RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 6. jaanuar 2011

Kartellivastastest jõududest kaks päeva enne Paide kongressi


SI-5

Kõigepealt jõud, mis osalevad Paide kongressi ettevalmistustes

Eesti Iseseisvuspartei

Riigikogu valimistele kartellivastaste jõudude nimekirja esitada lubanud erakonna veebilehel seisab, et "ühinemisest on praeguse seisuga huvitatud kokku 4 organisatsiooni, kaks nendest on registreerimata erakonnad. Kõik nad on huvitatud ühinemisest organisatoorsel tasandil Eesti Iseseisvusparteiga, et ühiselt koostada läbilöögivõimeline kandideerijate nimekiri EIP lipu all."

EIP märgib, et Paide Kultuurikeskuses toimuvale vabakodanike ühinemiskongressile on kutsutud mitteparteilased, kes "soovivad meid aidata valimiskampaania ajal, või siis koguni liituda EIP-ga. Loodetavasti tuleb selliseid inimesi rohkesti ja nad saavad olema abiks EIP oma  kampaaniameeskonnale. Kõik EIP liikmed on samuti kutsutud osalema, et liituvate jõududega koos ühiselt kuulata, rääkida, arutleda, kavandada, otsustada."

EIP viis novembris läbi ka valimiste teemalise ümarlaua, lähemalt http://si.kongress.ee/iseseisvuspartei-kaeivitas-rahvuslaste-valimisnimekirja-uemarlaua-2.html

Kristiine Üürnike Ühendus

EIP lehel tsiteeritakse tunnustavalt ka Paide kongressi peakorraldaja, sundüürnike organisatsiooni MTÜ Kristiine Üürnike Ühendus pressiteadet: "Riigikoguvälised eestimeelsed organisatsioonid ühinevad ja kutsuvad ühinemiskongressile kõiki vabakodanikke, kes soovivad kandideerida Riigikogu valimistel, et luua iseseisev ja edukas Eesti Vabariik. Kutsutud on ka need vabakodanikud, kes soovivad meie algatust toetada."

Ühenduse juht Henn Leetna saatis laiali teate, milles kutsub sundüürnikke osalema kongressil ning seal "iga sundüürnik võib teha ettepanekuid eluasemeprobleemi lahendamiseks". Leetna ringkond alustas ühisnimekirja ettevalmistusi juba oktoobris, lähemalt http://si.kongress.ee/moodustamisel-on-seni-registreerimata-poliitiliste-joudude-uehine-valimisnimekiri-2.html

Vabade Kodanike Ühendus

Kongressile on nime andnud erakonnaks kavandatud MTÜ Vabade Kodanike Ühendus, mida juhib endine Rahvaliidu aseesimees Ingvar Tšižikov. "Kahtlemata läheme sinna koosolekule, kuid nende nimekirjas kandideerimisest on esialgu vara rääkida," on ühenduse pressiesindaja Veiko Rämmel reserveeritud.

Õnnelike Inimeste Erakond

Neljas suurem partner, Õnnelike Inimeste Erakond on kongressi suhtes optimistlik ning avas ka sündmusele pühendatud erilehe facebooki keskkonnas, lähemalt http://www.facebook.com/event.php?eid=120098221394424&bcode=09b4Z.

"1992. aasta põhiseaduses on sätestatud ühemõtteliselt, et Eesti on iseseisev ja suveräänne riik igaveseks ajaks. Riigikogu ja valitsus on aga õiguslikult ülimuslikuks seaduseks mahhineerinud Euroopa Liidu põhiseaduse (Lissaboni lepingu). Kuna iseseisva riigi territooriumil ei saa aprioorselt olla põhiseaduse suhtes ülimuslikku seadust, siis järelikult on 1992. aasta põhiseadus praegu kehtetu ja Eesti ei ole iseseisev ega suveräänne riik, vaid on Euroopa Liidu nimelise liitriigi liiduvabariik," edastab ÕIE juht Tarmo Kruusmägi kartelliväliste jõudude mõtteid.

Muud jõud ja tegurid

Eesti Rahvuslik Liikumine

Pärast sügisel nurjunud ühinemiskatset kristlaste erakonnaga vaibus liikumine varjusurma, kuid saatis siiski sõnumi kongressi korraldajatele. "Ühinege Eesti Rahvusliku Liikumisega... ja muud ei midagist," soovitas Olev Vallimaa.

ERL juhatuse liikmed on teatanud, et  püüavad parlamenti murda üksikkandaatidena. Kuna üksikkandidaadi künnis on üle 10% häältest (erakonnal 5%), pääseb ta parlamenti vaid hiigelsuure edu korral. Kuna ta ei saa ka hääli mõttekaaslastele edasi kanda (erinevalt erakonnast), oleks  ka harukordse edu korral saadikukohtade hulk tühine. Samas taotlevad rahvuslikud ja eurovastased üksikkandidaadid hääli just kartellivälises niššis, tehes vastupanujõududelt häälte äranapsamisega kartellile teene.

Tõenäoliselt ei liitu ERL kummagi kartellivälise jõu nimekirjaga (ka kristlased lähevad valimistele). ERL ideoloog Martin Helme on ometigi vihjanud, et talle sobiks kandideerimiseks ka jõud, kes "suudaks ja tahaks pakkuda tegelikku alternatiivi praegusele võimule, selle asemel, et ennastimetlevalt istuda ja kõiki teisi oma suutmatuses süüdistada". Novembris manitses 1992. aastal suure eduga riigikokku kandideerinud Jüri Toomepuu (sai valimistel enim hääli ja tõi parlamenti kokku 7 saadikut) üksiküritajaid, et neil tuleks moodustada erakond, lähemalt http://si.kongress.ee/toomepuu-ueksikkandidaadid-moodustagu-erakond-2.html

Põllumeeste Kogu

Rahvusliku kallakuga erakonnas Põllumeeste Kogu on suvest peale segased lood. Vastupanuliikumine ERSP ja selle poliitiline tiib Vabaduspartei valmistasid kevadel erakonna rüpes ette pikaajalist valimiskampaaniat, lähemalt http://si.kongress.ee/iseseisvuslaste-uemarlaual-analueuesiti-valimiskampaania-voimalikkust-2.html

Kiiruga erakonna etteotsa veeretatud Valdo Paddar hävitas selle arengu, tagatipuks heideti elujõulisem osa erakonnaliikmetest eesotsas Tiit Madissoniga välja. Paddar õigustas väijaheitmist sellega, et vastupanuliikujad "ehitasid taevatreppi Toompeale", sellal kui minek parlamenti olevat rahvuslasele sobimatu.

Partei seisukord on täbar, kuna erakondade register jättis Paddari juriidilise manipuleerimise tõttu Põllumeeste Kogu juhatuse liikmeks ja seega ka esimeheks kinnitamata. Tänaseks on erakonna veebilehele ilmunud deviis "Valimised on võimalik!" ning Paddar teatanud, et seab end üles üksikkandidaadina. Ta püüab hääli ära võtta Viljandimaa ja Järvamaa piirkonna kartellivälistelt jõududelt.

ERSP

Uus-ERSP algataja ja alates septembrist pagulane Tiit Madisson kirjutas aastavahetusel oma uuelt kodumaalt Hispaaniast: "Kõige kurvem kogu asja juures on see, et puudub vähegi tõsiseltvõetav opositsioon praegusele poliitkartellile. Igasugused katsed luua tegus rahvuslik jõud, on kaitsepolitsei usinal ponnistusel ja üksikute ülemäära suure egoga inimeste lühinägeliku tegevuse tulemusel nurjunud. Seega ei ole võimalik nüüd, järjekordsete valimiste eel, ausatele eestlastele kedagi soovitada, kelle poolt anda oma hääl riigikogu valimistel. Ainuõige tundub valimiste boikoteerimine."

ERSP tegevus lakkab lõplikult veebilehe sulgemisega jaanuari lõpus. Suve hakul on kavas asutada Lõuna-Hispaanias Andaluusias eesti rahvuslaste koloonia.

Allikas: Sõltumatu Infokeskus
Kontakt: www.si.kongress.ee

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP