RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 5. märts 2014

MATTI ILVES: SALAJUUDID-SIONISTID JUHIVAD EESTI RAHVUSRIIKI!

On tõesti tõsi, et salajuudid-sionistid juhivad Eesti rahvusriiki. Sest põhiseaduse järgi peaks meil olema rahvusriik täies elujõus, põhiseadus preambula ütleb: "Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade..."
Kahjuks on meie põhiseadus kehtiv ainult paberil, sest Euroopa Liidu seadused on selle ülesed.

Ma ei saa aru sellest miks inimesed, kes meie riiki juhivad varjavad enda tegelikku rahvust. Võib-olla nad kardavad, et kui selle avaldavad siis isegi Riigikogu, rääkimata rahvast ei vali neid enam meie riiki juhtima?

President T.H. Ilves
Rahvuselt juut. Sest tema ema oli vene judaistlik kasaar (neid peetakse aškenazi-juutideks e. idajuutideks), kes sattus lapsena Eestisse ja juudid määravad rahvust just ema järgi. Pealegi on ta juudi kombel ümber lõigatud. Tiit Madisson kirjutab elulooraamatus "Minu võitlus": "Peale Müncheni raadiojaama külastamist tuli mehi võrgutada armastav vabadusvõitleja partei naiskaaslaste ees välja informatsiooniga, et Radio Free Europe eestikeelsete saadete juht Toomas H. Ilves olevat ümber lõigatud! Kui Iris sellest mulle jutustas, oli ta väga üllatunud, et ma sellest omal ajal ei olnud kuulnud, kuna seda olevat teadnud sel ajal "kõik"."
Asjata arvame, et Ilves seisab Eesti ja eestlaste huvide eest, need huvid on tegelikult talle võõrad. Ennast paljastas ta ühes intervjuus välisministrina Wall Street Journal’ile, kus ütles: "Who the fuck are Balts to us" (Kes kurat on baltlased meie jaoks).
Ega Ilves ei käi siis kaebamas enda peremeeste juures USA suursaatkonnas, et tema elu on Eestis väga raske, pole tegelikku võimu ja palk on samuti närune, see teave on avaldatud isegi meie ajakirjanduses. Pealegi kuulus ta kunagi globalistidele ja massoonidele allutatud organisatsiooni - Bildelbergide klubisse, tõnäoliselt on Ilves ka vabamüürlane. Tippglobalist Zbigniew Brzezinski on Ilvest kirjeldanud, kui kasulikku isikut meie organisatsioonile ja samuti käis president salaja George Sorose pulmas, ka see näitab, kellega Ilves tegelikult seotud on.
Asjata uhkeldab T.H. Ilves pidupäevadel meie ees mulgikuues, et jätta eestlastele muljet sügavast eestlusest, tegelikult sobiks talle rohkem frakk ja pigimüts.

Võimalik tulevane peaminister Siim Kallas
Tegelikult on ka Kallas juut, nimega Goldberg. Eesti nime sai ta kasuvanematelt. Kallas on täiesti kindlalt vabamüürlane ja sellena ei ole tal vähematki huvi eestluse vastu, sest massoonide kõrgma hierarhia moodustavad juudid. Juudid on ainus rahvus, kel muidu programmiliselt kosmopoliitilises, s.t. rahvusi ja rahvuslikku alahindavas või lausa eitavas vabamüürluses on oma puhtrahvuslik loož (õieti loožide ühendus) – B’nai B’rith (tõlkes Lepingu pojad), mis asutati New Yorgis 1843. aastal ja millel on üle maailma rohkem kui pool miljonit liiget.
Kallas on meie seas tuntud kui 10. miljoni dollari kangalane ja VEB fondi 32. miljoni $ afääri üks võtmeisikuid, video:
Siim Kallas varjab ebaseaduslikku raha ja põgeneb!
Kui Kallasest peaks siiski saama peaminister, siis on ta ainus, kes pole saanud Riigikogu valimistel mitte ühtagi häält. Selline kohtade ümbermängimine Reformierakonna poolt on ebaeetiline ja vastik, kuid ega Eesti poliitikas pole enam millegi üle imestada. Samuti on Kallas-Goldberg juba teatanud, et tema valitsus alustab veel Eestile jäänud väheste riigiettevõte müümist väliskapitalile. See röövkapital on juba praegu taganud eestlaste virelemise näljapajukil.
Tuletan meelde ka seda, et Kallas oli see tegelane, kes müüs ära Eesti Panga kulla, mis oli väljavõideldud meie vabadussõdalaste verega ja vahetas selle rahanduskriisis väärtust kaotavate väärtpaberite ning paberraha vastu.

Andus Asnip
Andrus Ansip pole küll juut aga on sionist, kes ei pea olema "valitud" rahva liige. See pikaaegne peaminister on aga ülemaailmes juutlusega tihedalt seotud ja on allutanud Eesti nende juhtimisele.
Juutide iga soov on aga meie ZOG (Zionist Occupation Government) Ansipi juhitud valitsusele täitmiseks. Ei möödu pea ühtegi välisvisiiti, kus Ansip ei suhtleks ortodoksete juudiorganisatsioonidega. Tõenäoliselt on need kohtumised vaid selleks, et võtta vastu uusi korraldusi juudikogukonna huvide kaitsmiseks Eestis ja Uue Maailmakorra kiiremaks kehtestamiseks siinses provintsis.
Nagu näeme, ei keeldu Ansip tiheda koostöö eest võtmast vastu ortodoksete juutide (kes põletavad Jeruuralemmas regulaarselt Piibleid) kõrgeid auhindu, mida tema kanseleitöötajad nimetavad tagasihoidlikut vaid "suveniirideks".

Ansipi suguvõsa on tihedalt kommunistidega seotud. Tema sugulane Heirich Ansip oli veendunud kommunist ning NKVD koputaja. Saksa okupatsiooni ajal hukati H. Ansip kui kommunist poomise läbi.
"Eesti Ekspress" andis 2007 ülevaate peaminister Andrus Ansipi komparteilisest minevikust. Peale seda keelati uurijatel isikuandmetega tutvumine ja õige pea leidis keeld tee ka arhiiviseadusse. Seega Ansipi paljastamisele järgnes arhiivide varakambrite sulgemine!
Vähem teame aga seda, et Ansip teenis poliitohvitserina (zampolit) Punalipulises Balti Laevastikus. Zampolit oli komandöri asetäitja poliitalal. Poliitkomissaaride ametikohad kuulusid KGB alla ja olid tihedalt seotud eriosakonnaga.
Samuti seda, et 30. november 1978. oli Andrus Ansip protokollijaks parteikoosolekul, kus Jüri Kukk komparteist välja heideti. Parteist väljaheitmine tähendas siis ka kindlasti inimese järgnevat represserimist.

Sellised valitsejad on siis tavaeestlased oma juhtideks valinud! Eks sellepärast ongi Eestis 260 000 inimest, kes elavad allpool vaesuse piiri ja veel 62 000 nälgivat last, keda enamus eestlaseid ei märka.
Valime võimuparteisid ikka edasi, ükskord tuleb nii ka "õnn meie õuele" ja täitub ka lubadus jõudmisest 5. rikkama riigi hulkka. 
Eiki Ernitsa karikatuur

27 kommentaari:

Mai 6. märts 2014, kell 12:55  

Mis allikatele te oma jaburad väited - nii THI kui Siim Kallase kohta - toetate?
"Ümberlõikusi", muide, tehakse päris tihti - ja tehti rohkemgi siis kui THI oli noor - meditsiinilistel kaalutlustel, nii et vastava erinevuse olemasolu ei ole vähimgi tõend selle kohta, et tegemist on teatud religioossesse gruppi kuulujatega. Avaldage oma allikad ja ma usun teid. Kuni te seda teinud ei ole, jääb teie jutt mõttetuks lahmimiseks.
Omaette teema on veel see teie saiti läbiv totter "juudid ja jalgratturid" vandenõuteooria, aga see selleks, ilmselt on teil raske maailma selleta mõista.

Matti Ilves 6. märts 2014, kell 15:25  

Minu väited toetuvad kindlatele allikatele. Artiklis on mõned ka toodud, kuid teiesugusele võimureid kaitsvale-toetavale inimesele ei ole mõtet konkreetseid allikaid välja otsida, sest tean juba vastust...allikad ei ole usaldusväärsed!
Mul on suured kogemused kirjavahetusest poliitikutega ja ministeeriumide ametnikega.
Tore, et mängu tõite lausa "vandenõuteooria", sellise väljendiga püütakse lihtsalt inimestele koht kätte näidata, lugege ühte kirjutist sellest: http://rahvuslane.blogspot.com/2011/02/matti-ilves-ettevaatust-vandenouteooria.html

Mai 7. märts 2014, kell 13:54  

Kulla Matti Ilves - ei toeta ma sugugi võimureid, vastupidi, kogu mu karjäär on olnud juba aastakümneid pühendatud nende kritiseerimsiele. Minu kriitika on suunatud aga selle vastu, mida nad teevad, mitte selle vastu kes nad on või võiks minu mingitele eelarvamustele tuginedes olla.
Kirjavahetus ametnikega ei ole tõesti mingi allikas inimeste sünnipära kohta väidete tõestamiseks - kui teie kasutute allikate nimetamine õige nimega tähendab, et mul ei saa olla õigust adekvaatsete allikate nõudmiseks, millele tuginedes peaks teid siis uskuma? Lihtsalt seepärast, et te nii ütlete? Ma ei näe sel juhul vahet teie ja selle vahel, mida te ise kritiseerite - inimeste pimestamise vahel kelle iganes poolt.
Kahju, et te ei soovi astuda tõsiseltvõetavasse dispuuti.

Anonüümne 7. märts 2014, kell 23:22  

Roheliste juht Aleksander Laane on ka juut-sionist. Kaitseb tuliselt Iisraeli riiki ja vihkab moslemeid.

Anonüümne 2. juuni 2015, kell 10:38  

Inimest saab hinnata ta tegevuse põhjal. Kuna Ilves vene keelt ei valda ja vihkab slaavlasi, sest juudid on slaavlastele kõige rohkem halba teinud, siis on loogiline, et ta juutide tehtu slaavlaste süüks ajab, sest selline on valelike vabamüürlaste ja juutide mentaliteet. 20 aastat on Eestis integratsiooni vaid mängitud, rahad läinud reformistide taskusse või ukraina bandeerapoistele, kes siin aprilimäsu ajal olid löökrühmaks.http://rossiyanavsegda.ru/read/1689/

Tarmo Hints 2. juuni 2015, kell 13:12  

Nii Matti, ka mina olen ema liini pidi juut, mille tõttu olen pidanud nii ühte kui teist kuulma. Olen kristlane ja pooldan täielikult Iisraeli riiki, mida pean juutide kodumaaks. Nimetatagu mind siis kristlikuks sionistiks. Samuti olen EKRE liige ja seisan veendunult ka nende vaadete eest, mis EKRE-l on. Olen ka öelnud, et moslemiusuliste sissetung on kindel kaose eelmäng. Ja ma ei ütle seda mitte kui juut, vaid kui ka kristlane. Võib-olla Matti, sa ei tea seda, et Ameerika Ühendriikides, kus Toomas Hendrik Ilves ka sündinud on, ümberlõikamine täiesti tavaline asi. Põhimõtteliselt peaks olema 90% Ameerika meestest ümber lõigatud. Ja ma arvan, et see pole THI koha pealt üldse mingi uudis. Saa aru, ma ei kaitse siin THI-d, lihtsalt ei maksa kõiki ka ühte patta pista.

Anonüümne 2. juuni 2015, kell 18:27  

mehi võrgutada armastav vabadusvõitleja teatas,et THI on ümber lõigatud....eks sellepärast proua päris meeste seltsi ongi otsinud...olendi toetust pedeseadusele ja sellele järgnenud rõõmukõnet arvesse võttes ongi vähemalt minule jäänud kahtlus,et abikaasad-elukaaslased on osadel poliitikutel imago pärast (sellest ajast kui pedendust polnud veel popiks tehtud)ehk mõnel ministril on ka kapiukseke juba lahti...

Anonüümne 27. juuni 2015, kell 15:37  

Mai. Mis arvamus on Teil Rotschildi perekonnast ? Paar semu kes käivad koos golfi mängimas ? Või suudate ehk aduda, et see üks perekond juhib maailma. Kuhu kuuluvad kõik Rotschildid ? Vabamüürlased, sionistid, ja oih, milline üllatus, juudid. Maailm Rotschildide võimu all on jõudnud kuhu, mitte kuskile ilusasse seisundisse .... vaata enda ümber!

Anonüümne 28. juuni 2015, kell 17:40  

THL juudimütsis
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-president-ilves-avas-kuuditatud-eesti-juutide-malestussamba?id=47770803

Ja ka Anrdus Ansip juudimütsis
http://www.postimees.ee/1078128/pildid-ansip-kais-jeruusalemmas-nutumuuri-juures .
Kui sa ei ole juut, milleks seda siis niismaa pähe panna?!

Anonüümne 28. juuni 2015, kell 22:37  

kolm aastat tagasi oli ka jutt pagulaste sisse toomisest massiliselt euroopasse ja kia eestisse alates 2015a teie jaoks vandenõuteooria ja loll jutt,nüüd aga täide minev tegelikus....

Unknown 9. oktoober 2015, kell 01:10  

minu nimi on Peeter (Pepe) Saar........peaks ju lõpuks ometi aru saama, et sionistid (kes peavad tõelisteks juutideks vaid neid, kes elavad juutide maal) ei ole sama, mis rahvusvaheline juutlus (sionistid ei loegi neid juutideks)........siioni tarkade protokollid EI ole Israeli juutide tekstid.....nagu Läti punaste küttide allakirjutatud hukkamisprotokollid EI ole ei läti riigi ega rahvuse dokumendid

Anonüümne 12. oktoober 2015, kell 22:50  

Oh kui haiged kommentaarid ja artikkel iseenesest.

Unknown 9. detsember 2015, kell 23:32  

Üks normaalne inime kah, siia komentaariumisse äraeksinud! :). Nõuanne: ära raiska aega ortodoksidega vaidlemiseks- vahet pole kelle poolel nad on!

Anonüümne 9. detsember 2015, kell 23:35  

see normaalne inimene on hr. Hints, kes asjale pihta ei saanud.

Anonüümne 11. august 2016, kell 08:23  

Matti ILves kuulub vanglasse mädanema!

raivo orgusaar 24. detsember 2016, kell 21:08  

Vaadake, kuidas siionid kohe ussitama hakkasid siin ja mitte ükski ei julge oma möga oma nime alt avaldada. Saabuvad teised ajad ja kogu juudaste maffia kukutatakse... nii lihtsalt on ette määratud... langenud langevad ja päris Inimesed saavad taas peremeesteks siin sellel Maal...

Anonüümne 11. jaanuar 2017, kell 22:08  

Tubli Matti Ilves. Tõde on paljudele valus.

Anonüümne 1. märts 2017, kell 23:38  

Organism ei saa rahulikult ja veatult areneda kui vähk selles elutseb ja seda pidevalt ründab. Tubli töö Matti Ilves. Ära iial peatu!

Anonüümne 17. august 2017, kell 08:56  

Lõpuks keegi paljastab neid. Võimas artikkel, las pimedad torisevad edasi küll neil lõpuks silmad kah avanevad.

Philippe 4 Capeting 17. august 2017, kell 16:07  

nende artiklite järgi on näha ,et Habatt ja bńai b´brit niinimetatud lepingu pojad ehk mis tegelikult on sionistlik gestaapo ja mis on oma ämbliku võrgu laiutanud üle kogu planeedi laiali haaranud ka siin võimuohjad ! pimedusega löödud ja juudiverd inimesed on siin tagajalgadel ,sest jällegi ´´madu ,kes hammustab iseennast oma enese sabast´´ mis on ka juutide vapiloom ei suuda taluda tõde enda kohta ,sest varjatakse kõike mis on selle satanistliku ideoloogia kummardajate maailm ja nende tegevust nii ajaloos kui täna .see mis Mati Ilves kirjutas on puhas tõde ja seda on Eestlastel raske aduda ,kuna ei teata midagi ei siioni tarkade protokollidest ,ei massoonlusest ega Toora ,Talmudi ZOR-i raamatutest ega mida õpetab Kabala ! ei teata ka seda ,et Juudid ootavad oma Masheahhi ,kes meile on saatan ,tema materialiseerumist planeedile Maa ,sest pärast seda haaravad juudid kogu võimu planeedil ja iga juut saab endale 2800 orja ,kes pole juudid ja jäetakse ellu umbes miljard ´´Goid´´ ehk mitte juuti ja ülejäänud nagu võite arvata läevad hävitamisele ,seda sama ,mida judeide Rahatrükimasina omanikud ja musta aristokraatia liikmed,kes ammutavad oma jõudu ja teadmisi ka infernaalsest maailmast on loomas NEW WORLD ORDERIT ehk uut maailma korda ,kus kõik GOID tshipiseeritakse ja vajadusel ,lülitatakse süsteemist välja NWO ehk massoonlikult ümberpööratuna on OWN ehk MEIE ,mis tähendab meid judeisid,kõiki juute !Nii,et jumalarahvas võib siin vihastada ja oma viha välja näidata sõimu ja vale süüdistustega aga MATI I. kirjutas puhast tõde ja nagu ütleb 1 tark raamat -Saatan vihkab ,kui tema peale näidatakse näpuga ,kus ta ennast peidab ja veel hullem ,kui keegi räägib ,mis Saatanal on plaanis ja mõtetes ! See on ka põhjus ,miks kogu planedi meedia tv ,lehed ja internet kuuluvad kõik judeide perekondadele !

Anonüümne 17. august 2017, kell 22:26  

Üks salajuutidest on Matti Ilves ise. Nii lolli vanameest pole veel nähtud. Sul on üldse suured kogemused sitta kokku keerata.

Anonüümne 3. september 2017, kell 16:23  

Noh, kui juba erapooletuna siin olukorda hinnata, siis usuks pigem Matti Ilvest, kui neid, kes selle jutu peale kohe endast välja lähevad. Tabati valusat kohta või? Niiet ära jahu siin, sest päeva lõpus võidab headus. Rahvas on ärkamas, sinu vastus on nagu jooksulindi peal jooksmine. Jooksed küll, aga kuskile ei jõua (keegi ei usu sind kullake)

Unknown 13. detsember 2017, kell 11:06  

Võiksite enda harimiseks lugeda lisaks Jüri Lina raamatut SKORPIONI MÄRGI ALL ja siis kasutada oma pead kõigi selle lahti mõtestamiseks,ehk oleks kasuks või mis te arvate ??

Matti Ilves 31. märts 2018, kell 17:41  

Sattusin üle pika aja seda artiklit ja kommentaare lugema, sest seda kirjutist loetakse siiamaani. Peab kohe ütlema, et Tarmo Hints levitab siin kommentaarides valet, sest Ilves sündis mitte USA-s, vaid Stockholmis Rootsis 1953 ja ta pere kolis Ameerika Ühendriikidesse alles 1957. aastal.

Anonüümne 7. oktoober 2018, kell 13:38  

seda te juudid oskate.
inimesi vanglates ja laagrites mädandada ja tappa.
20 sajandi suurimad massimõrvarid on etniliselt juudid...60+ miljonit inimest ainuüksi Venemaa aladel...
Kes on tegelikult peaks vanglates mädanema?
hmm?

Anonüümne 22. veebruar 2020, kell 13:50  

väga hästi kokkuvõtvalt kirjutatud...

Anonüümne 18. november 2020, kell 06:00  

Vale vajub, tõde tõuseb. See on ainult aja küsimus kui ärkab kriitiline mass inimkonnast ja heidab juudid üle parda, las elavad seal loodavas paradiisis üheskoos omasuguseid koorides.Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP