RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 6. märts 2014

Eesti Meel: Miks Vseviov valetab

Eesti ja Venemaa uute lepingute neostalinistlik käsitus ei aita Eestit ega Ukrainat


David Vseviov andis Delfi.EE infoportaalile rahvuslust ja kahe riigikogulase seisukohta ründava intervjuu ja nõudis uute VF-iga riigipiiri asjus sõlmitud lepingute pakilist ratifikatsiooni. Allpool kõik portaalis äratoodud otseosundused Vseviovi lühiusutlusest:
Piirileppe peab ratifitseerima koheselt. ( --- ) Mis eeliseid annaks mitteratifitseerimine? Kas keegi oskab seletada, miks piiri mitteomamine ( ?? ) on parem kui piir(i ) omamine? ( --- ) Väga nadi oleks Venemaal tuua väed üle piiri, mille nad on just mõne nädala eest allkirjastanud. ( --- ) Praegu võib üks Vene(maa ) väeosa lihtsalt eksida Jõhvi alla, sest piiri ju ei ole ( ! ) ja siis peame paluma Merkelil alustada läbirääkimisi Putiniga, et mis tingimustel see väeosa siit välja läheks.
Vseviovi 3. III 2014 intervjuu Delfi.EE-le “Eesti-Vene piirileping tuleb koheselt ratifitseerida”
See on häbitu vale. David Vseviov üritab Delfi.EE publikut Ukraina-vastase agressiooni taustal kõigepealt ( 1 ) hirmutada sellega, nagu võiks ka Eestit "mõne nädala" jooksul ees oodata invasioon, kasutades seejärel ( 2 ) ka puhast pettust — igale Venemaa-asjatundjale ilmset väärpilti moskoviitidest ( ukrainakeeli maskaalidest ) kui rahvusvahelise õiguse austajaist. Mispärast ta nii teeb?

Propaganda. Kui piiri osas leppeid tehtaks propagandapunkti nimel ettekaotat sõjas, siis on tegu vale lepingu ja vale piiriga, mis niikuini ei tõkesta vaenlast "Jõhvi alla eksimast". Siin võiks näha äkilise usutleja poolt uinakult rabatud ajaloodoktori mõtteviga. Miks aga dr Vseviov levitab Venemaast valelikku kujutlust nagu toimiks Kreml, k. a selle praegune peremees Vladimir Putin, harmoonias rahvusvaheline õigusega, so riikidevahelisi leppeid järgides? — ? — ? Seda ei kinnita ju ei minevik ega Urkaina värske kogemus, praegune Krimmi-anneksioon.

Ühe mõistlikuma seletuse ajaloolase valele annab ta isiklik taust. Rõhutagem, mitte rahvuslik, vaid isiklik. Ta võib ju vabalt olla geneetiline propagandist, sest ta lihase isagi päästis ju töö stalinistlikus propaganda-aparaadis, kaalukas panus sõjaaja sovetlikku kihutustöösse.

Isak Vseviov ( 1921-1987 ) oli sõjapaos Čeljabinskis ja Leningradis, rakendas oskusi NSV Liitu evakueeritud eestlaste ohjamise ja Eesti tagasivallutamise hüvaks. Sestap Stalini režiim teda enamuse Eestist pärit rahvuskaaslaste kombel ei tapnudki. Küllap oli need kollaboratsiooni-teened tõepoolest ka seda väärt, et need nõnda ära märgiti, nagu kõrvalolevas artiklis, kus Isaki punasele propaganda-aparaadile seni osutet teeneid ridamisi üles loetud on.Kirjutises Leningradis 23. VIII 1944 üllitet Rahva Häälest, mida Isak ( Isaak ) Vseviov samuti aitas trükkida, eksib reporter Kiipus portreteeritavat Tallinna-poisiks nimetades. Ent sünni poolest narvakas sai maailmasõja järel tõesti tallinlaseks ning püris pealinlasena ka jõudsalt edasi. Sõjaaja trükiladuja tõusis lõpuks EKP KK nomenklatuurseile — trükikoja Kommunist direktori, tootmiskoondise Eesti Trükitööstus peadirektori ja Eesti NSV Polügraafiatööstuse Peavalitsuse juhataja ametikohtadele… Pälvis aunimetuse ENSV teeneline polügrafist.


Vereside võõrvõimuga, vanemate nomenklatura-kuuluvus, perekonnalugu ning siit tulenev tänulikkus Džugašvili—Stalinile, kelle fänn ( loe: fanaatiline kummardaja ) Vseviov tänaseni on, millest veel kord järgnevas katkendis varasemast blogikandest Adolf Hitleri ja Jossif Džugašvili meediaretseptsiooni kohta tänapäeva Eestis

Eestis lokkab Stalini-kultus. Külastage Tallinna venekultuuri keskust! Tasub ehk mõõta haakristide ja punatähtede vahekorda Eesti ehitistel ja ausammastel?… Keegi hüüaks vastu: need on ju muistised! Mälestistega me ei sõdi!… Eks siis vaadake ringi mai algul või septembri lõpus, kui Eestis on vene kolonistide valikürituste hooaeg! Vähe sellest, isegi eestikeelne n-ö avalik-õiguslik rahvusringhääling propageerib meile pigem Jossi kui Aadut. Kas ka selle näite peab kätte juhatama?

Kes ei tea David Vseviovi autorisaadet Müstiline Venemaa, mis nüüd juba kaheksandat aastat keskendub vaat et iga Jumala pühapäev Jossif Džugašvili teemale? Vaadakem saatepealkirju:
Stalini saladus
Stalini võitlus
Stalin ja sport
Stalin ja Trotski
Stalin veebruaris
Stalin oktoobris
Stalin kunstis
Stalin kirjanduses
Stalin ja viin
Stalin ja vein
Stalini 100 grammi
Kujutlege nüüd sarnaseid pealkirju ERR-i raadiosarjast Hitleri kohta…

Iseäranis maotu oli Vseviovi imetlev ülevaade Džugašvili poeesiast ERR-i 2008. aasta saatekavas. Samas on vastukaaluks kõlanud vaid üksainuke täielikult Adolf Hitlerile pühendet Ajalootunni-saade Hillar Palametsalt.


Lühidalt — oleks aeg Eestis üle saada Stalini-kultusest — ka piiriuuendamisel !Teabelätted:
Juku-Kalle Raid, Andres Herkel: “Piirilepingu ratifitseerimise peatamine” (+ järelpärimine minister Urmas Paetile )
Eesti Meel: Kumb jääb peale — Aadu või Joss?

Allikas: http://eestimeel.blogspot.com/2014/03/miks-vseviov-valetab.html

1 kommentaari:

Holger 21. märts 2014, kell 22:24  

Saatsin selle vastulause Delfile, kuid sealt ei reageeritud, avaldamisest rääkimata. Tont teab miks.Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP