RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 5. jaanuar 2011

VEIKO RÄMMEL: RIIGIKOGU VALIMISTE PÕHIKÜSIMUS!Tänaseks on siis selge, et eelseisvatel valimistel alternatiivjõudude ühinemisest asja ei saa. Kogu lootus on rahva pettumusel kartellist ja asjaolul, et üksikkandidaadid saavad Riigikokku sisse piisaval hulgal, et natukenegi mõjutada seal toimuvad protsesse.

Laupäeval toimub Paides EIP eestvedamisel viimane katse ühineda ja koostada ühine nimekiri Eesti Iseseisvuspartei lipu all. Ma arvan, et ka see on "tühi töö ja vaimu närimine", kui kasutada Koguja sõnu. Proovima muidugi peab.

Vaatleme ka põhjuseid. Täna on Eestis järgi vaid kolm erakonda väljaspool Riigikogu, kes ametlikult registreeitud ja kelle vaated erinevad kartelli omadest. Need on Põllumeeste Kogu ja Eesti Iseseisvuspartei, lisaks Martin Helme juhitav Eesti Rahvuslik Liikumine ja Eesti Kristlik Demokraatlik Erakond. Viimased kaks pidid ühinema, kuid asja sellest ei saanud. Ilmselt nõudis ERL liiga palju ja need nõudmised ei olnud EKDE-le vastuvõetavad, kuigi ametlik vabandus oli mõlemalt poolt ilus - aega vähe.

Vaatleme varasemat valimistest osavõttu. Põllumeeste Kogu on osalenud Riigikogus, tõsi jupp aega tagasi. EIP ja EKDE ning ERL ei ole sinna kunagi jõudnud. Nii EIP, kui ka EKDE toetus valimistel on siiani olnud alla 1,5%, praeguse valimisseaduse järgi on aga pääsuks vaja 5%, mis tagaks ka 5 kohta.

Ka tänased veel mitte registreeritud erakonnad ehk siis: Vabade Kodanike Ühendus, E-Erakond, Õnnelike Inimeste Erakond ja Uus Tööerakond ning mitmed rahvaliikumised on pidanud läbirääkimisi ühinemiseks. Tulutult! Tundub, et põhjus on sama, mis eelnimetatud erakondade ühinemiste puhul, et ühise eesmärgi nimel tegutseda. Nimelt enamiku liidrite liigne oma ego upitamine ja juhindumine mitte aadetest ja rahva heaolust vaid oma enda karjäärist ja egost, sama mis kartelliparteide puhul. Põllumeeste Kogu on muidugi omaette ooper, seal upitati vanade olijate toel etteotsa keegi Valdo Paddar (kriminaalkurjategija nõukogude ajast), kes selle erakonna tegevuse ebaseaduslike meetoditega halvas ammu enne valimisi. Oli see siis kartellierakondade tellitud töö ja KAPO projekt ei oma tulemuse seisukohalt tähtsust.

Niisiis, mis jääb eestimeelsetel jõududel üle? Kuid enne vaatleks ka põhjuseid, mis on kujundanud tänase erakondade diktaadi ja rahva eemalejäämise ja võõrandumise võimust. Esmajärjekorras on süüdi kartellierakondade poolt peale surutud ebademokraatlik ja PS vastane valimisseadus, ülekantav hääl ja parteide rahastamine riigieelarvest, need loovad ebavõrdse olukorra, kus uutel tulijatel on suhteliselt võimatu tulla. Lisaks ebamõistlikult suur valimiskautsjon ning üksikandidaadile valituks osutamiseks esitatav ebamõistlikult suurem häälte arv võrreldes erakondadega. Ma ütleksin, et kautsjon ja üksikandidaadile esitatav suurema häälte nõue on suisa diskrimineeriv. Sama eesmärki teenib ka ebamõistlikult suur liikmete nõue erakondale (1000), mis sätestatud Erakonnaseaduses. Peaasi, et keegi kartellierakondade meepoti (Riigikogu ja Valitsus) juurde ei pääseks.

Põhiprobleem eelseisvatel valimistel on järelikult ebademokraatliku ja PS vastase Valimisseaduse tühistamine, et Eesti rahvas tõeliselt saaks valida, mitte ainult hääletada erakondade poolt etteantud kandidaatide vahel. Farss, aga mitte valimised. Eeltoodu on põhiküsimus eelseisvatel valimistel Läbirääkimiste käigus nägime, et kuigi enamus partnereid seda tunnistab, siiski keskenduvad nad teisejärgulistele ja populistlikele küsimustele.

Vabade Kodanike Ühenduse ettepanek on leitav SIIT!

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP