RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 14. aprill 2011

MATTI ILVES: EESTI KAITSEVÄE VÕITLUSVÕIME HÄVITAMINE

Põhiseaduse riigikaitse peatüki muutmine Riigikogu poolt on järjekordne hoop Eesti Kaitseväele. Kaitseministeeriumi tsiviilametnikud omandavad nüüd järjest suurema võimu kaitseväe üle. Tsiviilkontrolli teostamiseks oleks piisanud parlamendi riigikaitsekomisjoni tööst nii kui siiani. Leo Kunnase sõnul on kaitseministeeriumi kaugem eesmärk lisaks ülemjuhataja nimetamisele kaotada ka peastaap ja moodustada osakond ministeeiumi juures. Kunnas mainis, et midagi sellist saavad endale lubada vaid mitteohustatud Lääne-Euroopa riigid.
Tuletan lugejatele meelde ühte aastatetagust kõrge kaitseministeeriumi ametniku sõnu, et Eesti Kaitseväele ei tohi osta palju relvi, sest nad võivad siis hakatagi sõdima ja nii hävinevad kõik meie kultuuriväärtused. Praegu loomulikult nad enam nii trastiliste sõnavõttudega ei esine, kuid kaiteväe võitlusvõime nõrgendamine käib täie hooga edasi.
Toon nüüd väljavõtte Kaitseväe korralduse seadusest (vastu võetud 19.06.08):
§ 34. Keelatud käsk
4) mille täitmine on põhjendamatult ohtlik käsu saaja või teiste isikute elule, tervisele või varale.
Selline seadusepunkt halvab tegelikult sõjaväe võitlusvõime, iga reamees võib nüüd saadud käsud vaidlustada, sest sõjaajal ei olegi käske mis ei seaks ohtu sõjaväelaste elu. Seni kehtis sõjaväes põhimõte, et saadud käsud kuuluvad täitmisele ja nende eest vastutab ainuisikuliselt käskude andja.
Mulle tundub, et Eesti Kaitseväest soovitakse kujundada vaid üks missiooniarmee, mis võtab kuulekalt osa kõigist ÜRO ning natoriikide poolt algatatud sõdadest ja riigikaitse jäätakse täielikult NATO hooleks. Aga kas NATO tuleb meile appi?? Teatavasti NATO sõjavälased ise ei saa algatada ühtegi sõjalist operatsiooni, vaid seda otsustavad riikide valitsused konsensuliku otsuse põhjal. Näiteks viienda kolonni väljaastumiste ja sellele järgneva Venemaa rünnaku korral kaasmaalaste kaitseks, vaevalt, et natoriikide valitsused ühisele otsusele jõuavad.
Vaadake ka videot, milline võiks juba lähiajal olla Eesti sõjavägi:
 http://rahvuslane.blogspot.com/2010/11/selline-voiks-juba-lahiajal-olla-eesti.html

5 kommentaari:

Anonüümne 14. aprill 2011 20:57  

minu arvates Eurooblasti kroonu eesmärgiks on olnud ja on ka edaspidi vaid ülemustekuuleka üksuse hoidmiseks juhuks, kui on vaja ülestõusvatele matsidele koht kätte näidata. Teine koht, kus kroonumehi tarvis on, on uute kolooniate hõivamine.

Matti Ilves 14. aprill 2011 22:24  

Jah, ka selleks võib sõjaväge nüüd kasutada.

Anonüümne 16. aprill 2011 11:27  

Nii väikese riigi Kaitsevägi, nagu Eesti, peaks olema ülesehitatud Šveitsi mudeli järgi. Burov

Anonüümne 16. aprill 2011 12:42  

Eesti poisid ei TOHIKS üldse osaleda sõjaretketes, mis on seotud sissetungiga teiste rahvaste alale. Sõimates okupante, hakkame ise muutuma samasugusteks okupantideks.

Anonüümne 22. aprill 2011 00:18  

Eesti ei tohiks sekkuda teiste riikide siseasjadesse,sedatehku suurriigid,Eesti võiks Nato õppustel osaleda,et olla tugev,kui juhtub midagi,aga tuleks ka soomlastelt õppust võtta,et mitte toppida nina võõra usu ja rahva sekka,vaid las jagavad ise oma asjad.Sõjavarustust pole mõtet kokku osta,sest oleme selleks liiga vaesed ning väike riik.Kui Natos oleme,siis mingit abi saame kindlasti,kui üldse midagi juhtub.

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP