RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 13. detsember 2010

Hea lahendus kõigi tartlaste huve silmas pidades: Raadil säilib status quo

SI-335

SI uuris, mis on saanud pärast 19. mail Tartu linnavolikogu esimehe Aadu Musta ja linnapea Urmas Kruuse allkirju kandvat kirja http://www.si.kongress.ee/tartu-lubab-paigaldada-raadile-infotahvli-ja-selgitada-vaelja-uehishaua-ajaloolise-toe-2.html, kus lubati Raadi pargi problemaatika lahendada. Tänavu kevadel andis Tartu linnavõim järjekordselt loa Punaarmee pooldajate miitinguks Raadi mõisapargis, ehkki linna oli informeeritud punaste poolt tapetud metsavendade jäänustest pargis. Samas ei lubatud eestlaste protestimiitingut isegi teisel pool Raadi järve kommunistide poolt varemeteks muudetud Eesti Rahva Muuseumi hoone juures.

Aadu Musta ja Urmas Kruuse kirjas pakkus Tartu linn välja esimese sammuna memoriaali juurde infotahvli paigaldamist, mis selgitaks, mis tegelikult Tartus 1940. aastail toimus. Lubati ka alustada surnukehade otsingut Raadi pargis: "Oleme teinud ettevalmistusi, et seda ääretult palju lugupidamist ja häid tavu austavat ettevõtmist algatada. See on vajalik ajaloolise tõe väljaselgitamiseks." Memoriaali saatuse osas ei soovinud linn ainuisikuliselt seisukohta võtta. "Demokraatlikule linnale kohaselt püüame leida head lahendust kõigi tartlaste huve silmas pidades," seisis kirjas.

Tänavu suvel rahvaalgatuse korras teostatud küsitlusest ilmnes, et vastajad olid ülekaalukalt seda meelt, et punakatk tuleb Raadilt minema saada. Tulemused asuvad http://www.syndikaat.ee/news.php?uID=4055&lang=est

Oktoobri alguses edastas iseseisvuslaste ümarlaud tulemused Tartu linnavõimudele. Volikogu esimees Aadu Must väitis ka veel hiljem kohtumisel ümarlaua esindajaga, et probleem on suur ning Raadil tuleb taastada ajalooline tõde. Tõeiha oli ta väljendanud ka näiteks Postimehes http://www.tartupostimees.ee/?id=256880 Konkreetselt räägiti ajaloolist tõde kajastava teabetahvli paigaldamisest.

Tartu linn suunas Raadi punasabati teema kultuurikomisjoni. Raadi rahvaküsitluse algataja Margit-Mariann Koppel sai linnakunstnik Tiit Kaunissaarelt kirja, mis ei tunnistanud küsitlust: "Arvan, et kui kodanikud ja kodanikuühendused piisavat oma soove ja tahet avaldavad tuleb ka infostend Raadile." Kuluaarides tunnistati, et Tartu linnavalitsus ja eelkõige just Reformierakond olevat andnud käsu avalikussuhete osakonnale asi seisma panna.

18. novembril teatas Lõuna politseiprefekt Tarmo Kohv Kuku raadios, et järgmise aasta 9. mail Punaarmee pooldajate miiting toimub, kui just ei jooda viina. Praegune vorm ei õhutavat korrarikkumist, kuigi küsija mainis, et toimub metsavendade jäänustel tallamine. Kohv ütles ka, et nemad, st politsei ei takista mitte kedagi meeleavaldusele kogunemast - otsustajaks on Tartu linn. Kuid tänavu 9. mail takistas Tartu linna kultuuriosakonna väitel just politsei rahvuslikku meeleavaldust,  vt http://www.si.kongress.ee/okupatsioonisuembolite-vastu-suunatud-miiting-raadil-keelati-aera-politsei-pakub-alternatiivi-2.html

25. novembril vastas abilinnapea Jüri Sasi teeneka vabadusvõitleja ja linnavoliniku Enn Tarto küsimusele: "Kas ikka käesoleva aasta detsembrikuus avatakse Tartu linnavalitsuse poolt kolmes keeles infotahvel Raadi tiigi ääres oleva vaidlust tekitanud objekti juures", et tahvli teksti osas konsensuse saavutamine olevat osutunud keeruliseks ning detsembris seda ei paigaldata. Kui teksti osas saavutatakse kompromiss, tuleb see informatsioon ka kultuurikomisjoni. Kuid on ilmne, et see ei juhtu enne 2011. aasta märtsivalimisi. Reformierakond ja tema partnerid loodavad valimistel Punaarmee fännide häältele.

Isamaa ja Res Publica Liit tegi ettepaneku eraldada 2011. aasta linnaeelarves Raadi memoriaalile Tartu ajalugu objektiivselt kajastava infotahvli ülespanekuks 100 tuhat krooni, kuid rahanduskomisjon Reformierakonna dirigeerimisel stendi ei pooldanud. Teiste hulgas oli Raadi infostendi ülespaneku vastu ka varasem stendi fänn keskerakondlane Aadu Must.

Käesoleval neljapäeval kinnitatakse "demokraatlikule linnale kohaselt" Tartu 2011. aasta eelarve.

Allikas: Sõltumatu Infokeskus

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP