RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 17. detsember 2010

BH RUZZLAND: Kas Eesti peaks venemaa kodanikud IN CORPORE välja saatma?
Kuigi kirjutise pealkiri võib esmapilgul tunduda äärmuslik, ta seda siiski ei ole.

Vaadates ekspansionismihimulise vene poliitilise režiimi käitumist viimase 10 - 15 aasta jooksul ning suhetes Moldova, Ukraina, Eesti ja Lätiga ...rääkimata viimasest sõjalisest agressioonist iseseisva Georgia vastu, tundub pealkirjas toodu ainsa, õhkõrna, kuid eduka tegevusvõimalusena, et vältida vene šovinistliku sõjamasina rullumist üle meie riigi.

Georgia kogemus koos sellega kaasneva läänemaailma reageeringuga näitavad, et tõenäoliselt on võimalus võitu pühitseda nendel jõududel, kes on soovinud näha armetut, nõrka ja killustunud Euroopa riikide pudru (Euroopa Liit) ning viletsat transatlantilist ühendust Euroopa ja USA vahel. Niinimetatud lääne demokraatia ei kujuta midagi enamat, kui möödunud sajandi 30.-l aastatel valitsenud lolli optimismi - igast asendist lepplikust venelaste/sakslaste agressiivse käitumisega - äkki jääb sõda ära.
Ned, kes lugeda oskavad, need teavad - ei jäänud sõda tulemata.

Viimastel aastatel on vene ebainimlik poliitiline režiim aktiivselt tegutsenud oma elanike ajupesuga ning tõstnud ausse stalinlikud-fašistlikud-sovjetiaegsed väärtused ning patriotismi. See on jõud, millele riik saab tugineda ka halbadel aegadel. Selline  sovjetlik patriotism on nagu akumulaatorisse kogutud vaimsus, mida saab suunata nii sise-, kui välisvaenlase vastu ilma, et riik peaks omama hullumeelselt ressursse (inimressurss välja arvatud).

Eeltoodud ajupesu omab mõju ka väljaspoole venemaad ning loob seal asuvates vene kogukondades nn viienda kolonni tunde, eriti aga venemaale olulistes lähisregioonides.

Kui vaadata venelaste sõjalist retoorikat ning argumente, millele vene sõjalis-poliitilised pistrikud tuginevad, siis on selleks mitmeid ideid, kuid oluliseim  ning kandvaim nende seast on üks - oma kodanike kaitse, kus need ka eales ei asu.

Nüüd taas artikli pealkirjast: Kas Eesti peaks venemaa kodanikud in corpore välja saatma? Eeltoodule tuginedes ei jää muud üle ku vastata JAAtavalt. Eesti riiki ja rahvast saab kaitsta sõjaka ja metsiku idarahva vastu vaid see, kui nood ei saa tugineda oma kodanike kaitse strateegiale. Venelased ei saa seda aga teha siis, kui vene kodanikke Eestis ei ole ja need kodanikud asuvad kõik turvaliselt oma režiimi "kaitsva" tiiva all.

Vastasel juhul probleemid ja ohud ei lõppe.

Seega peaks asuma venemaaga läbirääkimistele oma kodanikkonna kiirendatud kojuviimiseks. Kuid esimeseks sammuks peaks olema ikkagi vene meediakanalite sulgemine Eesti territooriumil, sest vene ajalehtede, TV ja raadio kaudu mürgitatakse inimmõistust, paisatakse valet ja luuakse ebastabiilsuse õhkkond Eestis.

Loll on see riik, kes laseb õõnestada iseenda jalgealust.

Anar Rand

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP