RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 22. detsember 2010

TMS: Euroopa rahvuslased Jeruusalemmas


Hiljuti külastasid Iisraeli mitmete Euroopa Liidu liikmesriikide rahvuslike erakondade esindajad, kes tegid seal järgneva ühisavalduse, millele kirjutasid alla: Austria Vabaduspartei esimees Heinz-Christian Strache; Berliini parlamendi liige René Stadtkewitz, kes lahkus Saksamaad valitsevast Kristlik-Demokraatlikust Liidust ja asutas tänavu oktoobri lõpus uue erakonna nimega Kodanikuõiguste Erakond Suurema Vabaduse ja Demokraatia Eest -- VABADUS; Belgia flaami iseseisvuslaste erakonna Vlaams Belang esindajana Filip Dewinter, kes juhib VB fraktsiooni Flaami parlamendis; ning Rootsi Demokraatide poolt alles käesoleval aastal Rootsi parlamenti valitud Kent Ekeroth, kes on töötanud varem ka Rootsi saatkonnas Tel Avivis.

Seoses meie ühise külaskäigu ja eduka vastuvõtuga Iisraelis, teatame me:

Meie poliitilise tegevuse aluseks on meie vankumatu toetus demokraatiale ja vabadusele rajatud õigusriigile, inimõigustele ÜRO Inimõiguste ülddeklaratsiooni tähenduses, rahvusvahelisele õigusele ning Lääne tsivilisatsiooni väärtushinnangutele, mis tuginevad Kreeka-Rooma antiikkultuuri vaimsele pärandile, judeokristliku kultuuri väärtustele, humanismile ja valgutusajastule.

Pärast seda kui on saadud üle 20. sajandi totalitaarsetest süsteemidest, näeb inimkond seismas end nüüd silmitsi ühe uue üleilmse totalitaarse hädaohuga: fundamentalistliku islamiga. Me peame ennast osaks üleilmsest võitlusest, mida demokraatia ja inimõiguste kaitsjad peavad kõigi totalitaarsete süsteemide ning nende käsilaste vastu. Sellest tulenevalt seisame meie esirinnas võitluses läänelikele-demokraatlikele väärtustele tugineva ühtehoidmise eest.

Seejuures lükkame me tagasi sellise kultuurilise relativismi, mis tolereerib teiste kultuuride ja traditsioonide austamist ettekäändeks tuues seda, et inimesed, eriti mitteislamiusulised vähemused, jäetakse osades muslimite kultuuripiirkondades ilma õigusest vabadusele, võrdsusele ja osalusele. See kehtib maailma kõikide osade kohta, kuigi esmajärjekorras loomulikult Euroopa kohta, sest inimõigused on universaalsed ning geograafiliselt jagamatud.

Poleemsed ja ülekohtused etteheited, et me õhutame sellise suhtumisega islamofoobiat, ei saa viia meid selleni, et me ütleksime lahti valgustusajastu kriitilisest vaimust. Selline lahtiütlemine oleks hukatuslik. Nii aetakse islami kui ühe maailma alistamise poole püüdleva totalitaarse süsteemi kritiseerimine segamini mõõdukate moslemite stigmatiseerimisega.

Eriti pöördume me aga demokraatia kuritarvitamise vastu, mida on kuulutanud üks väidetavalt mõõdukas islamist. "Demokraatia on ainult tee, mida mööda me käime kuni oleme jõudnud eesmärgini. Mošeed on meie kasarmud, minaretid meie bajonetid, kuplid meie kilbid ja usklikud meie sõdurid."

Me oleme kindlalt vastu igasugusele fundamentalismile, olenemata sellest millise religiooni või millise poliitilise liikumisega on tegemist. Meie tunnistame humanistlikke ideaale, mis on pärit valgustusajastust, ühest täiesti hädavajalikust ajaloolisest arengufaasist, mida islam ei ole seni veel läbinud. Terror on, ükskõik kelle poolt või millisel eesmärgil seda rakendatakse, täiesti vastuvõetamatu.

Iisrael kui ainuke tõeliselt demokraatlik riik Lähis-Idas on meie jaoks olulisim vestluspartner selles maailma rahutus regioonis. Regioonis, mis on pidanud leppima viimastel aastakümnetel ikka ja jälle äärmusluse ja terroriga. Meie tunnistame ilma mingite tingimusteta Iisraeli õigust eksisteerida turvalistes ja rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Nõndasamuti tuleb aktsepteerida Iisraeli õigust kaitsta ennast kõikide agressioonide, eriti islamistliku terrori eest. Me usume, et see peab olema võimalik austades samal ajal ka araablastest elanikkonna inimõigusi ja ka poliitilisi õigusi.*

Siin loetletud poliitilise tegevuse aluspõhimõtted on meie jaoks võõrandamatud ja nende üle ei kaubelda. Me lükkame tagasi igasuguse totalitaarse mõtteviisi, tulgu see vasakuäärmusluse või paremäärmusluse poolt, olgu see rassistlik või islamistlik. Põhimõtteliselt austame me igat rahvast, igat kultuuri ja igat religiooni. Me oleme aga selgelt igasuguse vägivalla, terrorismi ja totalitarismi ning religioonide poliitilise kuritarvitamise vastu. Õigus kodumaale on inimõigus, mida iga rahvas peab hoidma ja rakendama.**

2010. aasta 7. detsembril, Iisraelis

* Selle lause osas jäi VABADUS eriarvamusele ning asendas selle järgmise lausega: Inimõiguste aktsepteerimine -- ka araablastest elanikkonna puhul -- peab olema iseenesestmõistetav.

** Austria Vabaduspartei lisas ühisavaldusele omapoolse lisa, mis on järgmine: "Austria esindajate (AVP) jaoks on lisaks sellele oluline rõhutada, et Austria neutraliteet ja poliitilised traditsioonid Bruno Kreisky ajast alates annavad usutavalt neutraalse positsiooni vahendustegevuseks, mis peaks aitama jõuda selles regioonis rahu kehtestamise ja mõlemale osapoolele turvaliste riigipiirideni, ning meie tunneme ennast seotuna selle neutraalse positsiooniga."

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP