RAHVUSLANE

Rahvuslane

pühapäev, 9. jaanuar 2011

MATTI ILVES: ÄRGE TARVITAGE GENEETILISELT MUUNDATUD TOITU!

Kirjutasin Põllumajandusministeeriumi ja tundsin huvi, et kuidas on EL-us reguleeritud geneetiliselt muundatud toiduainete tootmine ja tarbimine? Vastus: 
Lugupeetav hr Ilves

Euroopa Liidus sh Eestis tohib turul olla ainult ametlikult loa saanud geneetiliselt muundatud (GM) toit ja sööt, toiduna on EL turule lubatud teatud soja, maisi, rapsi, suhkrupeedi ja puuvilla sordid. Võrreldes muu maailmaga on ELis kõige rangem geneetiliselt muundatud organismide (GMO) turule lubamise süsteem.  Erinevad GMO-d sisaldavad erinevaid geene, mis on neisse sisestatud eri viisidel, seetõttu hinnatakse iga üksiku GM toidu ja sööda ohutust eraldi.  Kõik GMO-st koosnevad, neid sisaldavad või neist saadud toidud ja söödad peavad olema vastavalt märgistatud s.t, et märgistuselt peab selguma, et tegemist on GM tootega või, et toode sisaldab GM koostisosa. Märgistama ei pea vaid toodet, mis sisaldab juhusliku saastumise tõttu alla 0,9 % turule lubatud GM materjali. Rohkem teavet leiate Põllumajandusministeeriumi koduleheküljelt www.agri.ee , kust lähete edasi järgmiselt: Põhivaldkonnad->Toiduohutus->alavaldkonnad->toidugruppide erinõuded->geneetiliselt muundatud toit.
Lugupidamisega,                                  
Külli Johanson
Põllumajandusministeeriumi
toidu- ja veterinaarosakonna
toiduohutuse büroo peaspetsialist
büroojuhataja ülesannetes
Kõik paistab nagu korras olema, meid lohutatakse, et EL-us kõige rangem kontrollsüsteem ja üldse on kõik hästi. Rääkimata jäätakse aga sellest, et selline toit kahjustab inineste tervist, mõjub laastavalt järglaskonnale ja on ohuks tervele ökosüsteemile. Toon siinkohal ühe artikli, mis neid probleeme selgitab:

Miks hoiduda geneetiliselt muundatud toidust?

GMO (geneetiliselt muundatud organism, kuhu on lisatud võõrast geneetilist informatsiooni) mõju inimese tervisele on raske hinnata, sest esineb väga palju kõrvalfaktoreid, mida peab arvestama. Samuti erinevate toidu saasteainete nagu nt. pestitsiidide jääkide, mükotoksiinide ning transgeenide samaaegne esinemaine toidus tekitab nn kokteiliefekti, mille mõju inimese tervisele on ettearvamatu. Teise organismi geenid on võimelised küll vabastama nt. taime haigustest ja kahjuritest, kuid uue taime omadused võivad tuua pöördumatut kahju loodusele.
On rida põhjuseid miks GMO on kahjulik nii meie organismile kui meid ümbritsevale keskkonnale:
  • Ühe organismi geeni viimisega teisse organismi rikutakse sellega taime füsioloogilisi barjääre. Transgeeni sisestamisel teise organismi ei saa kunagi olla kindel, et geen satub õigesse kohta. Eeldatakse selle sattumist rakutuuma, kuid selle tõenäosus võib olla isegi alla 1%. Sisestatud geen võib olla ettearvamatu käitumisega  – hakata teisiti tööle ning avaldada mõju mitmele organismi tunnusele s.h. ka mittesoovivatele. Transgeen võib hakata tootma kahjulikke produkte, mis on organismile toksilise ja allergeense mõjuga.
  • GM toidu propageerijad levitavad palju libaargumente, selgitamaks miks on vaja elusorganisme geneetiliselt muundada. Sageli tuuakse põhjuseks rahvaarvu suurenemist ja toidu mittejagumist, näljahäda, maaressursi puudumist ja madalaid saake. Tegelikult on meil maailmas kasutusest väljas ligi 1,6 miljardit ha põllumajandusmaad (allikas: OECD, ÜRO, toidu ja põllumajanduse organisatsiooni FAO koostatud aruanne http://www.oecd.org/dataoecd/2/31/43040036.pdf). Samuti pole GMO saakide osas täheldatud eriliselt suuremaid arve.
  • Inimene on harjunud sööma looduslikku toitu. Meie organism pole aga suuteline nii kiiresti muutuma ning omastama geneetiliselt muundatud toitu.
  • GM toit on madalama toiteväärtusega.
  • Geneetiliselt modifitseeritud toit põhjustab inimese soolestikubakterite tegevuse häirimist.
  • GMO on dominantsete tunnustega, levib kergesti keskkonnas ning reostab teisi taimi. Tuulega kandub geneetiliselt muundatud taimede tolm edasi teistele taimedele ning võib muuta nende geneetikat. Pole olemas meetodeid, kuidas seda levikut takistada.
  • Tihtipeale, kõik mis puudutab nende toodete ohutust inimesele, on uuringute tulemused kättesaamatud või ei tekita usaldust.  Geneetiliselt muundatud seemnete tootjad ei avalikusta sageli katsetuste tulemusi, sest uuringuid viivad läbi needsamad teadlased, kes tegelevad ka geenide juurutamisega. Lisaks võivad GMO kasutamise tagajärjed avalduda inimesel alles järgmistes põlvkondades, seepärast on vajalikud pikemaajalisemad uuringud, vähemalt loomkatsete näol.
  • Mitmed laborirottide katsed on kinnitanud, et GM toit avaldab olulist mõju viljatusele, maksa funktsioonide häirimisele.
  • Bioloogiateaduste doktor I. Jermakova teostas katse, mille käigus testis GM vs tavalise soja mõju rotipoegade tervisele. Katsetulemused näitasid, et grupis, kus ta andis rotipoegadele GM sojat, osutus 60% eluvõimetuks ning ellujäänutest peamine osa alaarenenuteks. Suurem osa rotipoegadest, keda toideti aga tavalise sojaga, arenesid normaalselt.
Saksamaa teadlaste (Puschtai jt, 1998; 1999) rida uuringuid näitasid, et pärast rottide söötmist geenmodifitseeritud kartuliga (mis tootis suurel hulgal lektiini – eriline valk, mis muudab taime kahjurputukatele mittesöödavaks), algas katsealustel siseorganite taandarengu protsess –  suurenes kõhunääre, vähenes maksatalitlus, rida juhustes kaasnes tugeva põletikuga. Avastati vähirakkude paljunemist, aju arengupeetust ning immuunsüsteemi nõrgenemist. Transgeense kartuli hävitav mõju ei ilmnenud kohe, vaid pärast seda, kui rotid olid söönud seda järjest mitme nädala jooksul. Kuid mitte ükski järelvalve asutus ei nõua sellist pikaldast eksperimentide tegemist.
Et tulevikus vältida pöördumatuid tagajärgi nii inimesele kui keskkonnale, peaks olema GM-taimede üle väga range kontroll ning pikad uuringud ja katsetused. Eelkõige oleks vajalik, et nende uuringute teostajad oleksid sõltumatutest organisatsioonidest ning tulemused kõigile avalikud.
Järjest enam ilmub kaubandusse igapäevaseid toiduaineid kuhu lisatakse pärilikult muundatud komponente. Näiteks on hakatud saia ja ka hakkliha massi suurendamiseks kasutama GMO sojat, mahlades ja muudes jookides suhkrust mitu korda odavamat GMO maisi glükoosi-fruktoosisiirupit, pähklitele ilusa läike saamiseks GMO sojaõli. Ainus võimalus aga, et meie organismi ei satuks GMO, on tarbida mahetoitu. Kontrollitud ökoloogilisest põllumajandusest pärit mahetoidu tootmisel ja töötlemisel on keelatud kasutada transgeenseid organisme.
  Darja Matt
Allikas: http://mahekeskus.wordpress.com/ 
Nüüd jõuamegi märksa tõsisema küsimuse juurde, miks inimesi püütakse panna tarbima sellist ohtlikku toitu? Selleks tuleb meil tunda Uue Maailmakorra kehtestajate eesmärke ja eesmärgiks on inimeste arvu radikaalne vähendamine maailmas, arvatavasti 2...3 korda. Ainuüksi vaktsiinide kasutamisega loodetakse elanike arvu vähenda 10...15%. On veel teisigi võimalusi, näiteks keemiliste rasestuvastaste vahendite kasutamine. Ingismaal hakati massiliselt neid kasutama maailmas kõige varem ja tagajärjed on nüüd juba hästi näha, paljud teise ja kolmanda põlvkonna naised on kas frigiidsed või lausa võimetud  lapsi saama.
Sellest kõigest aga veel ei piisa aga maailmavalitsejate suurte eesmärkide täideviimiseks ja inimeste populatsiooni vähendamiseks ongi nüüd töötatud välja efektiivne vahend - geneetiliselt muundatud toit. Tegelikult on inimesed nüüd allutatud erilisele selektsioonile, ellu jäävad ning järglasi saavad vaid kõige tugevamad ja "väärtuslikumad" isendid. Kas ei tule sellised eesmärgid kusagilt tuttavad ette?
Ei maksa muidugi arvata, et maailmaehitajad on ennast ja väärtulikumaid inimisendeid ära unustanud, seda kaugeltki mitte. 
Norrasse on ehitatud hiiglaslik seemnehoidla, kuhu on kogutud kõik maailma taimede ja viljade seemned. Selle hoidla ehitust kaljusse finantseerisid samad suurpangad, kes rahastasid ka GM ja GMO uurimist.
Hea lühiülevaate maailmavalitsejate eesmärkidest saate videost:
http://rahvuslane.blogspot.com/2011/01/video-paljastab-eesti-euroopa-ja-usa.html
Rahva arvu vähendamiseks kasutatakse ka narkootikume: http://rahvuslane.blogspot.com/2010/12/matti-ilves-euroopa-liit-soodustab.html 

5 kommentaari:

Anonüümne 21. aprill 2011, kell 19:13  

Karm aga nii see vist on kuid tekb küsimus kes kurat on need maailmavalitsejad?

Matti Ilves 21. aprill 2011, kell 19:47  

Vabamüürlased ja rahajuudid on maailmavalitsejad. Vdake ka videot, kus nad kelgivad, et maailmavalitsus on loodud:
http://rahvuslane.blogspot.com/2011/01/video-paljastab-eesti-euroopa-ja-usa.html

Anonüümne 21. aprill 2011, kell 23:20  

frigiidsus ja viljatus on erinevad asjad!

Matti Ilves 21. aprill 2011, kell 23:32  

Katrin, seda ma tean! "...põlvkonna naised on kas frigiidsed või lausa võimetud lapsi saama."
Milles arusaamatus?

funkyone 20. detsember 2011, kell 18:44  

Bakalaureusetöö raames viin läbi uuringut geneetiliselt muundatud toiduainete. Oleksin väga õnnelik, kui leiaksite paar minutit, et sellele vastata, küsitlus on kättesaadav järgnevalt lingilt: http://www.connect.ee/uuring/252601544/1/Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP