RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 19. aprill 2011

Vabaduspartei tervitas erakonda Põlissoomlased ja korrastas oma liikmeskonda

SI-161

Vabaduspartei saatis eile suurele sõsarparteile teisel pool Soome lahte - erakonnale Perussuomalaiset tervituse valimisvõidu puhul. Põlissoomlaste partei kogus parlamendivalimistel senise 5 koha asemel 39 kohta ning omandas riigis poliitilise kaalukeele asendi. Tulemus oli sedavõrd jõuline, et langetas euro kurssi Aasia finantsturgudel, pani kolletama Euroopa finantsorjapidajate näod, kes lootsid pumbata Soomest kerget raha Portugali pankade "päästmiseks" ning tõi häid soove ka Euroopa suurriikide aatekaaslastelt.

"Onnittelemme loistavan vaalivoiton johdosta ja toivotamme jatkuvaa menestystä! Kansallisen hengen uusi voimakas herääminen veljeskansamme keskuudessa rohkaisee meitäkin. Eläköön itsenäisten kansallisvaltioiden Eurooppa!" kirjutati Vabaduspartei õnnesoovis.

Vabaduspartei juhatus tegi ka järeldusi Eesti parlamendivalimistest kuu aega tagasi. Analüüsiti meetodeid, millega poliitkartell suutis ära hoida rahvusliku jõu esiletõusu. Üks ohvritest oli ka Vabaduspartei - Põllumeeste Kogu, mille juhatust hoiti "dr Kochi grupi" poolt kunstlikult erakonna juhtimisest eemal. See grupp nurjas mullu suvel erakonna valimiskampaania, koostas toimikuid erakonna siseasjadest ja tassis neid Kaitsepolitseisse.

Poliitkartelli tellimust täites toetuti kummalisel kombel Lenini-Stalini poliitilisele pärandile, see tipnes ERSP ühenduse likvideerimisega ENSV 1978. aasta võõrsõnade leksikoni marksistlik-leninliku määratluse põhjal: "fraktsioon - partei rühm parlamendis; partei peajoonega mittenõustuv rühmitis parteis". Erakonnaregistri lünka ära kasutades tekitati totaalne segadus liikmeskonna fikseerimisel. Teatades, et "ei ole mingit peajoonega mittenõustuvat rühmitist mõistlik EVP–PK ridadesse tekitada", kustutas dr Koch omakäeliselt kõik sel aastatuhandel erakonnaga liitunud inimesed eesotsas Tiit Madissoniga nimekirjast. Erakonna vanuselist koostist arvestades olid need pea ainsad selgete elumärkidega isikud selles erakonnas. Sellega välistati Vabaduspartei osalemine valimistel.

Vabaduspartei juhatus kutsus aru andma viis leninliku hääletusega seotud isikut: Rein Koch, Hando Kruuv, Tõnu Ojamaa, Ormes Tamm, Aarne Toomsalu. Eelmiste, 2007. aasta Riigikogu valimiste ajal kuulusid kolm neist Isamaa ja Res Publica Liitu. Motiivide kohta selgitusi ei saadud ja nad heideti erakonnast välja. "Loodame, et leiad Eesti poliitikamaastikul - või mõnes teises vallas - endale rakendust," saatis erakonna juhatus nn isamaaliitlastele kaasa head soovid.

Allikas: Vabaduspartei teabetoimkond
Kontakt: juhatus@vabaduspartei.ee

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP