RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 25. aprill 2011

Rahvuslased tegelegu majandusliku alternatiivi pakkumisega

Posted in nsblogi@politician.com on 23. apr 2011 by TAAVI.R.
Seoses mõningate hiljutiste rahvuslike või selleks kutsuvate organisatsioonide eduga välismaal on ka siinmail tekkinud tõekuulutajaid, kes hüüavad, et peaks Eestis ka midagi sellist tegema.
Teele saadetud artiklid sellel teemal kutsuvad eeskuju võtma Hollandist, Soomest jt, kus olevat immigrantide vastasus toonud suurt edu.
Jüri Toomepuu toob oma Delfis ilmunud üllitises välja hulgaliselt fakte seoses läbikukkunud integratsioonipoliitikaga ja immigrantide tehtud kahjust ning kutsub kahjutekkitajaid nö üle parda heitma. Iseenesest on eelmainitud artiklis olevad faktid paikapidavad, kuid puudub suurem seotus majanduslike askpektidega.
Pole ei Soomes, Rootsis, Hollandis ega kusagil mujal saanud näha alternatiivjõudude edu mitte üksnes multikulti doktriini vastasuse pärast, vaid seal oli ka majanduslik alternatiiv, mis seadis oma inimeste huvid esikohale. Just majanduslikule alternatiivile, mis koosneb positiivse sotsialismi(ei tasuks ajada segamini nõukogude sotsialismiga) külgedest, tuleb suur rõhk panna. Need on näiteks eraomandi lubamine, väikeettevõtluse toetamine, koduturu kaitse, rasketööstuse senisest jõulisem arendamine, et tagada riigi suutlikus tagada endale vajalikud ressursid, kaitsetollid kodutoodangu kaitseks, kohaliku maksuraha osakaalu vähendamine EL eelarves, maareform, üliolulistes ettevõtetes riigiosalus, läbi riigi rolli kasvamise töötuse jõuline vähendamine jne, jne. Need on teemad, millele tuleb panna senisest tunduvalt suurem rõhk oma üllitistes.
Allikas: http://staap02.wordpress.com/

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP