RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 11. august 2014

Üleskutse homoaktivistidele ja nende pooldajateleTeatud poliitiline klann meie ühiskonnas on kindlal sammul liikumas samasooliste paaride kooselule õigusliku tunnustuse andmise suunas. Vaatamata enamuse vastuseisule või sellega mitte nõustujate argumenteeritud faktidele antakse seaduse loojate poolt roheline tuli homoideoloogia pealetungile kogu ühiskonnas.

Viimatises emadepäeva kõnes austet president Toomas-Hendrik Ilves lausa hurjutas eesti rahvast sallimatuses ja kolkalikus suhtumises ning väljendas otsese mõttes, et pole mõtet vastu seista samasooliste paaride seaduslikule tunnustamisele, kuna me peame ju olema tolerantsed kõigi suhtes (just kui väljendaks vastuseis perekonna ja abielu institutsioonide ümberdefineerimise püüdlusele sallimatust). Lisaks kõik, kes ei lähe kaasa selle homopropagandaga või julgevad väljendada teistsugust moraalsetel printsiipidel tuginevat arvamust, on sallimatud ja vihavaenu õhutajad ning kuuluvad suisa Kremli meelsete leeri.

Kõike seda toimuvat kuuldes ja nähes tuleb kahjuks karta, et nii ehk naa surutakse homosuhetele õigusliku tunnustuse andmine ükskord läbi. Ja vaatamata sellele, et juba üle 48 000 inimese on oma allkirja selle seaduse vastu andnud. Vaatamata sellele, et mitmed organisatsioonid on samasooliste kooselu seaduse mittetunnustamise poolt (eelkõige kristlikud ja kiriklikud organisatsioonid). Vaatamata sellele, et mitmed ühiskonnas tunnustatud tegelased on teinud üleskutse mõistlikkusele ja perekonna alusväärtuste kaitsmisele (nt Priit Sibul, Erki Nool, Urmas Reinsalu jpt). Vaatamata sellele, et SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks on teinud põhjalikku selgitustööd homoseksuaalsuse olemusest ja selle ohtudest ning tagajärgedest kogu ühiskonnale. Vaatamata sellele, et rahva enamus on gay-, lesbi-, transseksuaalidele seaduslikku tunnustuse andmise vastu.

Vaatamata kõigele kasutab hetkel võimul olev poliitiline eliit teerulli poliitikat ja sõidab ükskõikselt ning südametult rahvast lihtsalt üle! Kas mul peaks veel olema sellise valitsuse vastu lugupidamine, kellele ei lähe korda rahva hääl!?

See, mis me ühiskonnas hetkel toimub, nimetaksin ma homoideoloogia vahendeid valimata agressiivseks pealesurumiseks ning perekonna alusväärtuste lammutamiseks.

Samasugune taktika käis ka nõukaajal – ateismi kui Jumala eitamist käsitlevat maailmavaadet suruti kõigile peale, tahtsid sa seda või mitte.

Nõukaajal tõlgendati ateismi vastaseid väljaütlemisi rünnakuna kommunismi vastu nii, nagu hetkel tituleeritakse homoideoloogia vastaseid sallimatuteks vihaõhutajateks. Ja nii, nagu häbimärgistati ning kiusati taga ateismi vastaseid, nii hetkel käitutakse ka nende suhtes, kes julgevad avaldada oma taunivat arvamust homoseksuaalse eluviisi suhtes.

Olgu siinkohal kasvõi näitena ära toodud see, kuidas käituti ja milliste rõvedate ja nilbete piltidega kujutati katoliku kiriku Hispaania kardinali Fernando Sebastian, kui ta julges öelda, et homoseksuaalsus on haigus ja see on ravitav nii nagu tema kõrgvererõhutõbi on ravitav. Rääkimata juba sellest, kui alandavalt avalikus meedias homolike kalduvustega persoonid kohtlevad kõiki neid, kes julgevad nende sättumuse vastu sõna võtta. Siit tuleb ka minu küsimus kõikidele homokalduvustega persoonidele: Kes keda siin solvab või kes siin siis ikkagi vaenu õhutab? Seega paralleelid eelpool nimetatud kahe ühiskonna alusmoraale lammuta maailmavaate vahel on ilmselged.

Palju juba ei puudu sellestki, et varsti hakatakse homoideoloogiat mittetunnustavaid ühiskonna liikmeid taga kiusama. Muide, osades riikides see juba toimubki! Ja näiteks 17. aprillil 2014 Eesti Päevalehes avaldatud artikli kohaselt homoaktivistist võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper kutsub vaenu õhutamise keelu laiendamise teel traditsiooniliste vaadetega inimeste sõnavabadust maha suruma.

Jälgides poliitilise eliidi sõnavõtte ja hoiakuid rahvaenamuse kahjuks, tuleb siiski tõdeda, et samasooliste paaride tunnustamise eest pole meilgi lõpuks pääsu. Ükskord nad ikka võtavad selle sisuliselt "homoabielu" seadustava õigusakti silmagi pilgutamata vastu. Juba ongi esimene samm tehtud traditsioonilise perekonna kui riigi alustala lõhkumisega kooselu seaduse eelnõu toetamisega, mis kava kohaselt jõustub seadus 1. jaanuaril 2015.

Aga kõige selle juures tekib minul alalhoiu ja enesekaitse instinkt. Mina näiteks ei tahaks elada ühiskonnas, kus levivad igasugused perverssused, kus riiklikult tunnustatakse hälbelisi ja loomuvastaseid kalduvusi ja antakse neile lausa seaduslik kaitse, kus avalikult häbimärgistatakse traditsioonilistest tõekspidamistest kinni hoidvaid inimesi, kus minu laste areng ja heaolu on tugevasti häiritud ühiskonnas leviva ebakõlbluse tõttu.

Hetkel mina tunnen ennast tugevasti puudutatuna ja häirituna, kuna traditsiooniline perekond kui riigi alustala on tugeva surve ja rünnaku all homoideoloogia pealetungi tõttu. Tahan hoida ja kaitsta neid väärtushinnanguid ja moraalseid tõekspidamisi, mis mulle on tähtsad ja olulised. Siit ka minu üleskutse homoideoloogia pooldajatele:

  1. Jätke palun mind, minu perekonda ning lähedasi, last(lapsi), minu usku sellest mängust välja. Ma ei nõustu teie loomuvastaste kalduvustega ega kavatsegi seda teha! See, et tee tahate panna (pigem sundida) kogu ühiskonda enda moodi elama ja kõiki institutsioone enda moodi käituma, muudab teid veelgi rohkem vastuvõetamatuks ja eemaletõukavaks.
  2. Ärge tulge oma väärustunud maailmavaadet mulle, minu perele ja lähedastele peale suruma. Ma ei võta teie loomuvastast ja kõigi bioloogilistele reeglitele mittevastavat maailmavaadet mitte kunagi vastu ega kavatsegi seda teha!
  3. Ma ei nõustu sellega, et minu lapsele hakatakse koolis või lasteaedades pähe määrima homoseksuaalsust kui normaalset nähet. Kui seda hakatakse tegema, siis oma last kaitsen ma selle eest häälekalt, demonstratiivselt ning kasvõi oma elu hinnaga!
  4. Lõpetage kõikide nende isikute või organisatsioonide mustamine, alandamine, häbimärgistamine, nilbustega kujutamine nii avalikus meedias kui ka isiklikes pöördumistes! Seda tehes kas mitte te ei riku sellega sõna- ja südametunnistuse vabadust. Teie, kes räägite sallivusest ja tolerantsusest, olete teiste suhtes ühed kõige sallimatumad ning teiste vihkajad.
  5. Saage ometi aru sellest, et enamus rahvast on samasooliste paaride kooselu seadustamise vastu. Miks te eirate seda ja lihtsalt sõidate külmalt rahva arvamusest üle! Elage oma elu nii kuis tahes, aga miks peavad kõik teised seda nägema, tunnustama ning valdavas enamuses vastuvõetamatule seadusele alluma. Teid saaks õigustatult nimetada kogu rahva vaenlasteks!
  6. Ja viimaks veel, soovitan kõigil läbi lugeda raamatukese, mille autoriks on Varro Vooglaid ja mis kannab pealkirja "Kuidas tunda ära homoliikumise valed ja need ümber lükata" (2014).

Lõpetuseks tahaks öelda Martin Luther Kingi kombel: "I have a dream…"

Mul on üks unistus, et võidab terve mõistus ja perekonna väärtused tõusevad taas au sisse.

Mul on üks unistus, et kõik seaduse loojad austavad perekonda (mis koosneb mehest ja naisest) kui riigi alustala ning kaitsevad põhiseaduslikult perekonna institutsiooni kui rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alust.

Mul on üks unistus, et lõpeb ükskord ära homoideoloogiline ajupesu ning kogu ühiskond jääb nende lätete juurde, mida põlvkondande kaupa on meile edasi antud ning mis on meid ka kõige raskematest aegadest läbi aidanud.

Mul on üks unistus, et rahvateenrid ei kooguta enam homopropaganda ees ja seisavad selle eest, et Eesti perekonnad oleksid kaitstud sisemiste ja väliste ohtude eest nii ideoloogiliste kui ka poliitiliste agressorite puhul.

Mul on üks unistus, et mu lapsed kasvavad Eestis, kus abielu mehe ja naise vahel on püha liit, perekond kaitstud ning puutumatu!

Mul on üks unistus…

A. Tallerma
Baptistikoguduse pastor

Allikas: http://www.decivitate.ee/?news_id=2336

2 kommentaari:

Oleg 12. august 2014, kell 17:48  

Ja lapsi hakkavad tooma kured.

Anonüümne 13. august 2014, kell 16:25  

Peamine: ka tahate olla NATO liige?!
Kui ikka tahate, siis NATOS on geiõigused ja kaitse kõrgemal tasemel kui rahvuse,keele, perekonna ja kultuuri kaitse. Seda J.Bideni mõtteaarenduses.
Seega geid on eestluset tähtsamad! tahad NATOT!Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP