RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 15. august 2014

Õppimine

Õppimise protsess baseerub stereotüüpide formeerumisel , mõningatel fikseeritud tõdedel , mis loovad aluse meie teadmistele . Me tavaliselt unustame , vahetevahel teame , millisel moel need tõedsaid omandatud . Palju aga lihtsalt võetakse meie poolt usuna , mis meie teadmistes kinnistub kindlate stereotüüpidena . Meil tekib kindel arusaam , et see on ümberlükkamatu tõde , mis ei kuulu vaidlustamisele , sest teisiti ei saagi olla . Reflektoorsed stereotüübid õppimise protsessis omavad kahetist , vasturääkivat iseloomu . Ühest küljest , nad aitavad lihtsustada õppimise loomingulist protsessi , aidates laialdaselt kasutada teadmisi ja oskusi , mis kujutavad keerukat stereotüüpide kompleksi , kuid teisest küljest piiravad nad uue omandamist , mis väljub tavaarusaamade raamidest , või räägivad sellele vastu milleski . See leiab väljenduse sakraalses väites "See ei saa olla võimalik seetõttu , sest see räägib teaduse teadmistele vastu " (õigemini üldtunnustatud stereotüüpide
kompleksile).
Paljud õpetlased , oma eriala teadmiste suurepärased spetsialistid , on seisundis , mis ei lase neil ületada stereotüüpide barjääri , eitades algselt kõike , mis ei lähe kokku nende maailmavaatelise kontseptsiooniga . Formuleerunud stereotüübid on väga püsivad ja tihti säilivad kogu eluks . Nende lõhkumine tavaliselt osutub väga valulikuks , tekitab ärritust , ebamugavust , viib tõsiste psühhiliste tasakaaluhäireteni , kuni stressiseisundini , mis omakorda võib viia insuldi , infarkti tekkimiseni . Selle tagajärjeks on kontseptsioon meie teadmiste lõpetatusest , mis deklareerib , et kõik põhjapanevad tõed on juba teada ja jääb vaid üle neid laiendada ja süvendada meie teadmisi olemasolevate maailmavaateliste kontseptsioonide baasil .

Stereotüübid määravad olulisel määral ka moraalsed normid , formuleerivad poliitilised , usulised ja maailmavaatelised kontseptsioonid . Käitumuslikud stereotüübid on väga erinevad ja määravad paljuski meie käitumise , meie arutluse toimuvast , formeerivad meie suhtumist ümbritsevasse . Tänu stereotüüpidele me TEAME , kuidas end ülal pidada sel või teisel juhul , TEAME , mis on halb ja mis hea , TEAME kel on õigus , kel pole . TEAME , kuid see ei tähenda hoopis , et see ONGI TÕEPOOLEST NII , sest stereotüübid , millel meie arutlused baseeruvad , võivad formuleeruda VALEDEL eeldustel , või suhtelistel , mitte alati põhjendatud tingimustel .
Seejuures on stereotüüpide kujunemine kohustuslikuks elemendiks iga elusstruktuuri formeerumisel , ilma nendeta on võimatu nende eksistents , areng ja taastootmine . Kuid stereotüüpide formeerumisega kujuneb teatav organismi tegevuse konservatism , sealhulgas mõtlemise protsessis .

Järelikult , et töötada välja printsipiaalselt uusi kontseptuaalseid lahendusi , on hädavajalik eelkõige eemale heita laialdaselt levinud üldtunnustatud stereotüübid ja püüda formuleerida neid tõepäraste faktide objektiivse analüüsi baasil , loobudes eelnevalt tehtud järeldustest , kuivõrd ka need ei tunduks vaieldamatud ümbritsevas maailmatunnetuses . Nähtavasti , eelkõige on vaja selgitada , kuidas me seda maailma tunnetame ja kuidas see vastab REAALSELE tegelikkusele

Allikas: http://web.zone.ee/mulk/6PPIMINE.pdf

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP