RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 29. detsember 2010

MATTI ILVES: ANDMED EESTLASTE ARVU KOHTA EESTIS

Kirjutasin siin, et Eestis elab veel 0,8 miljonit eestlast - arvestuslikult. Ma väga palju ei eksinud, just praegu sain täpsed andmed:

Lugupeetud härra Ilves
Vastuseks Teie 16.12.2010 kirjale, milles esitasite küsimusi seoses teisel iseseisvusajal Eestist välja rännanud inimeste ja Eestis elavate eestlaste kohta, anname Teile teada järgmist:
Siseministeeriumi andmetel on isikute arv, kes elavad Eestis ja kes on oma rahvuseks määratlenud eestlane, on detsembri alguse seisuga 836 335.
Statistikaameti ülesanne on pakkuda usaldusväärset statistikat rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majanduse olukorra kohta. Rändestatistikaga seotud küsimuste korral palun pöörduda Statistikaameti poole.
Lugupidamisega,
(allkirjastatud digitaalselt)
Rando Kruusmaa
Migratsiooni- ja piirivalvepoliitika osakonnajuhataja asetäitja
osakonnajuhataja ülesannetes

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP