RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 5. november 2014

MATTI ILVES: KAKS TÄHTSAT DOKUMENTI

Minuni jõudsid alles nüüd kaks tähtsat dokumenti seoses Tiit Madissoni hiljutise külskäiguga. Ta tõi kaasa Heiki Kortspärn´i kirjutatud ning mulle autori poolt kingitud raamatu "Eestlase saatus. Kolmas raamat ", Kambja 2014 ja seda lugedes leidsin need Eesti patriootide poolt lausa südameverega kirjutatud-koostatud dokumendid, toon need siinkohal ära:

MANIFEST KÕIGILE EESTIMAA RAHVASTELE

Täna, 27. märtsil 2013. aastal sai iseseivuse taastanud Eesti Vabariik vanemaks, kui kahe ilmasõja vahel eksisteerinud Eesti Wabariik. Eesti rahvas tervikuna on taasiseseisvumise 7890 päeva jooksul kaotanud tungi iseseisvuse järele. Ometi elasime lootusrikkal ajal, kus mõneks aastaks lõid kõik pirrud kahel otsal lausa lõkendama ja paljud eestlased nägid-tunnetasid õnnejoovastuses, et Kalevipoeg käis korraks kodus oma lastel õnne toomas. Tänaseks on selgunud, et Kalevipoeg oli kodus käies sügavas alkoholijoobes, parseldas hilisemas pohmellis kogu Eestimaa tema majanduse-, looduse-, keele ja kultuuriga eurosortsidele maha.
Eesti patrioodid on eestluse hävimist ja hävitamist taasiseseisvumisest saati südamevaluga pealt vaadanud ning piirdunud kriitiliste sõnavõttude ja kurtvate kirjatöödega. Tänaseks on patrioodid lõplikult veendunud, et sõnavõttudest ega abipalvetest pole kasu: võimuladvik suhtub irooniliselt igasugusse "virisemisse". Meie riigijuhtide Euroopa Liidult kiitust ootava ennastsalgava töö tulemusena eestluse hääbumine kogub tuure, mida paljud Eesti patrioodid enam pealt vaadata ei suuda ega taha.
Illuminaatide salaühingute ammu ette planeeritud ennekuulmata rahvaste ühtesulatamisprotsessi käima lükkamine lõpeb eesti rahvuse hääbumisega.
Eelpooltoodut arvesse võttes teatavad patriootide esindajad, et on moodustatad

EESTI PÄÄSTEKOMITEE

mis asub otsustavalt ja karmilt lahendama eestluse kestmajäämist takistavaid tegureid.
1. Eesti Päästekomitee on sunnitud alustama oma tööd sügaval põranda all, olles seega illegaalne organisatsioon, kus igast ilmakaarest meile võõraste survel vastu võetud seadusi kavatsetakse täita valikuliselt, ainult Eesti Vabariigi Põhiseadusest lähtuvalt.
2. Sel saatuslikul tunnil on Eesti Päästekomitee, kui ühe osa Eesti patriootide esindaja, omavahel ühisele otsusele jõudnuna mitte teha koostööd eestlusevaenulike poliitiliste jõududega ehk nn. kartelliparteidega. Tarvilikuks tunnistanud Eesti maa ja rahva saatuse määramiseks mitmeid otsustavaid ja üsna tõenäoliselt isegi meeleheitlikke samme astuda, millistes teatame edaspidi täpsemalt.
3. Eesti Vabariigi piires elavatele rahvuslistele vähemustele (venelased, ukrainlased, valgevenelased, mustlased, juudid, soomlased, sakslased, rootslased) ja teistele võimaldatakse Eesti Päästekomitee poolest (seisuga kuin 27.03.2013.a.) vaba ja ohutu Eestis viibimine ning elemine-töötamine tingimusel, et nad nad ei tegutse sõna ja teoga eesti rahva ja Eesti Päästekomitee tegevuse vastu.
4. Eesti Päästekomitee üks tähtsamaid ja kiiremaid ülesandeid on luua kolmest haritud, usaldusväärsest ja ausast eestlasest koosnev tribunal, mis uurib Eesti Päästekomitee liikmete poolt temale esitatud andmeid taasiseseisvumise ajal Eesti Vabariigi Põhiseadust (eestluse) vastu (kuri)tegusid toime pannud isikute kohta ning hoiatab neid või määrab neile karistuse, mis võimalikult kiiresti täitmisele pööratakse.
5. Tublid ja aktiivsed rahvuslased ise esialgu Eesti Päästekomitee liikmeks astuda ei saa, kuna meie luure ja vastuluure pole veel nõutaval tasemel. Samas tohivad asutajaliikmed ise teha inimestele (patriootidele) ettepanekuid Eesti Päästekomitee liikmeks astumiseks. Eestlastele nii omane tuleb muuta harukordseks üheainsa küsimusega, mida kõik eestlased hästi teavad: mis on reeturi palk?
6. Praegustel Eesti Vabariigi jõustruktuuridel palume Eesti Päästekomitee ja tema liikmete suhtes jääda mõistvaks. Eestluse väljasure(ta)mise pärast muretsevaid ja tegutsevaid patrioote ei tohike pidada pättideks-kaabakateks ega riiklikeks kurjategijateks. Samas püüame liigset sinisilmsust vältida ja panna alati igale jõule vastu vastujõud...

Eesti! Sa seisad juba aastakümneid lootust kaotades lootusrikka tuleviku lävel, kus sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust võid määrata ja juhtida! Murra ennast lahti Euroopa Liidu ahelatest! Asu ehitama oma kodu, kus kord ja õiglus valitseks, et olla vääriliseks liikmeks kultuurrahvaste peres! Kõik kodumaa pojad ja tütred, ühinegem kui üks mees kodumaa vabastamise ja ülesehitamise pühas töös! Meie esivanemate higi ja veri, mis selle maa eest valatud, nõuab seda, meie järeltulevad põlved kohustavad meid selleks, et olla peremees omaenese maal.

EESTI PÄÄSTEKOMITEE
Tallinnas, 27. märtsil 2013.a.

NB! Kahjuks on nende dokumentide puhul tegemist vaid Heiki Kortspäni poliitilise unenäo üleskirjutusega, ta ise ütleb: "Kõik sai kirja pandud nii, nagu unenäos kirjutatud. Lugesin veel mitu korda üle ja mul tuli mõte: selle manifesti võiks ju meie reaalses ajas avaldada! Kas see tekitaks eesti rahva seas kasvõi mingisugust huvi-liikumist-kahinat? Istusin arvuti taga ja jõudsin seisukohale: ei ole praegu Eestimaal nõndanimetatud revolutsionilist situstsiooni, kus valitsevad klassid ei saa ja valitsetavad ei taha enam endistviisi elada. Pigem on nii, et valitsejate kitsas klann istub kaanina edasi eesti rahva seljas ja rahvas teab täpselt, et kaanid puhstavad verd ja et see on tervisele (eestlusele) ülimalt hea. ..."

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP