RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 11. detsember 2010

KIRI ÕIGUSKANTSLERILE

Avaldust loomulikult menetlusse ei võetud ja vastati, et kõik on põhiseseadusega kooskõlas. Seepeale saatisin neile üpris teravas toonis järgmise kirja:
Tere!

Tänan vastuse eest. Ma ei ole loomulikult selle vastusega rahul ja leian endiselt, et meie valimisseadus ei arvesta valijate tahteavaldusega, ning häälte ülekandmine toimub. Näiteks Tartu- ja Jõgevamaa rinkonnas IRL-i nimekirjas kandideerinud Joel Luhamets sai teise tulemuse, kuid Riigikogusse ei pääsenud ainult seepärast, et oli parteikontoris koostatud nimekirjas tagapool.
Õiguskantsleri poole pöördusin juba teist korda, eelmisel korral oli tegemist informatiooni vaba leviku piiramisega seoses meie partei ajalehe "Rahvuslik Koguja" levitamisest keeldumisega. AS Lehepunt meie ajalehte müüki ei võtnud, kuid (nagu ma nüüd tean) levitas samal ajal keskerakonna häälekandjat.
Mulle tundub, et õiguskantsleri poole pöördumine on tulutu ja poliitkartelli ringkaitsest läbimurdmine pea võimatu isegi põhiseadusele toetudes.
Toon ühe näite põhiseaduse "tõlgendusest":
" Riigikohus avaldas 2006. aasta mais oma seisukoha, et pärast Euroopa majandus- ja rahaliidu täieõiguslikuks liikmeks saamist tuleb põhiseaduse §-i 111 tõlgendada nii, et Eesti Pangale ei jää õigust emiteerida Eesti raha ega Eesti krooni. Seega jõudis Riigikohus seisukohale, et põhiseadus euro kasutuselevõtuks takistusi ei tee."
Riigikohtu seisukoht on absurdsuse tipptase. Kuidas saab selget põhiseaduse üheseltmõistetavat punti ( § 111. Eesti raha emissiooni ainuõigus on Eesti Pangal. Eesti Pank korraldab raharinglust ja seisab hea riigi vääringu stabiilsuse eest.) tõlgendada täpselt vastupidiselt?
Toon veel Igor Gräzini arvamuse EV põhiseadusest: "Eesti Vabariigi põhiseadus on eeskätt ajalooline dokument pärast seda, kui Eesti Vabariik lakkas olemast suveräänse riigina. Seda dokumenti arvestatakse, aga vaid jõudumööda ja seal, kus tal on veel mõtet."
Kui juba EV põhiseadust nõnda tõlgendatakse ja nii sellest arvatakse, siis tekkib paratamatult tunne, et inimesed on meie riigis kaitseta.

Lugupidamisega,
Matti Ilves
Vastust sellele kirjale ma ei oodanud, kuid see tuli. Järgnev SI teade on koostatud selle vastuse alusel.

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP