RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 22. august 2014

HEIDI TAMM: Eile oli Ungari Põhiseaduse Päev!

UNGARI UUS PÕHISEADUS, mis muuhulgas sätestab loote õiguse elule ning abielu kui mehe ja naise vahelise liidu, on koos muude hiljuti vastu võetud ja väidetavalt demokraatiat pärssivate õigusaktidega esile kutsunud rahvusvahelise progressiivse üldsuse pahameeletormi. Briti sekularistide arvates on uue põhiseaduse dikteerinud Rooma paavst.

Konservatiivseid väärtusi toetav põhiseadus, mis jõustus 1. jaanuaril, defineerib abielu mehe ja naise vahelise liiduna, välistades seega võimaluse tunnustada abieluna samasooliste isikute kooselu. Ungari homode ja lesbide ühendus palus presidendil jätta põhiseadus jõustamata ning anda „parlamendile uus võimalus koostada tõeliselt modernne, euroopalik konstitutsioon [---] poliitilise pamfleti asemel, mis on motiveeritud homofoobsetest eelarvamustest“.

Seksuaalvähemuste rahvusvahelise assotsiatsiooni Euroopa regiooni juhatuse kaasesimees Martin K. I. Christensen aga palub asjasse sekkuda Euroopa Liidul, kuna tema hinnangul on Ungari uus põhiseadus vastuolus Euroopa põhiõiguste hartaga ning kujutab endast sammu võrdsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtete vastu.

Kuid paljude usuühingute jaoks on problemaatiline hoopis koos põhiseadusega jõustunud religioossete ühenduste tegevust käsitlev seadus. Nimelt jääb riigis tegutsevast rohkem kui 300 usulisest ühendusest ja organisatsioonist riiklik tunnustus alles vaid neljateistkümnele, mille seas on katoliku, ortodoksi, reformeeritud ja luterlik kirik ning mõned juudi usukogukonnad. Paljude idamaiste usundite, uute usuliikumiste ja protestantlike ühenduste kõrval kaotavad ametliku staatuse ka mitmed katoliku kiriku ordud ja liikumised nagu benediktiinid, karmeliidid ja Opus Dei.

Põhiseaduse muutmise taga on paremtsentristlik võimupartei Fidesz, kellele kuulub parlamendis rohkem kui kaks kolmandikku saadikukohtadest. Koos uue põhiseadusega võeti vastu ka mitmed seda toetavad alusseadused. Opositsiooni jäänud sotsialistid süüdistavad peaminister Viktor Orbanit diktatuuri kehtestamise püüdes. Sotsialistide eestvõttel tulid Budapesti tänavatele protestima tuhanded inimesed.

Ungari demokraatia pärast on nüüd mures kogu inimkonna progressiivset üldsust esindavad poliitikud ja inimõigusaktivistid, kes heidavad Ungari valitsusele ette natsionalismi ja kaugenemist euroopalikest väärtustest. Eelmisel nädalal saatsid Ungari peaministrile mureliku kirja USA välisminister Hillary Clinton ja Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso.

Ka inimõigusorganisatsioonid nagu Human Rights Watchs ja Amnesty International ei ole kriitikaga Ungari uue põhiseaduse aadressil kokku hoidnud. Briti sekularistide ühingu kodulehe väitel on aga põhiseaduse dikteerinud koguni Rooma paavst ise ja sellesse on sisse kirjutatud „katoliiklik dogma“.

Allikas: Facebook

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP