RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 12. august 2014

Vastused sagedamini esitatavatele küsimusteleSeoses Tartu Hoiu-laenuühistu ja ühistegevusalase selgitustööga kerkib üles rida küsimusi, mida küsitakse ikka ja jälle. Sel otstarbel usutles Ühistulehe toimetus Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse liikmeid.
Mis eesmärgil on Tartu Hoiu-laenuühistu ellu kutsutud?
Andro Roos: Tartu Hoiu-laenuühistu eesmärk on tagada Eesti inimeste ja ettevõtete finantsiline sõltumatus. See tähendab, et igal inimesel peab olema õigus ennast oma kompetentsi raames loovalt teostada. Taktikaliselt viib ühistu seda eesmärki ellu, kaasates raha ülejäägiga liikmetelt hoiuseid ning laenates need investeeringuvajadusega liikmetele. Nii ringleb Eesti inimeste ja ettevõtete raha Eesti rahva enda hüvanguks, soodustades iga liikme tegevust.
Kes saavad kasu Tartu Hoiu-laenuühistu tegevusest?
Andro Roos: Tartu Hoiu-laenuühistu on kõigi liikmete ühine ettevõte, kus igal liikmel on sõltumata kapitaliosaluse suurusest üks hääl, õigus saada osa ühistu teenustest ning jaotatavast kasumist. Kui rikastub Tartu Hoiu-laenuühistu, siis see tähendab vaid üht – rikastuvad kõik Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed ja ei keegi muu. Liikmed on ise Tartu Hoiu-laenuühistu omanikud ning juhivad ise ühistu tegevust.
Kuidas Tartu Hoiu-laenuühistu tagab hoiustajate raha säilimise?
Andro Roos: Tartu Hoiu-laenuühistu on moodustanud ulatusliku kulla- ning välisvaluutareservi, mis moodustab vähemalt 15-20% kaasatud hoiustest. Kuni 80-85% kaasatud hoiustest laenab Tartu Hoiu-laenuühistu välja maksejõulistele liikmetele: kodumaa inimestele ja ettevõtetele. Kõik väljastatud laenud on tagatud kinnisvarahüpoteegi, usaldusväärse käenduse või pandiga. Laenu väljastamine toimub eranditult pärast väga põhjalikku taotleja maksevõime analüüsi. Seega on kaasatud hoiused alati kindlalt tagatud.
Kas hoiu-laenuühistu pole mitte väga keeruline ning Eesti rahvale arusaamatu ajast ja arust ettevõtmine?
Andro Roos: Tänu ülesnäidatud üksmeelele ja ühistegevusele pani Eesti rahvas Vabadussõjaga aluse Eesti omariiklusele. Hilisem ühistute, iseäranis hoiu-laenuühistute, tegevus aitas ühistegevusele koondunud eestlastel saada vabaks ka finantsiliselt ja majanduslikult. Ühistute tegevus aitas jõuliselt kaasa sotsiaalselt õiglase Eesti riigi kindlustamisele ja arendamisele. Sotsiaalne õiglus on inimõigus ka täna – kuid sellest on peaaegu terves maailmas puudus. Just sotsiaalse õigluse kindlustamiseks ja arendamiseks on vajalik Tartu Hoiu-laenuühistu ja tema liikmete tegevus.

Kuidas võidate usalduse?
Erki Pisuke: Me selgitame inimestele kõik oma tehingud, protsessid ning pakutavad teenused lihtsalt ning arusaadavalt. Tartu Hoiu-laenuühistu ei küsi iga toimingu eest eraldi tasu ning kõikide liikmetega tegeleme personaalselt.
Usalduse võidame faktide abil: hoiuste ja laenude intressid ning lepingutasud räägivad enda eest.
Kes võib saada Tartu Hoiu-laenuühistu liikmeks?
Erki Pisuke: Ühistu liikmeks võib saada igaüks, kel elukoht Eestis või kes omab Eestis kinnisasja. Liikmeks võib astuda nii füüsiline kui juriidiline isik. Tartu Hoiu-laenuühistu tegevuspiirkond on terve Eesti.
Milliseid teenuseid pakub Tartu Hoiu-laenuühistu veel peale hoiustamise ja laenamise?
Erki Pisuke: Tartu Hoiu-laenuühistu pakub liikmetele veel garantiisid, liisingut ja faktooringut. Läbi tütarettevõtte (Lõuna Kindlustusmaakler) vahendab ühistu liikmetele ka Eesti kindlustusseltside kindlustustooteid.
Miks peaksin laenama just Tartu Hoiu-laenuühistust?
Märt Riiner: Kui võimalik, on parem mitte üldse laenata. Samas – teatud juhtudel osutub laenamine vajalikuks ning kui juba laenate, siis on mõistlik seda teha läbi omaenda ettevõtte – Tartu Hoiu-laenuühistu.
Miks peaksin ostma kindlustuse läbi ühistu, või üle-üldse – miks peaksin ostma kaupu või teenuseid kaasliikmetelt?
Märt Riiner: Tartu Hoiu-laenuühistu toimib rangelt vabatahtlikkuse alusel – sundi midagi ühistu vahendusel osta, müüa või ajada äri kaasliikmetega, ei ole. Samas, ühistu kui terviku ja oma kaasliikmete tegevust soosida on mõistlik ja kasulik. Lisaks saadavatele püsisoodustustele aitab selline käitumine jätta raha ringlema liikmete kätte ning see ei liigu võõraste huvide teenistusse. See tagab, et jõud mitte enam ei peitu ühistegevuses, vaid ühistegevus ise ongi Tartu Hoiu-laenuühistu liikmete ühine jõud!

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP