RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 20. aprill 2011

MATTI ILVES: MIKS EESTIS ON PALGAD NII VÄIKESED?

                                                        Suurendamiseks kliki tabelil
Toodud tabelist näeme, et Eesti keskmine palk jääb Soome palgale alla 3,97 - ehk peaaegu neli korda. Ka kõigi teiste näitajate arvestuses edukamate riikidega võrreldes oleme tõeline odava tööjõu maa, võib ütelda, et alaarenenud maa. 
Kui väikesed palgad jutuks tulevad, öeldakse meile vaid, et eestlaste tööviljakus (töö tootlikus) on väike ja pole suuremat palka võimalik maksta. Sellega piirdutaksegi, vaevumata analüüsida, miks see nii on? Kas meie töötajad on siis tõesti tõelised loodrid ja teevad 4 korda vähem tööd kui soomlased? Seda muidugi mitte ja põhjused on kusagil mujal.
Tõeline madalate palkade põhjus peitub meie kommunistliku taustaga ettevõtjates(!) ning ettevõtete juhtides ja nende soovis võimalikult kiiresti rikastuda, elada laia elu ja seda töötajate arvel. Selle asemel, et ettevõtteid arendada ja töö tootlikust nendes tõsta otsib ka Tööandjate Keskliit võimalusi, isegi tööpuuduse tingimustes, Eestisse veelgi odavama tööjõu sissetoomiseks. Tööandjate - ka välismaiste (omavad juba 80% ettevõtetest), kes Eestis ettevõtted rajanud - soovimatus teha  ettevõtete arendamiseks vajalikke investeeringuid ongi madalate palkade põhjus. Töövõtjad omalt poolt saavad siin väga vähe ära teha. Veel üheks väikeste palkade põhjuseks on meie nõrgad ametiühingud, kes ei suuda seista töötajate huvide eest ja survestada tööandjaid, et need kõrgemate tööjõukulude korvamiseks tegeleksid piisavalt tootmises tööviljakuse tõstmisega.
_____________________
Toon veel mõningad majandusteadlase Andres Arraku andmed: Euroopa rikka maa inimene töötab aastas 1500 tundi, USA-s 1700, Eesti inimene aga sellise näruse palga saamiseks 1900 tundi.

5 kommentaari:

Anonüümne 21. aprill 2011 01:12  

Kas oleks võimalik seletada alljärgnevaid aspekte:

1) Millisted isikudomadused, karakteristikud sellele "kommunistlikule taustale" korrespondeeruvad?

2) Tingimustes, kus ettevõtjate hulgas on ka palju nooremaid, nii-öelda "uue põlvkonna" inimesi, kas on võimalik kogu antud palgatabelist tulevat informatsiooni siduvalt kirjeldada vaid kui kommunistliku mentaliteedi resultaati?

Ma ei vaidlusta vähimalgi määral Teie poolt öeldut ning laiemas plaanis pigem olen sellega nõus, aga äkki oleks võimalik küsitu osas siiski omapoolset seisukohta pakkuda?

Matti Ilves 21. aprill 2011 12:26  

Jah, mida siis Teile ütelda? Kui meil viidi läbi erastamine olid paljud kommunistliku nomeklatuuri tegelased palju paremas positsioonis kui teised kodanikud. Räägiti meile muidugi võrdsetest olukorrast. Nii sattusid enamus ettevõtted moraalitute inimeste kätte ja enda mentaliteeti on nad ka propageerinud nooremate seas.
Vaadake kirjutisest või odava tööjõu sissetoomise ihalust...

Anonüümne 22. aprill 2011 00:09  

Probleem ei ole tööviljakuses vaid juhtimisviljakuses!

Anonüümne 22. aprill 2011 01:23  

Juhuslik öine kaasamõtisklus:

On teada, et neissamades hädades vaevlevad kõik post-sots maad, mille algpõhjus on muidugi "kommunism" jne. Selleks pole meie veel-jalulpüsivate/ -viitsivate ettevõtjate mingi eriline ahnus. Ahnus elik kasumiiha ongi ju see (hea!) põhjus, miks midagi ette võetakse! Ettevõtlus toob kaasa ka töökohad. "Niisama" - paraku - ei hakka keegi töökohti looma ja/või palka maksma. Ei kusagil ega kunagi.

Eestile eriomane mure on pigem kolklus - muud maailma ei julge "talupojad" vaadatagi, rääkimata tahtest ning oskustest seal end kindlalt tunda, kaubelda, elada.
Selles - just nö. kapseldumises oma murumättasse ja eneseusu puudumises - on meie vahe soomlastega enam, kui neljakordne... Miks? Mina ei tea.

Austusega
T. Metsäär

Matti Ilves 22. aprill 2011 09:49  

Tänan kaasamõtlemise eest!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP