viimast”.
* 2010. a puudus Eestis üle 70 000-l inimesel ravikindlustus.
* Toimub kohalike omavalitsuste tahtlik ja eesmärgipärane pankrottiajamine, kaotamaks “vaikiva haldusreformi” teel omavalitsused ja asendamaks nood teenuseid pakkuva netikeskkonnaga – et luua võimalikult “odav riik”. Pankrott ähvardab juba iga kolmandat omavalitsust.
* “Laar hävitas Eesti keskklassi 2900-eurose palga eest” (“Pealinn 30.01.2012), võimaldades laenumullil kasvada 2001-2008 kolossaalse 17 miljardi euroni. Veel enne 2007. a ennast tugevana tundnud kujunevast keskklassist on tänaseks järel vaid riismed. Eesti on muutumas üheks kõige kõrgema tarbimise maksumääraga riigiks Euroopas.
* Eestis on meeletu hinnatõus. Tarbijahinnaindeks tõusis 2011.a. aprilliks aastaga 5,4%. Toit ja mittealkohoolsed joogid kallinesid aastaga 12,3%, piimatooted 17%, jahutooted 14%, kartul 86%, kohv 55%, suhkur 45%, õunad 42%, tangained 37,5% ja taimeõli 31%.
* Ettevõtte tulumaksu kaotamine on võimaldanud välisfirmadel maksuvabalt välja viia tohutut puhaskasumit.
* Inimeste soov olla edukas ja rikas on osutunud RE põhitööriistaks: “Aastaks 2022 Euroopa viie rikkama riigi hulka!” Seeasemel jõudis Eesti maailma majanduskukkujate esikolmikusse.
* Valitsusparteide vahel on lisaks ministeeriumidele ära jaotataud ka muud põhiseaduslikud institutsioonid: Riigikohus, Prokuratuur, Kohtuekspertiisi Keskus, Eesti Rahvusringhääling, meediakorporatsioonid, ülikoolid, EAS ja PRIA, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Kultuurkapital, Tallinna Sadam, Eesti Energia, Töötukassa ja isegi KAPO.
* Eestis toimuvad läbipaistmatud ja kontrollimatud E-valimised
* Kriminaalkorras karistatute osakaal on Eestis üle kahe korra kõrgem Euroopa keskmisest (olles ühel pulgal Lätiga – 333 vangi 100 000 elaniku kohta), kohtueelse menetluse käigus võetakse meil 10 korda sagedamini vahi alla kui Soomes.
* I maailmasõjas vähenes Eesti elanikkond 133 000 inimese võrra, II maailmasõjas 250 000 võrra. Viimase 20. iseseisvusaasta kaotused aga on veel suuremad kui II maailmasõjas. 2011. a kahanes Eesti elanikkond veel 0.64% võrra, olles maailmas 225. kohal (tagapool, st veel kiirema väljasuremusega meist on vaid Montenegro ja Bulgaaria).
* Inimarengu indeksilt on Euroopa Liidus Eestist tagapool sageli vaid Leedu, Läti, Bulgaaria ja Rumeenia.
* Meeste ja naiste palgalõhe on meil Euroopa Liidu suurim – 30% (ELi 17,4%-g võrreldes); millega Eesti on maailma 134 riigi seas 98. kohal.
* Eestis HIV-nakatunute arv on ELi suurim – 1,3% elanikkonnast.
* Meeste oodatavalt keskmiselt eluealt (67 a) oleme Eli viimaseid.
* Eesti õpetajate palk on üks madalamaid kogu arenenud maailmas.
* Õnneliku Planeedi Indeksilt (ressursikulutus ja õnnetunne) oleme maailma viimaseid, individuaalse elukvaliteedi näitajatelt ELi viimaseid.
* 2009. a pensioni teise samba kukutanud valitsus alustas sügisel juttu pensioniea tõstmisest.
* Majanduskriis lammutab meie teaduspotentsiaali.
* Eesti 2012. a rahvaloendust manipuleeriti suuremate näitajate suunas.
* “Eesti poeb enne, kui palutud, ja enam, kui eeldatud.” Parempoolsed on pakkunud Euroopale truudust ja pugejalikkust – mitte tasakaalustatud arengumudelit, mis äratanuks usaldust. Saades endale niimoodi majanduskoloonia rolli, rahuldades USA ja ELi vajadust uute kaasaegsete kolooniate kui lüpsilehmade ja ääremaade järele. Kuna Eestist asja ei saanud, pakuti parempoolsele valitsusele – Euroopa silmis “aktiivsetele lollikestele” – välja ääremaastumise variant. See asendab heaoluriikides liig suuri sotsiaalpinǵeid tekitanud massilise immigratsiooni poliitikat. Eesti on parempoolse võimu käe all üks suuremal määral maha müüdud Ida-Euroopa riike üldse. Lausliberaalid on mänginud meid kolooniaks, kust uuesti iseseisvuda on väga raske.” Sest “Euroopa Liit ei ole heategevusorganisatsioon.”
* Eestit eksitatakse väitega, et Eesti majandus ei saa rohkem langeda.
* Eesti võib muutuda kas pelgaks elukohariigiks (kus põhiaeg elatakse välismaal) või hakata meenutama inimtühja tundrat. Eesti otsib uut peremeest vabamajanduse põhimõttel “Tugevam sööb nõrgema!” Meil on valida kas vaba- või reguleeritud majanduse vahel (viimast kardavad “röövkapitalistid”).
* 21. sajandil võivad – maapiirkondade tühjenedes – esile kerkida globaalsed suurlinnad ja nende liidud.
Raamatust “Tõde Eestist” I köide (2012): https://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?206080

Aga milline oleks meie hämming veel siis, kui siin seisaks veel ka II köite “paljastused”…? :(
Samas lubas ju kohalik religioosne autoriteet, usuisa Andrus Ansip, et veel 2022 saab seesinane põlvkond elama Viie Rikkama seas… :)
ELU PÄRAST REFORMI
Aga nüüd visioneerigem elu Eestis PÄRAST Reformi:
* Tallinna Ühistupank muutuks üle-eestiliseks ja Rootsi kommertspangad peaksid lahkuma klientide puudusel. Nende puhaskasum 440 miljonit eurot aastas jääks tallinlastele (Eestile).
* Eesti taastaks Oma Valuuta (ka seoses petrodollari ja sellega seotud euro kokkukukkumisega) ja saavutaks mõne kuuga lausvaesuse likvideerimise ja paari aastaga ühise külluse. Kehtestataks Kodanikupalk – tingimusteta põhisissetulek igaühele äraelamiseks
* Rail Balticat ei tuleks ja Ühte Suurt Auku (seoses fosforiidi ja kildagaasiga) kah mitte
* Eesti sundseksualiseerimine Perekonna ja Traditsiooni hävitamiseks keelataks
* Sotsiaalsete institutsioonide politiseerimine ja “poliitiline katusepakkumine” suurärimeestele keelataks
* GMO- ja E-toit ja pestitsiidipõllumajandus Eestis keelataks
* Elanikkonda ja loodust hävitav elektromagnetkiirgus (eriti 4G, wifi, kaugloetavad voolumõõtjad) piirataks rangete tervisrnormidega ja/või keelataks
*öko- ja genotsiidi põhjustavad “keemiapilved” (chemtrails) jm kliimarelvad Eesti territooriumil keelataks
* Big Pharma vaktsiinid, farmakonid jt tervisthävitavad “dignostika”- ja “raviviisid” (kiiritus, keemiaravi jt) keelaaks ja asendataks integratiivse, tervistava meditsiiniga
* loodust reostavad kütusepõhised energialiigid (põlevkivi) asendataks mittekütusepõhiste energialiikidega (sh priienergiaga)
* purjutamine avalikes kohtades keelataks

KUIDAS TUNDUB?

Seega – kas valida Elu ENNE või PÄRAST Reformi?
That is the Question.

Allikas: http://kaadripoliitika.wordpress.com/2014/11/13/elu-eestis-enne-ja-parast-reformi/

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP