RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 9. detsember 2010

SISEMINISTEERIUMI ANDMED IMMIGRATSIOONIST

Lugupeetud Matti Ilves
16.11.2010. a esitasite Siseministeeriumile kirjale, milles palusite statistilisi andmeid viimase 10 aasta jooksul toimunud Sõltumatute Riikide Ühenduse (edaspidi SRÜ) ja Euroopa Liidu (edaspidi EL) riikidest pärit isikute Eesti sisserände kohta. Edastame Teile AS Andmevarast saadud andmed isikute kohta, kelle andmed on lisatud rahvastikuregistrisse 2001. aastal ja hiljem. Isikute sünnikohariikideks on vastavalt kas SRÜ ja EL riigid ning elukohariigiks on Eesti.
2001. aastal EL riikidest Eestisse 484 ja SRÜ riikidest 948 isikut.
2002. aastal EL riikidest Eestisse 542 ja SRÜ riikidest 709 isikut.
2003. aastal EL riikidest Eestisse 465 ja SRÜ riikidest 755 isikut.
2004. aastal EL riikidest Eestisse 681 ja SRÜ riikidest 625 isikut.
2005. aastal EL riikidest Eestisse 710 ja SRÜ riikidest 540 isikut.
2006. aastal EL riikidest Eestisse 1264 ja SRÜ riikidest 633 isikut.
2007. aastal EL riikidest Eestisse 1871 ja SRÜ riikidest 597 isikut.
2008. aastal tuli EL riikidest Eestisse 1747 ja SRÜ riikidest 570 isikut.
2009. aastal tuli EL riikidest Eestisse 1551 ja SRÜ riikidest 519 isikut.
2010. aastal tuli EL riikidest Eestisse 1470 ja SRÜ riikidest 435 isikut.
Lugupidamisega,
(allkirjastatud digitaalselt)
Ruth Annus
Siseministeerium
Migratsiooni- ja piirivalvepoliitika osakonnajuhataja
_________________
Martin Helme artiklis "Piirideta Euroopas Eestit ei ole" on toodud immigratsiooniandmed SRÜ riikidest, tsiteerin: "Teeme väikese inventuuri. 1980-ndatel saabus Eestisse aastas u 8000-10 000 inimest idast. Viimastel aastatel on meie migratsioonisaldo Venemaa ja SRÜ-ga hakanud sellele lähenema, jäädes siseministeeriumi andmetel 6000-7000 kanti aastas."
Minule anti Siseministeeriumist hoopis teised andmed. SRÜ riikidest on viimase 10. aastaga meile elama tulnud 6331 ja EL-ust 10785 inimest. Statistikaamet andis ka umbes samasugused arvud. Immigratsioon on muidugi kaunis suur (SRÜ-st ja EL-st kokku 17116 inimest 10. aastaga), kuid mitte nii suur nagu Martin Helme kirjutab.
Viimastel aastatel on kasvanud eriti Euroopa Liidust Eestisse elamaasunute arv. Võib arvata, et immigrantide arv suureneb veelgi, kui Eestis peaks elatustase kasvama.
Meil elab praegu 106 neegrit, isegi selline väike hulk võib hakata tekitama ühiskonnas probleeme. Neegrid asutasid juba Afro-Est Inimõiguste Assotsioon MTÜ, ilmselt nad arvavad, et nende inimõigusi rikutakse. Sellised probleemid aina suurenevad immigratsiooni kasvades.
M.I.

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP