RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 29. august 2014

MATTI ILVES: AVALDUS ÕIGUSKANTSLERILE

Tere lp. õiguskantsler hr. Indrek Teder!

avaldus

1. märtsil 2015. aastal on meil järjekordsed Riigikogu valimised, aga paistab, et need toimuvad jälle põhiseadusvastase valimisseaduse alusel.
Põhiseaduse § 60 ütleb: "Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed."
Põhiseadus nõuab täiesti selgelt ja üheselt, et valimised peavad olema otsesed. Meie valimissadus ülekantavate häältega aga rikub seda põhiseaduse sätet.

Kirjutasin selles küsimuses kunagi ka justiitsministrile kuid tulemusteta. Vastati üldiselt nii: "Kokkuvõtvalt leiame, et nii proportsionaalne valimissüsteem kui ka valimistel kasutatav valimistulemuste kindlakstegemise kord ning mandaatide jagamise viis on kooskõlas põhiseaduses tulenevate valimist käsitlevate põhimõtetega."
Vastuskirjas puudutati pikalt proportsionaalsuse põhimõtet, kuid mitte poole sõnagagi ei räägitud põhiseaduse nõudest, et valimised peavad olema ka otsesed.

Palun nüüd Teil algatada menetlus, et viia valimisseadus vastavusse põhiseadusega.

Lugupidamisega,
Matti Ilves
28. august 2014.a.

Automaatvastusest: Teie avaldus on esitatud!
Avalduse, märgukirja ja selgitustaotlusele vastame hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul saabunud dokumendi registreerimisest arvates.

Kui vastuse saan, avaldan selle ka blogis "Rahvuslane" koos minupoolsete kommentaaridega.

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP