RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 21. detsember 2010

VEIKO RÄMMEL´I BLOGIST

VEIKO RÄMMEL: KA MOSKVA PATRIARHAADI ÕIGEUSU KIRIK ASUS KAITSMA SAVISAART!


Mr. Jakunini juhitav fond, kes Savisaarele raha eraldas oli esimene ida poolt, kes oma marionetti Savisaart (Bureišin) kaitsma asus, üpris ettearvatult sekundeeris talle ka Kirik ise. Meie Kiriku portaalis avaldatud uudisest selgub, kuidas Kiriku välissuhete asejuht Nikolai Balašov leiab, et Õigeusu Kiriku ehitamiseks vahendite kogumine ei ole Venemaa mõju suurendamine Eestis.

Tuleb siis austatud ülempreestrile järjekordselt meenutada tõsiasja. Kirik oli, on ja jääb Venemaal riigivõimu käepikenduseks. Juba aegade hämarusest on teada, et tuleb Vene Kirik ja talle järgneb võim või vastupidi. Kunagi lubasid tsaarid väljarändajatele Eestist Venemaa avarustes maad, eelduseks oli vaid usuvahetus. SIC! Seega suurendades MPÕK-i kandepinda Eestis, suurendatakse ka Vene mõju Eestis. MPÕK erineb selles osas protestantlikest Lääne Kirikutest ja neid ei saa ühele pulgale asetada. Kunagi, kui Ida-Rooma impeerium (Bütsants) langes, sõnastas tollane metropoliit, kes veel Kiievis asus, III Rooma doktriini, mis lühendatult seisnes asjaolus, et nüüd on Venemaa III Rooma ja IV ei tule ehk Venemaa peab seisma kogu kristliku maailma eest. Sellest juhindudes on Venemaa käitunud tänaseni. Kirik Venemaal toetab riigivõimu ambitsioone väikerahvaste koloniseerimisel ja assimilleerimisel ja siin ongi oht meie jaoks.

Tulles tagasi Lasnamäe Kiriku juurde. Jääb arusaamatuks, miks on ühte piirkonda vaja kaht uut MPÕK-i Kirikut, Maardus ju on? Maardu ja Lasnamäe vahe on olenevalt konkreetsest asukohast 3-5 kilomeetrit ja bussiühendusel ei ole samuti midagi viga. Ma ei usu kohe kuidagi, et õigeusklike arv seal piirkonnas nii suur on, et nad ühte kogudusse ära ei mahu. Vaadates rahvaarvu, ega ei olegi. seega on tegemist otsese venestamise katsega või õigemini venestamisega, antud piirkonnas. Me teame, et Vene keelt suhtluskeelena tarvitav elanikkond on rõhuvas enamuses Savisaare valijad, teame ka nimetatute asumist idapoolse vaenuliku meedia mõjusfääris, edasi võib igaüks ise mõelda. Selleks et järeldusi teha ei pea olema KAPO töötaja.

Üks mõte veel, pidevalt käib jutt, et võim ei peaks sekkuma Kiriku tegemistesse, kuna Kirik on riigist lahutatud, siis millest muust, kui isiklikest poliitilistest ambitsioonidest on kantud Tallinna linnapea "suur hool ja armastus" just selle ühe konfessiooni eest.

Ülempreestri võrdlus Peterburi Jaani Kiriku ehitusega on pehmelt öeldes kohatu. Kõikjal maailmas, kus on multietniline elanikkond on vähemustel oma Pühakojad, näiteks USA-s ja vana ning traditsioonidega Peterburi Jaani Kiriku taastamist ei saa kuidagi pidada sekkumiseks Venemaa siseasjadesse. Mõju, mida omab see üks kogudus väljaspoole oma Kirikut, ei ole võrreldav MPÕK-i mõjuga Eestis. Ortodoksi õigusest lähtuvalt, mis pandi paika juba II Kirikukogul muinasajal, ei tohiks MPÕK siin üldse iseseisva Kirikuna tegutseda, vaid peaks allumma EAÕK-i metropoliidile.


Moskva patriarhaadi esindaja leiab, et kui Tallinna linnapead Edgar Savisaart peetakse Vene „mõjuagendiks“, siis tuleks eestlaste abi Peterburi luterliku Jaani kiriku taastamisel „hinnata sekkumisena Vene Föderatsiooni siseasjadesse.“ Meie Kirik

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP