Ideid on, energiat on, aga organisatsiooni ei ole. Vaja oleks liidrit (keskmängijat, keda mitte ainult usutakse ja usaldatakse, vaid keda ka kuulatakse ja arvestatakse). Vaja on analüütilist tööd, mille kaudu tuvastatakse probleemid, nende põhjused ja muud seosed; vaja on hoolikalt korraldatud õppeseminari, milles saaksid soovijad omandada keele selleks, et üksteisest aru saada ja oma mõtteid sõnastada. Vaja on süstemaatilist loomeseminari, kus võetakse programmi kohaselt läbi ühiskonnas ja kultuuris sihi- ja eesmärgipärase tegutsemise kõik eeldused .
Kui seda tegelikult ei tehta, siis pole tähtis, kui raskeid sõnu keegi lausub juba toimunu kohta.